Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Termin ogłoszenia o zakwalifikowaniu uczestników do etapu okręgowego OJF

O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów II etapu Szkoły są zawiadamiane drogą mailową przez Komitety Okręgowe w terminie do 12 grudnia 2017 r. Uwaga: osiągnięcie przez uczniów wyniku 60 punktów i wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów (okręgowych). Próg warunkujący kwalifikację do zawodów II stopnia nie jest stały – jest określany corocznie przez Komitet Główny po weryfikacji prac z etapu szkolnego oraz sporządzeniu protokołów zbiorczych przez wszystkie Komitety Okręgowe.

Komentarze zamknięte