Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Harmonogram zawodów XLIII Olimpiady Języka Francuskiego 2019 – 2020

Wydrukuj Wydrukuj

Harmonogram XLIII Olimpiady Języka Francuskiego 2019 -2020

1. Zawody I stopnia – szkolne

  • Do 11 października 2019 r. do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej www.ojf.org.pl. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.
  • 30  października 2019 r.  w godz. 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały sią na oficjalnej stronie Olimpiady.
  • Do 15 listopada 2019 r. nauczyciele przesyłają sprawdzone prace, które uzyskały minimum 60% punktów na etapie szkolnym do właściwego dla umiejscowienia szkoły Komitetu Okręgowego. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie internetowej OJF. Uwaga: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że prace muszą być wysłane najpóźniej w dniu 15 listopada 2019 r. Sprawdzone w szkole prace będą zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac z etapu szkolnego zostanie ustalony przez Komitet Główny minimalny próg, który należało osiągnąć w roku szkolnym 2019-2020, aby zakwalifikować się do zawodów kolejnego stopnia (okręgowego) OJF.

2. Zawody II stopnia – okręgowe

  • Do 9 grudnia 2019 r. Komitety Okręgowe zawiadomią drogą elektroniczną szkoły, których uczestnicy zostali dopuszczeni przez Komitet Główny do zawodów II stopnia.
  • 10 stycznia 2020 r. rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna o godz. 11.00 i część ustna po zakończeniu części pisemnej tj. po godzinie 14.00. W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, zawody te mogą trwać dwa dni tj. 10 i 11 stycznia 2020 r.

3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie

  • Do 3 lutego 2020 Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.
  • Zawody centralne odbędą się w dniach: 2 – 4 kwietnia 2020.

©Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego ojf@ojf.org.pl
Organizator: PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego