Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Wyniki etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Komitet Główny OJF ogłasza niniejszym wyniki zawodów etapu centralnego w roku szkolnym 2020-2021. Gratulujemy! Życzymy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji satysfakcji z osiągniętych wyników i podejmowania dalszych wyzwań służących doskonaleniu umiejętności językowych. Jednocześnie informujemy, że papierowe zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty będą wysłane do szkół w przyszłym tygodniu.

LAUREACI

FINALIŚCI

WYNIKI

Więcej na ten temat Wyniki etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Komunikat KG OJF w sprawie terminu ogłoszenia wyników etapu centralnego

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,

jako przewodnicząca Komitetu Głównego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie uczennicom i uczniom Pani Dyrektor/Pana Dyrektora szkoły, a tegorocznym uczestnikom etapu centralnego OJF, uzupełnienia i złożenia Wniosku zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty/laureata olimpiady w terminie

Więcej na ten temat Komunikat KG OJF w sprawie terminu ogłoszenia wyników etapu centralnego

Organizacja etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Komitet Główny OJF podaje niniejszym informacje dot. przebiegu etapu centralnego:

Obie części etapu centralnego – ustna i pisemna – będą przeprowadzone w trybie zdalnym. Dnia 15 kwietnia (czwartek) odbędzie się część ustna – w godzinach od 9.00 do 18.20. Uczestnicy będą odpowiadać w czterech komisjach – czas odpowiedzi każdego uczestnika to 25 minut. Tabela

Więcej na ten temat Organizacja etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej.

Zgodnie z Programem XLIV Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do wybrania autorów/utworów znajduje się w Programie OJF –

Więcej na ten temat Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Zmiana terminu etapu centralnego

Etap centralny odbędzie się w dn. 15-16 kwietnia. Komitet Główny OJF zastrzega sobie prawo ewentualnego wydłużenia zawodów do 17.04.

Kwalifikacja do etapu centralnego XLIV OJF

Niniejszym Komitet Główny podaje wynik kwalifikacji do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista zakwalifikowanych do etapu centralnego wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl znajduje się TUTAJ.

Wyniki etapu okręgowego XLIV OJF

Komitet Główny udostępnia wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego – wyniki (części pisemnej, ustnej oraz wynik końcowy) są podane wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl.

KO Gdańsk KO Poznań KO Kraków KO Śląsk KO Lublin KO Warszawa KO Łódź KO

Więcej na ten temat Wyniki etapu okręgowego XLIV OJF

Praktyczne informacje dla uczestników dotyczące przebiegu etapu okręgowego

W razie potrzeby uczestnik możne robić notatki własne podczas części pisemnej, w tym podczas odsłuchu. Pytania w teście pisemnym są typu zamkniętego, więc nie ma potrzeby używania klawiatury francuskiej. Po zakończeniu przez uczestnika testu pisemnego wcześniej niż przewiduje to harmonogram, uczestnik może się rozłączyć. W razie nieprzewidzianych problemów technicznych podczas wykonywania testu na

Więcej na ten temat Praktyczne informacje dla uczestników dotyczące przebiegu etapu okręgowego

Komunikat nr 11 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 27 stycznia 2021 r. – dot. dostępu do testu pisemnego oraz harmonogramu części ustnej dla poszczególnych uczestników

Komitety Okręgowego OJF rozesłały drogą mailową do wszystkich uczniów kody dostępu do testu, które będą aktywne w piątek, 29 stycznia, od godz. 9.00. Wraz z kodami została wysłana również informacja o dacie i godzinie części ustnej dla każdego uczestnika. Prosimy uczniów o sprawdzenie czy posiadają ww. informacje, a w razie problemów z

Więcej na ten temat Komunikat nr 11 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 27 stycznia 2021 r. – dot. dostępu do testu pisemnego oraz harmonogramu części ustnej dla poszczególnych uczestników

Komunikat nr 10 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 23 stycznia 2021 r. – dot. zmiany godziny części ustnej etapu okręgowego

Szanowni Państwo – Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

W komunikacie nr 8 KG XLIV OJF z dn. 13.12.2020 r. informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu części ustnej zawodów okręgowych o godz. 13.00, co miało pozwolić uczniom na napisanie części pisemnej w szkole i powrót do domu na przystąpienie do części ustnej. W związku z faktem, że

Więcej na ten temat Komunikat nr 10 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 23 stycznia 2021 r. – dot. zmiany godziny części ustnej etapu okręgowego