Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Komunikat nr 3 KG OJF z dn. 29.10.2020 w sprawie przebiegu etapu szkolnego

  1. Etap szkolny OJF będzie przeprowadzony poprzez platformę: www.itesty.edu.pl
  2. Każdy uczeń otrzyma indywidualny login (w formie wygenerowanego specjalnie na tę okazję adresu e-mail) oraz indywidualne hasło.
  3. Po otrzymaniu przez Państwa maila z loginami i hasłami uczniów, należy je przesłać osobno każdemu uczniowi, na przykład, poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy, aby uczniowie potwierdzili Państwu otrzymanie loginu i hasła.
  4. Nadzór nad uczestnikami etapu szkolnego OJF należy prowadzić przez wykorzystywane przez Państwa platformy do zdalnego nauczania (Teams, Zoom, Google Meet, itp.).
  5. Przebieg zawodów musi być nagrywany. Komisja Szkolna nagrywa twarze uczestników, nie ma konieczności nagrywania ich ekranów.
    (nagrywanie odbywa się na podstawie zgód na wykorzystanie wizerunku, podpisywanych na użytek szkół macierzystych, Komitet Główny OJF nie będzie upubliczniał przygotowanych nagrań).

Komentarze zamknięte