Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Drodzy Uczestnicy, Nauczyciele, Rodzice

OJF XXXVIII - plakat

W sobotę, 14 marca, zakończyła się w Lublinie XXXVIII Olimpiada Języka Francuskiego – ogłoszono listę laureatów (wg uzyskanych wyników)
oraz listę finalistów (w porządku alfabetycznym).

W sprawie osiągniętych wyników prosimy o kontakt mailowy z Komitetem Głównym – ojf@ojf.org.pl.

Uczestnikom życzymy spełnienia planów na przyszłość, nauczycieli zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

Komitet Główny OJF

18 comments to

 • opiekun

  W związku z ogłoszeniem końcowych wyników OJF proszę uprzejmie o podanie stopni naukowych członków komisji oceniających wystąpienia ustne uczestników oraz ich ewentualne uczelnie macierzyste. Dobrą tradycją olimpiad, w tym także na etapie okręgowym, było zatrudnianie pracowników naukowych wyższych uczelni, specjalistów w danej dziedzinie, co – naszym zdaniem – gwarantowało rzetelną ocenę wypowiedzi, zwłaszcza takiej, która wykracza poza szkolne schematy.
  Chciałbym także zapytać czy Komitet Główny zadbał o obecność zewnętrznych obserwatorów.

  Internauci uznali ten komentarz za kontrowersyjny. A co ty na ten temat myślisz ? Dobre 9 Słabe 11

 • Komitet Główny OJF

  Najpierw drugie pytanie, bo wymaga krótszej odpowiedzi: oczywiście, byli obserwatorzy – zgodnie z Regulaminem OJF i wymogami MEN. Wiadomość o tym, że obserwatorzy będą obecni podczas części ustnej ukazała się na stronie OJF na kilka dni przed zawodami centralnymi.

  Pierwsze pytanie: oczywiście, że członkami komisji byli pracownicy uczelni wyższych: KUL, UMCS, UW, UŚ – w każdej komisji był literaturoznawca, językoznawca oraz rodzimy użytkownik języka francuskiego (będący pracownikiem jednej z wymienionych uczelni) Ton pytania zdaje się wskazywać na wątpliwości co do rzetelności komisji. Jeśli osoba zadająca to pytanie ma jakiekolwiek zastrzeżenia, prosimy o imienny kontakt – mailowy lub pisemny – na adres Komitetu Głównego lub też o złożenie oficjalnego odwołania.

  Internauci uznali ten komentarz za doskonały ! A Ty jak go oceniasz? Dobre 12 Słabe 5

 • uczestnik

  W przypadku uzyskania przez dwóch laureatów wyników równorzędnych, co decydowało o tym, który zajmował wyższe miejsce, a który niższe?

  Internauci uznali ten komentarz za doskonały ! A Ty jak go oceniasz? Dobre 9 Słabe 3

  • Komitert Główny OJF

   Nie powinno być mowy o „zajmowaniu” takiego czy innego miejsca, lecz o wymienianiu uczestników w takiej a nie innej kolejności. Jeżeli wynik był taki sam, to o kolejności wymieniania decydował alfabet. Informacja o „zajmowaniu” kolejnych miejsc nie figuruje na zaświadczeniach (zgodnych z Regulaminem OJF, zaakceptowanym przez MEN, pkt. 8.3 oraz z wzorem zaświadczenia, wymaganym przez MEN, załącznik 3 do Regulaminu OJF). Uprawnienia maturalne i rekrutacyjne laureatów i finalistów są takie same, bez względu na „zajęte” miejsce.

   Internauci uznali ten komentarz za kontrowersyjny. A co ty na ten temat myślisz ? Dobre 4 Słabe 6

   • uczestnik

    Czy w takim razie, gdyby na 20. miejscu znalazły się ex aequo dwie osoby, Komitet przyznałby jednej tytuł laureata, a drugiej finalisty, bo jedna ma nazwisko na A, a druga na Z?

    Coś chyba jest nie tak z zasadami przyznawania miejsc – zwłaszcza, że uczestnicy z nazwiskami na W, Z itp. NIE ZOSTALI POINFORMOWANI, że z założenia mają utrudnione zadanie.

