Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Próg punktowy po etapie szkolnym XLI OJF

Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 72 punkty dla klas dwujęzycznych
i nie dwujęzycznych.

Testy z etapu szkolnego, sprawdzone w komisjach szkolnych, zostały poddane weryfikacji
w Komitetach Okręgowych OJF: zweryfikowane wyniki stanowiły podstawę do ustalenia podanego progu, umożliwiającego kwalifikację uczestników do etapu okręgowego bieżącej edycji OJF.

Zgodnie z harmonogramem XLI OJF szkoły zostaną zawiadomione o kwalifikacji uczniów
do dnia 12 grudnia br.
Jeżeli do 12 grudnia szkoła nie otrzyma wiadomości od odpowiednigo Komitetu Okręgowego, to oznacza, że uczniowie z danej szkoły nie zostali zakwalifikowani do etapu okręgowgo XLI OJF.

Komentarze zamknięte