Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Regulamin, program i harmonogram w roku szkolnym 2024-2025

Wszystkich zainteresowanych udziałem w trójstopniowych zawodach OJF zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM, PROGRAMEM oraz HARMONOGRAMEM na rok szkolny 2024-2025.

Zaświadczenia dla laureatów i finalistów

Zaświadczenia dla laureatów i finalistów zostały wysłane w piątek 12 kwietnia pocztą tradycyjną (priorytet polecony) na adresy szkół.
Jeszcze raz gratulujemy osiągniętych wyników!

WYNIKI ETAPU CENTRALNEGO XLVII OJF

Poniżej znajdą Państwo listy laureatów, finalistów i uczestników, a także wyniki liczbowe XLVII OJF.

Etap centralny wyniki

Finaliści XLVII OJF

Laureaci XLVII OJF

Uczestnicy XLVII OJF

Wszystkim Uczennicom i Uczniom serdecznie gratulujemy!
Zaświadczenia o uczestnictwie zostaną wysłane uczniom pocztą na adresy ich szkół.
Komitet Główny OJF

HARMONOGRAM części ustnej ETAPU CENTRALNEGO XLVII OJF

Drodzy Uczniowie,
Poniżej znajdziecie harmonogram części ustnej z podziałem na komisje.
Swoje indywidualne godziny spotkania zidentyfikujecie według loginów, które otrzymaliście w pierwszym etapie zawodów.
KOMISJA I
9.00–9.30 uczen22.poznan24@itesty.edu.pl
9.30–10.00 uczen5.slask24@itesty.edu.pl
10.00–10.30 uczen34.slask24@itesty.edu.pl
10.30–11.00 uczen13.lodz24@itesty.edu.pl
11.00–11.30 uczen11.krakow24@itesty.edu.pl
11.30–12.00 uczen31.poznan24@itesty.edu.pl
12.00–12.30 uczen15.poznan24@itesty.edu.pl
12.30–13.00 uczen4.slask24@itesty.edu.pl
13.00–13.30 uczen11.warszawa24@itesty.edu.pl
14.15–14.45 uczen27.poznan24@itesty.edu.pl
14.45–15.15 uczen13.warszawa24@itesty.edu.pl
15.15–15.45 uczen12.wroclaw24@itesty.edu.pl
15.45–16.15 uczen29.gdansk24@itesty.edu.pl
 
KOMISJA II
9.00–9.30 uczen46.slask24@itesty.edu.pl
9.30–10.00 uczen17.krakow24@itesty.edu.pl
10.00–10.30 uczen19.krakow24@itesty.edu.pl
10.30–11.00 uczen5.gdansk24@itesty.edu.pl
11.00–11.30 uczen2.slask24@itesty.edu.pl
11.30–12.00 uczen2.wroclaw24@itesty.edu.pl
12.00–12.30 uczen25.slask24@itesty.edu.pl
12.30–13.00 uczen4.lodz24@itesty.edu.pl
13.00–13.30 uczen5.lodz24@itesty.edu.pl
14.15–14.45 uczen9.gdansk24@itesty.edu.pl
14.45–15.15 uczen10.gdansk24@itesty.edu.pl
15.15–15.45 uczen24.warszawa24@itesty.edu.pl
15.45–16.15 uczen26.warszawa24@itesty.edu.pl
 
KOMISJA III
9.00–9.30 uczen36.krakow24@itesty.edu.pl
9.30–10.00 uczen17.lodz24@itesty.edu.pl
10.00–10.30 uczen37.krakow24@itesty.edu.pl
10.30–11.00 uczen8.poznan24@itesty.edu.pl
11.00–11.30 uczen19.poznan24@itesty.edu.pl
11.30–12.00 uczen41.krakow24@itesty.edu.pl
12.00–12.30 uczen16.poznan24@itesty.edu.pl
12.30–13.00 uczen12.slask24@itesty.edu.pl
13.00–13.30 uczen46.krakow24@itesty.edu.pl
14.15–14.45 uczen51.krakow24@itesty.edu.pl
14.45–15.15 uczen14.lodz24@itesty.edu.pl
15.15–15.45 uczen55.krakow24@itesty.edu.pl
15.45–16.15 uczen9.poznan24@itesty.edu.pl
 
