Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Drodzy Nauczyciele!

Przypominamy wszystkim szkołom biorącym udział w 47 edycji OJF, że najpóźniej 16.11.2023 należy wysłać do odpowiedniego Komitetu Okręgowego wszystkie sprawdzone prace, które uzyskały 60% i więcej.

Do prac należy dołączyć wersję papierową protokołu. Protokół elektroniczny w wersji edytowalnej należy przesłać na adres mailowy KO.

BARDZO WAŻNE PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

08 listopada br. (środa), w godzinach 10.00 – 13.00 odbędzie się etap szkolny XLVII OJF w formie pisemnej.

Każda Szkoła, która terminowo zarejestrowała udział swoich uczniów w Olimpiadzie, otrzymała wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację wraz z adresem strony internetowej, loginem i hasłem, które będą niezbędne do pobrania testów i innych dokumentów zw. z przeprowadzeniem etapu szkolnego OJF.

Prosimy o upewnienie się, że są Państwo w posiadaniu tych danych.

W razie wątpliwości, należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem strony OJF admin@ojf.org.pl i Komitetem Głównym OJF ojf@ojf.org.pl

Przy kontaktach z Administratorem i KG OJF należy zawsze podawać dane szkoły (nazwa i adres) oraz używać adresu elektronicznego wpisanego w formularzu rejestracyjnym.

Komitet Główny OJF

Etap szkolny XLVII OJF

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,
Przypominamy, że etap szkolny Olimpiady odbędzie się 8 listopada 2023.
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Czas trwania: 180 minut
W kolejnym komunikacie poinformujemy, od kiedy będzie można pobierać druki dokumentów.
Owocnych przygotowań!!!!

Rejestracja do XLVII OJF

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele!
Przypominamy, że termin rejestracji Waszych szkół upływa 20.10.2023.
Bardzo prosimy o zgłaszanie szkół i uczniów poprzez formularz zamieszczony w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYNIKI ETAPU CENTRALNEGO XLVI OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO – Komunikat nr KG OJF

Komitet Główny podaje niniejszym wyniki etapu centralnego XLVI OJF, wyniki można pobrać TUTAJ
Lista Laureatów XLVI OJF
Lista finalistów XLVI OJF
Zaświadczenia będą wysłane listami poleconymi na adres szkół uczestników w najbliższym możliwym terminie.
Gratulujemy uczestnikom, nauczycielom i wszystkim, którzy przyczynili się do osiągniętych wyników.

Z pozdrowieniami,
Komitet Główny OJF.

Termin podania wyników etapu centralnego – Komunikat nr 2 KG OJF

Komitet Główny OJF zawiadamia, że wyniki etapu centralnego XLVI OJF, który odbył się w dniach 30 i 31 marca br zostaną umieszczone stronie internetowej OJF w czwartek, 6 kwietnia, po godzinie 18.00.

Komitet Główny OJF

Przebieg zawodów etapu centralnego – komunikat nr 1 KG OJF

I. Część pisemna i ustna etapu centralnego odbędą się w trybie zdalnym:

• część pisemna, w czwartek, 30 marca, w godzinach od 9.00 do 12.15, w szkołach uczestników;
• część ustna, 31 marca, w godzinach podanych w harmonogramie przebiegu części ustnej, w szkołach lub w miejscach zamieszkania uczestników.

Do logowania się na platformie itesty.edu.pl należy użyć tych samych loginów i haseł, które uczestnicy otrzymali na etapie okręgowym OJF.

II. Część pisemna

Część pisemna, w języku francuskim, składa się z następujących elementów.
• test gramatyczno-leksykalny z elementami tłumaczenia (20 pkt),
• ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego (10 pkt),
• zredagowanie wypowiedzi pisemnej (25 pkt).

Wypowiedź pisemna jest inspirowana lekturą dwóch tekstów źródłowych. Po zapoznaniu się z tekstami uczestnik redaguje wypowiedź w formie eseju (300-350 słów) na podany w poleceniu temat. W swojej wypowiedzi uczestnik powinien odwołać się do tekstów oraz zająć stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorów, wyrażając jednocześnie własne zdanie odnośnie podjętej w tekstach tematyki. Wypowiedź pisemna nie może być streszczeniem tekstów źródłowych.

Na wykonanie wszystkich zadań części pisemnej zawodów III stopnia uczestnicy mają w sumie 180 minut.

III. Część ustna
Część ustna, w języku polskim i w języku francuskim, obejmuje następujące zadania z wylosowanego przez uczestnika zestawu (oto przykładowy zestaw):
• analiza i interpretacja fragmentu tekstu literackiego w oparciu o jedną z trzech obowiązkowych lektur (fragmenty nie będą przekraczać 10 linijek tekstu). Zadanie wykonywane jest w języku polskim. (25 pkt.),
• zadanie o charakterze mediacyjnym w interakcji z komisją, polegające na przetworzeniu informacji, w oparciu o materiały dotyczące realioznawstwa krajów francuskiego obszaru językowego (tekst, obraz, wykres, tabela, slogan reklamowy, przedmiot autentyczny). Zadanie wykonywane jest w języku francuskim. (20 pkt.).
Na wykonanie zadań części ustnej przewiduje się łącznie 25 minut, w tym około 8 minut na przygotowanie po wylosowaniu zestawu pytań i około 17 minut na realizację zadań przed komisją. W czasie przeznaczonym na przygotowanie uczestnik może sporządzić notatki i ogólny plan wypowiedzi.

Lista lektur obowiązkowych dla edycji 2022/2023 OJF:
1. Jacques Prévert, Paroles
2. Eugène Ionesco, La Leçon
3. Annie Ernaux, La place

Kwalifikacja do etapu centralnego XLVI OJF

Niniejszym Komitet Główny podaje wynik kwalifikacji do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Lista zakwalifikowanych do etapu centralnego wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl znajduje się TUTAJ.

Wyniki etapu okręgowego XLV OJF

Komitet Główny udostępnia wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego – wyniki (części pisemnej, ustnej oraz wynik końcowy) są podane wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl.

KO Gdańsk
KO Kraków
KO Lublin
KO Łódź
KO Poznań
KO Śląsk
KO Warszawa
KO Wrocław

Wgląd do pracy pisemnej jest możliwy na warunkach określonych w Regulaminie OJF, Rozdział II, § 3, pkt. 3.6.

Komunikat KG OJF

Zgodnie z Harmonogramem bieżącej edycji OJF do dnia 6 lutego br zostanie podana lista uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego XLVI OJF.

W tym samym terminie zostaną podane wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego w ośmiu Komitetach Okręgowych, jak też procedura związana z wglądem do prac pisemnych.