Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


PARTNERZY

Ambasada Francji www.ambafrance-pl.org
Ambasada Belgii Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii Walonia-Bruksela www.wbi.be
Alliance Française de Łódź https://lodz.afpolska.pl
Instytut Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II http://www.kul.lublin.pl/
Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu http://neo.amu.edu.pl/ifrom/
Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego www.ifr.uni.wroc.pl
Filologia romańska, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/filologia-romanska/
Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie https://ifr.up.krakow.pl/
Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego www.irom.uw.edu.pl
Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Uniwersytet Warszawski http://cknjoiee.uw.edu.pl/ukknjf/
Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego www.fil.ug.edu.pl
Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej www.umcs.pl/pl/zaklad-lingwistyki-stosowanej.htm