- OJF - https://www.ojf.org.pl -

HARMONOGRAM

Posted By admin2010 On 05/12/09 @ 20:04 In | Comments Disabled

1. Zawody I stopnia – szkolne
  • Do 15 października 2021 do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej www.ojf.org.pl [1]. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.
  • 28 października 2021  w godz. 9.00–12.00 odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały sią na oficjalnej stronie Olimpiady.
  • Do 5 listopada 2021 nauczyciele przesyłają sprawdzone prace, które uzyskały minimum 60% punktów na etapie szkolnym do właściwego dla umiejscowienia szkoły Komitetu Okręgowego. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie internetowej OJF. Uwaga: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że prace muszą być wysłane najpóźniej w dniu 5 listopada 2021. Sprawdzone w szkole prace będą zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac z etapu szkolnego zostanie ustalony przez Komitet Główny minimalny próg, który należało osiągnąć w roku szkolnym 2021-2022, aby zakwalifikować się do zawodów kolejnego stopnia (okręgowego) OJF.
2. Zawody II stopnia – okręgowe
  • Do 26 listopada 2021 Komitety Okręgowe zawiadomią drogą elektroniczną szkoły, których uczestnicy zostali dopuszczeni przez Komitet Główny do zawodów II stopnia.
  • 14 stycznia 2022 rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna o godz. 11.00 i część ustna po zakończeniu części pisemnej tj. po godzinie 14.00. W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, zawody te mogą trwać dwa dni tj. 14 i 15 stycznia 2022.
3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
  • Do 10 lutego 2022 Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.
  • Zawody centralne odbędą się w dniach: 24-26 marca 2022.

Article printed from OJF: https://www.ojf.org.pl

URL to article: https://www.ojf.org.pl/?page_id=50

URLs in this post:

[1] www.ojf.org.pl: http://www.ojf.org.pl

Copyright © 2009 OJF. Wszystkie prawa zastrzeżone.