Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Etap szkolny XLI Olimpiady Języka Francuskiego, wtorek, 7 listopada, godz. 9.00-12.00

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

7 listopada br. w godzinach 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny XLI OJF w formie pisemnej, w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się na oficjalnej stronie Olimpiady. Wspólna godzina rozpoczęcia etapu szkolnego jest obowiązkowa dla wszystkich szkół startujących w OJF. Czas przeznaczony na napisanie testu to 180 minut (3 godziny zegarowe).
Przed przystąpieniem do udziału w zawodach I stopnia uczestnik powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość. Na etapie szkolnym zabrania się wnoszenia do sali i korzystania z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych – m.in. słowników, notatek, itp. Uczestnik zawodów I stopnia ma zakaz posiadania telefonu komórkowego oraz opuszczania sali w czasie trwania zawodów.

W folderze udostępnionym do pobrania przez Szkoły znajdują się:

1. testy (wersja dla klas dwujęzycznych oraz wersja dla klas niedwujęzycznych),
2. klucze do testów,
3. formularze protokołów do wypełnienia.

Prosimy o bardzo dokładne sporządzenie protokołów, zgodnie z zamieszczonymi uwagami, oraz o zastosowanie się do wszystkich wskazówek dot. terminu i sposobu przesyłania protokołów – w wersji elektronicznej oraz papierowej (wraz z testami). Do protokołu należy wpisać wyniki wszystkich uczestników, niezależnie od osiągniętych rezultatów.

Przypominamy, że protokoły przesyłają Państwo do odpowiednich Komitetów Okręgowych w dwojakiej formie:
na adres pocztowy (protokoły podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły) oraz na adres elektroniczny (dopuszczalne formaty wersji elektronicznej – doc./docx./rtf.).
Adresy pocztowe i elektroniczne Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie OJF w zakładce Komitety Okręgowe.
Wraz z protokołami w wersji papierowej Szkoły są zobowiązane do przesłania sprawdzonych testów o wyniku co najmniej 60 punktów. Komplet dokumentów należy przesłać do swojego Komitetu Okręgowego do 21 listopada br.

Osiągnięcie przez uczniów wyniku 60 punktów i wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów. Próg warunkujący kwalifikację do zawodów II stopnia nie jest stały – jest określany corocznie przez Komitet Główny po weryfikacji prac z etapu szkolnego oraz sporządzeniu protokołów zbiorczych przez wszystkie Komitety Okręgowe.

O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów II etapu Szkoły są zawiadamiane przez Komitety Okręgowe w terminie do 12 grudnia br.

Uczestnikom życzymy powodzenia!
Komitet Główny OJF

Komentarze zamknięte