Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Od 15 września do 15 października 2018 – obowiązek zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie

Zgodnie z HARMONOGRAMEM do 15 października 2018, do północy, dyrektor lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel może dokonać zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie, podając informację o liczbie uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach.
Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie: www.ojf.org.pl. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.
UWAGA: prawidłowa rejestracja jest potwierdzana automatycznym mailem zwrotnym do Dyrektora szkoły. Jeśli adresat nie otrzymał potwierdzenia rejestracji to oznacza, że szkoła nie została zapisana w bazie uczestników Olimpiady i należy jak najszybciej mailowo powiadomić o tym fakcie administratora strony OJF: admin@ojf.org.pl
8 listopada 2018 odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrują się na oficjalnej stronie Olimpiady.
Przystąpienie uczestnika do Olimpiady jest traktowane jako wyrażenie przez niego lub (w przypadku uczestników małoletnich) jego opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Języka Francuskiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników Olimpiady. Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją REGULAMINU OJF, podanego do publicznej wiadomości na stronie: www.ojf.org.pl

Komentarze zamknięte