KOMISJA IV
10.00–10.30 uczen37.warszawa24@itesty.edu.pl
10.30–11.00 uczen20.gdansk24@itesty.edu.pl
11.00–11.30 uczen38.warszawa24@itesty.edu.pl
11.30–12.00 uczen20.slask24@itesty.edu.pl
12.00–12.30 uczen22.gdansk24@itesty.edu.pl
12.30–13.00 uczen23.gdansk24@itesty.edu.pl
13.00–13.30 uczen16.gdansk24@itesty.edu.pl
14.15–14.45 uczen17.gdansk24@itesty.edu.pl
14.45–15.15 uczen2.poznan24@itesty.edu.pl
15.15–15.45 uczen45.warszawa24@itesty.edu.pl
15.45–16.15 uczen1.slask24@itesty.edu.pl
16.15–16.45 uczen47.warszawa24@itesty.edu.pl
 
KOMISJA V
9.00–9.30 uczen18.slask24@itesty.edu.pl
9.30–10.00 uczen26.gdansk24@itesty.edu.pl
10.00–10.30 uczen78.krakow24@itesty.edu.pl
10.30–11.00 uczen79.krakow24@itesty.edu.pl
11.00–11.30 uczen51.warszawa24@itesty.edu.pl
11.30–12.00 uczen52.warszawa24@itesty.edu.pl
12.00–12.30 uczen81.krakow24@itesty.edu.pl
12.30–13.00 uczen11.wroclaw24@itesty.edu.pl
13.00–13.30 uczen54.warszawa24@itesty.edu.pl
14.15–14.45 uczen19.gdansk24@itesty.edu.pl
14.45–15.15 uczen6.slask24@itesty.edu.pl
15.15–15.45 uczen60.warszawa24@itesty.edu.pl

Przebieg zawodów etapu centralnego – komunikat KG OJF

I. Część pisemna i ustna etapu centralnego odbędą się w trybie zdalnym:

 • część pisemna, w czwartek, 21 marca, w godzinach od 9.00 do 12.15, w szkołach uczestników;
 • część ustna, 22 marca, w godzinach, które zostaną podane w harmonogramie przebiegu części ustnej, w kolejnym komunikacie, w szkołach lub w miejscach zamieszkania uczestników.

Do logowania się na platformie itesty.edu.pl należy użyć tych samych loginów i haseł, które uczestnicy otrzymali na etapie okręgowym OJF.

II. Część pisemna

Część pisemna, w języku francuskim, składa się z następujących elementów.
 • test gramatyczno-leksykalny z elementami tłumaczenia (20 pkt),
 • ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego (10 pkt),
 • zredagowanie wypowiedzi pisemnej (25 pkt).
Wypowiedź pisemna jest inspirowana lekturą dwóch tekstów źródłowych. Po zapoznaniu się z tekstami uczestnik redaguje wypowiedź w formie eseju (300-350 słów) na podany w poleceniu temat. W swojej wypowiedzi uczestnik powinien odwołać się do tekstów oraz zająć stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorów, wyrażając jednocześnie własne zdanie odnośnie podjętej w tekstach tematyki. Wypowiedź pisemna nie może być streszczeniem tekstów źródłowych.
Na wykonanie wszystkich zadań części pisemnej zawodów III stopnia uczestnicy mają w sumie 180 minut.

III. Część ustna

Część ustna, w języku polskim i w języku francuskim, obejmuje następujące zadania z wylosowanego przez uczestnika zestawu (oto przykładowy zestaw):
 • analiza i interpretacja fragmentu tekstu literackiego w oparciu o jedną z trzech obowiązkowych lektur (fragmenty nie będą przekraczać 10 linijek tekstu). Zadanie wykonywane jest w języku polskim. (25 pkt.),
 • zadanie o charakterze mediacyjnym w interakcji z komisją, polegające na przetworzeniu informacji, w oparciu o materiały dotyczące realioznawstwa krajów francuskiego obszaru językowego (tekst, obraz, wykres, tabela, slogan reklamowy, przedmiot autentyczny). Zadanie wykonywane jest w języku francuskim. (20 pkt.).
Na wykonanie zadań części ustnej przewiduje się łącznie 25 minut, w tym około 8 minut na przygotowanie po wylosowaniu zestawu pytań i około 17 minut na realizację zadań przed komisją. W czasie przeznaczonym na przygotowanie uczestnik może sporządzić notatki i ogólny plan wypowiedzi.
 