    Internauci uznali ten komentarz za kontrowersyjny. A co ty na ten temat myślisz ? Dobre 4 Słabe 2

 • uczestnik

  Bardzo proszę o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących procedur, które winny obowiązywać podczas zawodów etapu centralnego Olimpiady Języka Francuskiego:
  1. Czy testy egzaminu nie powinny być otwierane komisyjnie, na sali egzaminacyjnej, w obecności uczestników, których przedstawiciele potwierdzają do protokołu zachowanie procedur?
  2. Czy uczestnicy nie powinni zajmować miejsc w pewnej określonej odległości?
  3. Czy jedna osoba pilnująca jest wystarczająca na 60 uczestników?
  4. Dlaczego wyraźnie nie podano uczestnikom do wiadomości, że winni najpierw rozwiązać test kulturoznawczy, który zostanie odebrany po przepisowych 60 minutach? Kolejność taka została bowiem jedynie zasugerowana.
  5. Dlaczego prace pisemne nie były kodowane?
  6. Czy na egzaminie ustnym nie powinno się powołać do komisji więcej osób – np. drugiej osoby, znającej biegle język polski (prace pisemne poprawiane są bowiem przez dwie niezależne osoby)?
  7. Należałoby może rozważyć nagrywania odpowiedzi ustnych, jak ma to miejsce podczas niektórych egzaminów językowych?
  Wszystkich tych procedur – za wyjątkiem wymienionych w dwóch ostatnich punktach – przestrzegano bowiem podczas zawodów etapu okręgowego.
  Olimpiada ma rangę równą egzaminom maturalnym. Nieprzestrzeganie powyższych procedur wzbudza mój najwyższy niepokój.

  Internauci uznali ten komentarz za kontrowersyjny. A co ty na ten temat myślisz ? Dobre 12 Słabe 8

  • Komitert Główny OJF

   Ukryte ze względu na niski Ocena komentarza. Kliknij tutaj aby zobaczyć.

   Internauci uznali ten komentarz za mało konstruktywny. A Ty jak go oceniasz? Dobre 6 Słabe 15

   • uczestnik

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zastanawia mnie rozbieżność procedur na etapie okręgowym i centralnym; sądzę, że na obu etapach powinny być one takie same.
    Nie przekonuje mnie argument o anonimowości prac, gdy są one podpisane imieniem i nazwiskiem.
    Podejmując się organizacji olimpiady Organizatorzy są zobowiązani do udzielania wszelkich informacji, a złośliwości – takie, jak w ostatnim zdaniu – są nie na miejscu.

    Internauci uznali ten komentarz za doskonały ! A Ty jak go oceniasz? Dobre 12 Słabe 4

   • uczestnik

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zastanawia mnie fakt, że procedury na obu etapach: okręgowym i centralnym są tak dalece rozbieżne. Eliminacje centralne olimpiady są równe egzaminom maturalnym; tym bardziej dziwi, że Organizatorzy zdają się nie przywiązywać wagi do procedur.
    Całkowita anonimowość w przypadku tego rodzaju egzaminów jest absolutnym standardem.
    Organizatorzy zobowiązani są do udzielania wszelkiego rodzaju informacji, a zawarte w odpowiedzi złośliwości są po prostu nie na miejscu.

    Internauci uznali ten komentarz za kontrowersyjny. A co ty na ten temat myślisz ? Dobre 6 Słabe 3

    • opiekun 2

     Zgodnie z relacją przygotowywanego przeze mnie uczestnika etapu centralnego na sali, za wyjątkiem kilku pierwszych minut, obecna była tylko jedna osoba zmuszona parokrotnie do reakcji typu: „Proszę o ciszę, to nie jest praca zbiorowa”. Świadczy to o tym, że obecność drugiej osoby pilnującej byłaby wskazana.
     O odbierze testu po 60 minutach nie było mowy, a w momencie jego odebrania nastąpiło poruszenie, co wskazuje, że uczestnicy nie byli na to przygotowani.
     Co daje nam pewność, że sprawdzający nie znali uczestników z nazwiska? Środowisko romanistów nie jest duże i znamy się nawzajem. Może warto jednak rozważyć kodowanie prac?
     Poza tym dziwi mnie niegrzeczny ton odpowiedzi udzielonej Uczestnikowi.

     Internauci uznali ten komentarz za doskonały ! A Ty jak go oceniasz? Dobre 12 Słabe 4

     • inny uczestnik

      To prawda, że nie było mowy o odbiorze testu kulturoznawczego po 60 minutach. Powtórzono jedynie informację, która znajduje się na stronie OJF w zakładce „Program”:

      Na wykonanie części pisemnej zawodów III stopnia uczestnicy mają 180 min. Sugerowany czas organizacji pracy to:
      120 min. – wypowiedź pisemna,
      60 min. – test kulturoznawczy.

      Wydaje mi się, że sformułowanie „sugerowany czas organizacji pracy to” nie jest równoznaczne z „po 60 minutach zabieramy test kulturoznawczy”…

      Uwagi na przyszłość:
      Test kulturoznawczy jest prostszy do rozwiązywania niż wypowiedź pisemna: albo zna się odpowiedź, albo nie – i wtedy trzeba strzelać. Natomiast praca pisemna wymaga pewnej ilości „weny twórczej” (i bardzo proszę bez złośliwych komentarzy, że zadaniem uczestnika nie jest napisanie powieści). Jeśli przy rozpoczęciu egzaminu uczestnik woli zacząć od pracy pisemnej, to nie widzę powodu, żeby musiał z tego zrezygnować lub musieć ją przerwać, by wypełnić test kulturoznawczy przed sześćdziesiątą minutą. Niektórzy wolą zostawić ten test na koniec lub rozwiązywać go fragmentami „w międzyczasie”, czyli gdy w danej chwili nie mają pomysłu, co dalej napisać w wypracowaniu.
      180 minut to bardzo rozsądnie dobrany czas trwania egzaminu. Jednak nie każdemu odpowiadać musi podział 60:120. Ja nad testem kulturowym spędziłem niecałe 15 minut, natomiast z wypracowaniem na pewno nie wyrobiłbym się w dwie godziny. To po prostu kwestie indywidualne. Dlatego uważam, że uczestnicy powinni otrzymywać oba arkusze jednocześnie i oddawać je jednocześnie po 180 minutach.

      Internauci uznali ten komentarz za doskonały ! A Ty jak go oceniasz? Dobre 12 Słabe 2

 • opiekun

  Czy Komitet Główny OJF wyznaczył już termin i sposób wglądu do prac pisemnych uczestników etapu centralnego? Nie znalazłem tej informacji na stronie internetowej.

  Internauci uznali ten komentarz za kontrowersyjny. A co ty na ten temat myślisz ? Dobre 4 Słabe 1

  • Komitet Główny OJF

   Nie ma wyznaczonego terminu wglądu do prac. Warunki wglądu są określone w Regulaminie OJF – pkt. 3.6.
   Wzięcie udziału w Olimpiadzie jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją Regulaminu OJF, podanego do publicznej wiadomości na stronie – osobna informacja o wglądzie do prac nie jest zatem niezbędna.

   Internauci uznali ten komentarz za kontrowersyjny. A co ty na ten temat myślisz ? Dobre 5 Słabe 5

 • Henryk

  Witam,

  W regulaminie OJF czytamy, że „laureaci to 20 uczestników spośród finalistów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas zawodów III stopnia”. Z tego stwierdzenia wynika, że laureatami zostaje dwadzieścia osób. Treść nie wskazuje wcale na to, że muszą zająć dwadzieścia różnych miejsc. W regulaminie nie odnalazłem żadnych przeciwskazań do przyznania miejsc ex aequo.
  Przyznawane laureatom miejsca mają znaczenie podczas rekrutacji na studia np. na MISH na UW są przyjmowani laureaci do 6. miejsca. Alfabetyczne ułożenie laureatów o tym samym wyniku jest w tej sytuacji bardzo krzywdzące. Przedstawiona lista nie jest ułożona obecnie ani w porządku alfabetycznym, ani zgodnie z uzyskanymi wynikami.
  Moim zdaniem nic nie stałoby na przeszkodzie, aby lista laureatów kończyła się w tym roku na ósmym miejscu – zgodnie z punktacją uzyskaną przez uczestników. Przyznawanie miejsc ze względu na pierwsze litery nazwisk jest co najmniej niestosowne i sprzeczne z ideą olimpiady.

