Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Harmonogram XLVII Olimpiady Języka Francuskiego 2023 -2024

Wydrukuj Wydrukuj

1. Zawody I stopnia – szkolne
  • Do 20 października 2023 r. (piątek) do północy, dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na stronie internetowej www.ojf.org.pl. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.
  • 8  listopada 2023 r. (środa) odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały sią poprzez formularz na oficjalnej stronie Olimpiady.
  • Do 16 listopada 2023 r. nauczyciele prześlą sprawdzone prace, które uzyskały minimum 60% punktów na etapie szkolnym, do właściwego dla umiejscowienia szkoły Komitetu Okręgowego. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie internetowej OJF. Uwaga: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że prace muszą być wysłane najpóźniej w dniu 16 listopada 2023. Sprawdzone w szkole prace będą zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac z etapu szkolnego zostanie ustalony przez Komitet Główny minimalny próg, który należało osiągnąć w roku szkolnym 2023-2024, aby zakwalifikować się do zawodów kolejnego stopnia (okręgowego) OJF.
2. Zawody II stopnia – okręgowe
  • Do 8 grudnia 2023 r. roku Komitety Okręgowe zawiadomią drogą elektroniczną szkoły, których uczestnicy zostali dopuszczeni przez Komitet Główny do zawodów II stopnia.
  • 12 stycznia 2024 r. rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna i część ustna. W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, zawody te mogą trwać dwa dni tj. 12 i 13 stycznia. Obydwie części zawodów okręgowych odbędą się w trybie zdalnym: część pisemna w szkole, pod nadzorem nauczyciela; do części ustnej uczestnicy przystępują w szkole lub w miejscu zamieszkania.
3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie
  • Do 6 lutego 2024 r. Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.
  • Zawody centralne zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym i odbędą się w dniach 21-22 marca 2024 r. W pierwszym dniu zawodów odbędzie się część pisemna, w szkołach uczestników. Część ustna będzie miała miejsce w drugim dniu, w szkołach lub w miejscach zamieszkania uczestników.