Lista lektur obowiązkowych dla edycji 2023/2024 OJF:
1. Jean Giraudoux – La guerre de Troie n’aura pas lieu
2. Arthur Rimbaud – Une saison en enfer
3. Jean-Marie Gustave Le Clézio – L’Africain

Komunikat KG OJF w sprawie etapu centralnego XLVII OJF

Drodzy Uczniowie i Uczennice,
Przypominamy, że etap centralny XLVII OJF odbędzie się 21 i 22 marca 2024.
Przypominamy również, że lektury obowiązujące w bieżącej edycji to:
1. Jean Giraudoux – La guerre de Troie n’aura pas lieu
2. Arthur Rimbaud – Une saison en enfer
3. Jean-Marie Gustave Le Clézio – L’Africain
Przykładowe zestawy egzaminacyjne części ustnej znajdą Państwo poniżej:

Kwalifikacja do etapu centralnego XLVII OJF

Niniejszym Komitet Główny podaje wynik kwalifikacji do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Lista zakwalifikowanych do etapu centralnego wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl znajduje się TUTAJ.

Wyniki etapu okręgowego XLVII OJF

Komitet Główny udostępnia wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego – wyniki (części pisemnej, ustnej oraz wynik końcowy) są podane wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl.

KO Gdańsk
KO Kraków
KO Lublin
KO Łódź
KO Poznań
KO Śląsk
KO Warszawa
KO Wrocław

Wgląd do pracy pisemnej jest możliwy na warunkach określonych w Regulaminie OJF, Rozdział II, § 3, pkt. 3.6.

Komunikat KG OJF z dn. 03.01.2024 w sprawie daty i przebiegu etapu okręgowego XLVII OJF

Etap okręgowy XLVII Olimpiady Języka Francuskiego odbędzie się w dn. 12-13 stycznia 2024 r. w następującym porządku:
12 stycznia 2023 godz. 9.00-12.15 – część pisemna
12 stycznia 2023 od godz. 13.00 – część ustna

W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, część ustna może być przeprowadzona w ciągu dwóch dni tj. 12-13 stycznia.

Obydwie części zawodów okręgowych odbywają się w trybie zdalnym.
Część pisemna odbywa się w szkole, pod nadzorem nauczyciela.
Do części ustnej uczestnicy przystępują w szkole lub w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe zasady związane z organizacją i przebiegiem etapu okręgowego:

 • Do 9 stycznia 2024 każdy uczestnik etapu okręgowego otrzyma indywidualny login do platformy itesty.edu.pl, co umożliwi wykonanie testu pisemnego. Loginy zostaną przesłane na adresy mailowe uczniów podane przez szkoły. Uczeń zobowiązany jest potwierdzić w mailu zwrotnym otrzymanie wiadomości.
 • Platforma itesty.edu.pl zawierająca pisemny test konkursowy zostanie automatycznie uruchomiona w dniu etapu okręgowego, tj. 12 stycznia 2024, w godzinach od 9.00 do 12.15.
  W godz. 9.00 – 10.30 uczestnicy wykonują zadania części pisemnej zawodów II stopnia, tj. test leksykalno-gramatyczny.
  W godzinach 10.45 – 12.15 uczestnicy formułują wypowiedź pisemną
  Na wykonanie wszystkich zadań części pisemnej uczestnicy mają 180 minut.
 • Wypowiedź pisemna jest redagowana na jeden temat, wybrany z dwóch podanych w poleceniu do tego zadania.
  Test leksykalno-gramatyczny zawiera 2 ćwiczenia sprawdzające rozumienie wysłuchanego dwukrotnie nagrania, 3 ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu pisanego oraz 4 ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, tj. w sumie 9 ćwiczeń.
 • Uwaga! Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do samodzielnego skontrolowania, czy udostępniony mu formularz testu daje możliwość wyboru 1 z dwóch podanych tematów w celu zredagowania wypowiedzi pisemnej oraz że zawiera 9 zadań przedłożonych do realizacji w części leksykalno-gramatycznej.
 • Uczestnicy zawodów okręgowych będą wykonywać test on-line w siedzibie szkoły pod nadzorem nauczyciela. Nie dopuszcza się możliwości wykonania części pisemnej zawodów 2. stopnia poza siedzibą szkoły.
 • Część pisemna będzie nadzorowana przez członków właściwego Komitetu Okręgowego (KO). Przed zalogowaniem się na platformę itesty.edu.pl, najpóźniej o godzinie 8.45, należy też dołączyć do wirtualnego spotkania komisji okręgowej, w której odbędzie się zarówno część pisemna, jak i część ustna. Link do spotkania każdy z uczestników otrzyma drogą mailową od właściwego KO.
 • W czasie realizacji części pisemnej testu uczestnicy są zobowiązani udostępniać swój wizerunek członkowi KO nadzorującemu wykonanie testu pisemnego (obowiązkowo należy uruchomić kamerę). Podczas wykonywania testu – z wyjątkiem odsłuchu nagrania – uczeń nie może mieć słuchawek na/w uszach.
 • Przystąpienie przez uczestnika do udziału w etapie okręgowym OJF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie przebiegu części ustnej. Brak zgody na nagrywanie automatycznie skutkuje samowykluczeniem z uczestnictwa w zawodach etapu okręgowego. Nieudostępnienie obrazu (ekranu) i wyłączenie mikrofonu skutkuje unieważnieniem udziału w zawodach. Część ustna uznana będzie za ważną pod warunkiem udostępnienia przez uczestnika możliwości nagrania jego udziału w egzaminie ustnym.
  Uwaga! KO zachowa dokumentację konkursową, w tym nagranie, do końca bieżącego roku szkolnego. Po tym terminie nagranie zostanie skutecznie usunięte.
 • Część ustna zawodów odbędzie się on-line przy użyciu komunikatora wskazanego przez właściwy Komitet Okręgowy. Uczestnik przystępuje do części ustnej ze szkoły lub swojego miejsca zamieszkania. Część ustna rozpocznie się w piątek, 12.01 (nie wcześniej niż o godz.13.00) i w sobotę, 13.01 (od godz. 9.00) – w zależności od decyzji właściwego KO (przy dużej liczbie uczestników). Link do części ustnej przesłany zostanie do uczestników przez właściwy im KO.
 • Część ustna zawodów składa się z jednego zadania opisanego w aktualnym Programie OJF. Przykładowe zadanie zostało umieszczone na stronie OJF www.ojf.org.pl w dn. 9 listopada 2022 r.
  Podczas części ustnej uczestnik powinien zareagować ustnie w zaproponowanej sytuacji komunikacji oraz przetworzyć informacje w celu przekazania określonych treści w oparciu o materiały wizualne.
  Po wylosowaniu zadania ustnego, uczestnik ma max. 5 minut na zapoznanie się z treścią zadania i przygotowanie się do wypowiedzi (np. naszkicowanie ogólnego planu). Po wypowiedzi uczestnika odbędzie się swobodna rozmowa komisji na temat naturalnie wynikający z omówionych w zadaniu kwestii. Część ustna zawodów każdego zawodnika będzie trwała maximum 20 min.

Uwaga! Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad umożliwia organowi prowadzącemu szkołę użyczenie dla ucznia lub nauczyciela sprzętu (m.in. komputera, zestawu komputerowego, laptopa lub tabletu) niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Do użyczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Organ prowadzący może upoważnić do użyczenia sprzętu dyrektora szkoły.

Etap okręgowy OJF – pierwsze informacje

Gratulujemy uczestnikom zakwalifikowanym do etapu okręgowego i przypominamy, iż zawody okręgowe (II stopnia) odbędą się w styczniu.
Zgodnie z HARMONOGRAMEM 12 stycznia 2024 r. rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna i część ustna. W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, zawody te mogą trwać dwa dni tj. 12 i 13 stycznia. Za organizację zawodów odpowiedzialny jest właściwy KOMITET OKRĘGOWY.
Obydwie części zawodów okręgowych odbędą się w trybie zdalnym:
 • część pisemna w szkole, pod nadzorem nauczyciela;
 • do części ustnej uczestnicy przystępują w szkole lub w swoim miejscu zamieszkania.
Prosimy o śledzenie informacji mailowych wysyłanych przez właściwy dla regionu uczestnika Komitet Okręgowy.