Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Harmonogram zawodów XLIV Olimpiady Języka Francuskiego 2020 – 2021

Wydrukuj Wydrukuj

Harmonogram XLIV Olimpiady Języka Francuskiego 2020 -2021

1. Zawody I stopnia – szkolne

  • Do 21 października 2020 do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej www.ojf.org.pl. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.
  • 4 listopada 2020  w godz. 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały sią na oficjalnej stronie Olimpiady.
  • Do 13 listopada 2020 nauczyciele przesyłają sprawdzone prace, które uzyskały minimum 60% punktów na etapie szkolnym do właściwego dla umiejscowienia szkoły Komitetu Okręgowego. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie internetowej OJF. Uwaga: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że prace muszą być wysłane najpóźniej w dniu 13 listopada 2020. Sprawdzone w szkole prace będą zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac z etapu szkolnego zostanie ustalony przez Komitet Główny minimalny próg, który należało osiągnąć w roku szkolnym 2020-2021, aby zakwalifikować się do zawodów kolejnego stopnia (okręgowego) OJF.

2. Zawody II stopnia – okręgowe

  • Do 10 grudnia 2020 Komitety Okręgowe zawiadomią drogą elektroniczną szkoły, których uczestnicy zostali dopuszczeni przez Komitet Główny do zawodów II stopnia.
  • 29 stycznia 2021 rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna o godz. 9.00 i część ustna po zakończeniu części pisemnej tj. po godzinie 13.00. W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, zawody te mogą trwać dwa dni tj. 29 i 30 stycznia 2021 .

3. Zawody III stopnia – ogólnopolskie

  • Do 10 lutego 2021 Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.
  • Zawody centralne odbędą się w dniach: 15-16 kwietnia 2021, z możliwością przedłużenia do 17 kwietnia.

©Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego ojf@ojf.org.pl
Organizator: PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego