TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

KOMITET HONOROWY

KOMITET HONOROWY XXXVIII OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Przewodnicząca Komitetu Honorowego:
Prof. zw. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, Dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członkowie Komitetu Honorowego:
Prof. UWr dr hab. Beata Baczyńska, Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. UW dr hab. Remigiusz Forycki, Dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego
Prof. UŁ dr hab. Alicja Kacprzak
, Kierownik Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Mirosław Loba, Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Franck Pezza, Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii, Ambasada Belgii
prof. dr hab. Marcela Świątkowska, Instytut Filologii Romańskiej, Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński
prof. UAM, dr hab. Grażyna Vetulani, Przewodnicząca Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich PLEJADA
prof. dr hab. Halina Widła, Zastępca Dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego
Janina Zielińska, Doradca Prezesa FIPF – Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego, Kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego – Uniwersytet Warszawski