  Internauci uznali ten komentarz za doskonały ! A Ty jak go oceniasz? Dobre 15 Słabe 5

  • inny uczestnik

   Otóż to. Z tego właśnie powodu zadałem wyżej pytanie o zasadę przyznawania miejsc (zmieniłem nazwę na „inny uczestnik”, żeby nie utożsamiano mnie z Uczestnikiem Zadającym Dużo Pytań, bo to już nie byłem ja) ;).

   [Podaję poniższy przykład, ponieważ każdemu łatwo go zweryfikować bez znajomości kodów uczestników]:
   Czy Komitet uważa, że jest winą Liwii Rogalewicz, że ma nazwisko na R (lub może zasługą Michała Chojnackiego, że jest na C)? Rozumiem, że tabelka z numerami od 1 do 20 wygląda ładnie, ale, jak napisał Henryk, czasem miejsce ma bardzo duże znaczenie. Dlaczego więc Liwia i Michał nie mogli mieć ex aequo drugiego miejsca, a kolejna osoba byłaby czwarta?

   Internauci uznali ten komentarz za kontrowersyjny. A co ty na ten temat myślisz ? Dobre 8 Słabe 3

 • inny uczestnik

  Pod które z 23 zagadnień do testu kulturoznawczego z zakładki „Program” podpadało pytanie o kreatorów mody? Nie wydaje mi się, żeby byli bohaterami narodowymi na miarę Napoleona, Wercyngetoryksa i Joanny d’Arc, więc chyba nie pasują do żadnej kategorii…

  Internauci uznali ten komentarz za kontrowersyjny. A co ty na ten temat myślisz ? Dobre 6 Słabe 3

 • Malik

  Podpisuję się obiema rękami pod zaproponowanym przez Henryka rozwiązaniem problemu. Ewentualnie w przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów na etapie centralnym można wziąć pod uwagę wyniki etapu okręgowego i po ich zsumowaniu przyznawać te nieszczęsne miejsca…

  Internauci uznali ten komentarz za doskonały ! A Ty jak go oceniasz? Dobre 11 Słabe 2

 • uczestniczka

  Witam.
  Spotykając się już parokrotnie z oburzeniem wobec pytania dotyczącego kreatorów mody, pragnę na to dziwne zjawisko zareagować. Zgodnie z od dawna widniejącymi na stronie OJF informacjami (z zakładki PROGRAM: „Test kulturoznawczy: test sprawdzający poszerzoną znajomość historii, kultury, sztuki i cywilizacji Francji oraz, w mniejszym zakresie, krajów francuskiego obszaru językowego.”, punkt 6. z 23: „ludność Francji, demografia” ), uczestnicy powinni mieć wiedzę również na temat mody, która niezaprzeczalnie wchodzi w zakres kultury, sztuki czy też cywilizacji Francji. Ponadto, nie zapominajmy o tym, że było to jedno (co prawda za dwa punkty) pytanie polegające na wymienieniu czterech projektantów. Nie chodziło jednak o ciekawostki z ich biografii, daty konkretnych pokazów czy nawet rozpoznanie ich wyglądu. Chodziło o wymienienie ich nazwisk. Osoby mające rozeznanie we francuskiej kulturze, a często nawet i laicy, znają takie nazwiska jak Chanel, Dior, Vuitton czy Yves Saint Laurent. Problem pojawia się chyba wtedy, gdy ktoś kolokwialnie mówiąc „wkuwał” na olimpiadę. Sama nie jestem wielką fanką mody, ale interesuję się Francją, nie tylko jej językiem. Wspomniane przeze mnie nazwiska są rozpoznawalne na całym świecie! Nie mogłam wyjść ze zdumienia, słysząc wygłaszane z pamięci szeregi dat związanych ze szczegółową historią Francji przez osoby, które właśnie oburzały się na pytanie o kreatorów mody. Naprawdę więcej osób zna długość Garonny niż nazwisko „Chanel”…?
  Pozdrawiam i wszystkim startującym w Olimpiadzie w przyszłych latach życzę szerszego i mniej schematycznego podejścia do sprawy.

  Internauci uznali ten komentarz za doskonały ! A Ty jak go oceniasz? Dobre 13 Słabe 7

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>