TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

Harmonogram zawodów XL Olimpiady Języka Francuskiego 2016 – 2017

Wydrukuj Wydrukuj

Harmonogram Olimpiady Języka Francuskiego 2016 -2017

  1. Zawody I stopnia – szkolne
  • Do 15 października 2016 do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej www.ojf.org.pl. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.
  • 4 listopada 2016 odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się na oficjalnej stronie Olimpiady. Początek zawodów we wszystkich szkołach o godz.9.00. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań testowych przewidzianych na etapie zawodów I stopnia wynosi 120 minut.
  • Do 20 listopada 2016 nauczyciele przesyłają sprawdzone prace, które uzyskały minimum 60% punktów na etapie szkolnym do właściwego dla umiejscowienia szkoły Komitetu Okręgowego. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie internetowej OJF. Uwaga: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że prace muszą być wysłane najpóźniej w dniu 20 listopada 2016. Sprawdzone w szkole prace będą zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac z etapu szkolnego zostanie ustalony przez Komitet Główny minimalny próg, który należało osiągnąć w roku szkolnym 2016-2017, aby zakwalifikować się do zawodów kolejnego stopnia (okręgowego) OJF.
  1. Zawody II stopnia – okręgowe
  • Do 10 grudnia 2016 roku Komitety Okręgowe zawiadomią drogą elektroniczną szkoły, których uczestnicy zostali dopuszczeni przez Komitet Główny do zawodów II stopnia.
  • 13 stycznia 2017 rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna i część ustna. W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, zawody te mogą trwać dwa dni tj. 13 i 14 stycznia 2017.
  1. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
  • Do 3 lutego 2017 Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.
  • Zawody centralne odbędą się w dniach: 16 – 18 marca 2017.

©Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego ojf@ojf.org.pl
Organizator: PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego