TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

Zawody III stopnia – ogólnopolskie

Do 9 lutego 2018 Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.Zawody centralne odbędą się w dniach: 15-17 marca 2018 w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU OKRĘGOWEGO XLI OJF

I. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem OJF (4.2.4.) podczas zawodów pisemnych II stopnia (etap okręgowy) uczestnicy mają zakaz posiadania przy sobie telefonów komórkowych. Telefony należy zostawić pod opieką osoby towarzyszącej (rodzina, nauczyciel). Jeśli nie będzie innego wyjścia, telefony – po ich WYŁĄCZENIU (samo wyciszenie nie wystarczy) –

Więcej na ten temat

Etap okręgowy XLI Olimpiady Języka Francuskiego

Adresy

Drugi etap OJF – okręgowy – odbędzie się 12 stycznia (piątek) 2018 roku. Część pisemna będzie odbywać się we wszystkich okręgach w godzinach 11.00 – 14.00.

Uczestnicy powinni zgłosić się z wyprzedzeniem co najmniej 15 minut, a w okręgach z wysoką liczbą uczestników – Kraków,

Więcej na ten temat

Ważna informacja dla uczestników etapu okręgowego XLI OJF

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu okręgowego Olimpiady powinni złożyć oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Języka Francuskiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników olimpiady, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29

Więcej na ten temat

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU OKRĘGOWEGO XLI OJF

Zgodnie z Programem OJF zawody II stopnia (etap okręgowy) przebiegają dwuetapowo: wszyscy zakwalifikowani uczestnicy przystępują do części pisemnej i ustnej zawodów.

I. W części pisemnej uczestnicy wykonują pracę testową złożoną z trzech elementów:

testu gramatyczno-leksykalnego, w tym ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego (30 pkt.) ; dłuższej wypowiedzi pisemnej:

Więcej na ten temat

Próg punktowy po etapie szkolnym XLI OJF

Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 72 punkty dla klas dwujęzycznych i nie dwujęzycznych.

Testy z etapu szkolnego, sprawdzone w komisjach szkolnych, zostały poddane weryfikacji w Komitetach Okręgowych OJF: zweryfikowane wyniki stanowiły podstawę do ustalenia

Więcej na ten temat

Termin ogłoszenia o zakwalifikowaniu uczestników do etapu okręgowego OJF

O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów II etapu Szkoły są zawiadamiane drogą mailową przez Komitety Okręgowe w terminie do 12 grudnia 2017 r. Uwaga: osiągnięcie przez uczniów wyniku 60 punktów i wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów

Więcej na ten temat

Prawidłowe podsumowanie I etapu OJF przez szkoły

Prosimy o bardzo dokładne sporządzenie protokołów, zgodnie z zamieszczonymi uwagami, oraz o zastosowanie się do wszystkich wskazówek dot. terminu i sposobu przesyłania protokołów – w wersji elektronicznej oraz papierowej (wraz z testami). Do protokołu należy wpisać wyniki wszystkich uczestników, niezależnie od osiągniętych rezultatów.

Przypominamy, że protokoły przesyłają

Więcej na ten temat

Etap szkolny XLI Olimpiady Języka Francuskiego, wtorek, 7 listopada, godz. 9.00-12.00

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

7 listopada br. w godzinach 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny XLI OJF w formie pisemnej, w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się na oficjalnej stronie Olimpiady. Wspólna godzina rozpoczęcia etapu szkolnego jest obowiązkowa

Więcej na ten temat

BARDZO WAŻNE PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

7 listopada br., we wtorek, w godzinach 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny XLI OJF w formie pisemnej.

Każda Szkoła, która terminowo zarejestrowała udział swoich uczniów w Olimpiadzie, otrzymała wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację wraz z adresem strony internetowej, loginem i hasłem, które będą niezbędne do

Więcej na ten temat