Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


FAQ

1. Czy omawiając wybrany temat, można mieć ze sobą jakieś notatki lub zdjęcia podczas egzaminu?

Nie ma możliwości używania pomocy ilustrujących wypowiedź ani notatek wspomagających, gdyż etap ustny jest wyłącznie wypowiedzią językową, a nie prezentacją tematu.

2. Czy w Olimpiadzie mogą startować gimnazjaliści o bardzo dobrej znajomości języka?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z późn. zmianami:

§ 7 pkt. 2

W olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą komitetów okręgowych – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, o których mowa w § 4, oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych – realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3. A co z licealistami z bardzo dobrą znajomością j. francuskiego, w liceum których język ten nie jest nauczany i nie organizowana jest w związku z tym Olimpiada j. francuskiego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z późn. zmianami:

§ 15

  1. W przypadku gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się konkursu, olimpiady lub turnieju, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. Uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie.
  2. Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w konkursach, olimpiadach i turniejach.

4. Czy uczennica/uczeń polskiego liceum, która/y nie posiada polskiego obywatelstwa (francuskie) może brać udział w Olimpiadzie?

Jeśli chodzi zaś o pytanie odnośnie uczennicy/ucznia polskiego liceum, która/y nie posiada obywatelstwa polskiego, to uzyskaliśmy odpowiedź z MEN, że osoba taka może wziąć udział w olimpiadzie języka francuskiego.

Data aktualizacji : 25 września 2010