Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Harmonogram zawodów XLII Olimpiady Języka Francuskiego 2018 – 2019

Wydrukuj Wydrukuj

Harmonogram Olimpiady Języka Francuskiego 2018 – 2019

1. Zawody I stopnia – szkolne

  • Do 15 października 2018 do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej www.ojf.org.pl. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.
  • 8 listopada 2018 w godz. 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się na oficjalnej stronie Olimpiady.
  • Do 19 listopada 2018 nauczyciele przesyłają sprawdzone prace, które uzyskały minimum 60% punktów na etapie szkolnym do właściwego dla umiejscowienia szkoły Komitetu Okręgowego. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie internetowej OJF. Uwaga: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że prace muszą być wysłane najpóźniej w dniu 19 listopada 2018. Sprawdzone w szkole prace będą zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac z etapu szkolnego zostanie ustalony przez Komitet Główny minimalny próg, który należało osiągnąć w roku szkolnym 2018-2019, aby zakwalifikować się do zawodów kolejnego stopnia (okręgowego) OJF.

2. Zawody II stopnia – okręgowe

  • Do 11 grudnia 2018 roku Komitety Okręgowe zawiadomią drogą elektroniczną szkoły, których uczestnicy zostali dopuszczeni przez Komitet Główny do zawodów II stopnia.
  • 11 stycznia 2019 rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna o godz. 11.00 i część ustna po zakończeniu części pisemnej tj. po godzinie 14.00. W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, część ustna może być zaplanowana na dwa dni tj. 11 i 12 stycznia 2019.

3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie

  • Do 21 lutego 2019 Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.
  • Zawody centralne odbędą się w dniach: 4 – 6 kwietnia 2019 w Instytucie Romanistyki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

©Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego ojf@ojf.org.pl
Organizator: PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego