Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


WAŻNY KOMUNIKAT KG OJF

W związku z rozporządzeniem ministerialnym, jak poniżej -

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dziennik Ustaw 2021

Więcej na ten temat

Próg punktowy po etapie szkolnym XLV OJF

Komitet Główny OJF informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 70 punktów.

Testy z etapu szkolnego, sprawdzone w komisjach szkolnych, zostały poddane weryfikacji w Komitetach Okręgowych OJF: zweryfikowane wyniki stanowiły podstawę do ustalenia podanego progu, umożliwiającego

Więcej na ten temat

BARDZO WAŻNE PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego

28 października br. (czwartek), w godzinach 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny XLV OJF w formie pisemnej.

Każda Szkoła, która terminowo zarejestrowała udział swoich uczniów w Olimpiadzie, otrzymała wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację wraz z adresem strony internetowej, loginem i

Więcej na ten temat

Formularz zgłoszeniowy

Przypominamy, że udział uczniów w Olimpiadzie zgłasza nauczyciel wskazany przez Dyrekcję szkoły. Zgłoszenie jest możliwe do 15 października poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Harmonogram OJF w roku szkolnym 2021-2022

Uprzejmie informujemy, że terminarz olimpiad przeprowadzanych w roku szkolnym 2021/2022 został zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w związku z powyższym publikujemy harmonogram XLV edycji zawodów OJF. Dodatkowo zamieszczamy link do strony MEiN z terminarzem wszystkich olimpiad https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-na-rok-szkolny-20212022

Wakacyjny obóz naukowy dla finalistów i laureatów olimpiad

Drodzy Olimpijczycy, Drogie Olimpijki,

chcielibyśmy zaprosić Was do wzięcia udziału w rekrutacji na tegoroczną edycję Wioski Olimpijskiej – wakacyjnego obozu naukowego dla finalistów_ek i laureatów_ek olimpiad szkół średnich. Inicjatywa organizowana jest od 2008 roku przez członków stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibile – wyróżniających się studentów i doktorantów uczelni polskich i zagranicznych.

Więcej na ten temat Wakacyjny obóz naukowy dla finalistów i laureatów olimpiad

Wyniki etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Komitet Główny OJF ogłasza niniejszym wyniki zawodów etapu centralnego w roku szkolnym 2020-2021. Gratulujemy! Życzymy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji satysfakcji z osiągniętych wyników i podejmowania dalszych wyzwań służących doskonaleniu umiejętności językowych. Jednocześnie informujemy, że papierowe zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty będą wysłane do szkół w przyszłym tygodniu.

LAUREACI

FINALIŚCI

WYNIKI

Więcej na ten temat Wyniki etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Komunikat KG OJF w sprawie terminu ogłoszenia wyników etapu centralnego

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,

jako przewodnicząca Komitetu Głównego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie uczennicom i uczniom Pani Dyrektor/Pana Dyrektora szkoły, a tegorocznym uczestnikom etapu centralnego OJF, uzupełnienia i złożenia Wniosku zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty/laureata olimpiady w terminie

Więcej na ten temat Komunikat KG OJF w sprawie terminu ogłoszenia wyników etapu centralnego

Organizacja etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Komitet Główny OJF podaje niniejszym informacje dot. przebiegu etapu centralnego:

Obie części etapu centralnego – ustna i pisemna – będą przeprowadzone w trybie zdalnym. Dnia 15 kwietnia (czwartek) odbędzie się część ustna – w godzinach od 9.00 do 18.20. Uczestnicy będą odpowiadać w czterech komisjach – czas odpowiedzi każdego uczestnika to 25 minut. Tabela

Więcej na ten temat Organizacja etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej.

Zgodnie z Programem XLIV Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do wybrania autorów/utworów znajduje się w Programie OJF –

Więcej na ten temat Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF