Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Zasady zwrotu kosztów podróży dla uczestników etapu centralnego

1. Uczniowie ubiegający się o zwrot kosztów podróży na etap centralny proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

  • biletów (oryginał biletu dojazdu do Łodzi oraz ksero biletu powrotnego)
  • wypełnionego wniosku zwrotu kosztów podróży (prosimy o wpisanie w nim kosztów przejazdu w dwie strony).

2. O zwrot kosztów mogą się ubiegać wyłącznie uczniowie, którzy dojeżdżają spoza miasta, w którym odbywa się finał OJF. „Dojazd” rozumiany jest jako „dojazd z” lub „powrót do” miejsca zamieszkania, bądź też innego miejsca w Polsce, w którym przebywa uczeń ubiegający się o zwrot kosztów.
3. Zwrot kosztów przejazdu będzie dokonywany tylko na podstawie biletów datowanych na dzień rozpoczęcia i zakończenia Olimpiady. Zwracane mogą być wyłącznie koszty zakupu biletów autobusowych, kolejowych oraz przejazdu samochodem, według kalkulacji przedstawionej poniżej.

a) W przypadku biletów kolejowych zwroty będą dokonywane wyłącznie za:

  • przejazd II klasą TLK i Intercity (IC),
  • w przypadku zakupu biletu w transporcie innym niż II klasa Intercity (IC) lub TLK np. w transporcie EIP, EIC, EC, EN, MP, niezbędne jest oświadczenie od przewoźnika, iż kwota za bilety nie przewyższa kosztu II klasy Intercity (IC) lub TLK. Koszt kwalifikowalny jest maksymalnie do wysokości II klasy PKP Intercity (IC) lub TLK. Do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą ceny biletu w dniu rozpoczęcia i zakończenia Olimpiady znajdującą się na oficjalnej stronie przewoźnika.

Bilety zakupione przez Internet muszą zostać dostarczone w wersji wydrukowanej.

b) W przypadku dojazdu samochodem zwroty będą dokonywane na podstawie rozliczenia przejazdu. Kwota zwrotu za przejazd samochodem będzie należna do wysokości kosztów przejazdu II klasą TLK lub Intercity (IC). Prosimy o dołączenie zaświadczenia z PKP o koszcie podróży w obie strony lub wydruku ceny biletu z oficjalnego adresu PKP: https://rozklad-pkp.pl

UWAGA: Bez właściwych dokumentów wnioski nie będą rozpatrywane. Kserokopii biletów nie będzie można wykonać na miejscu zawodów, dlatego prosimy o wcześniejszy zakup biletów i przygotowanie kserokopii we własnym zakresie.

Koszty podróży będą zwracane w gotówce wyłącznie w dn. 3 kwietnia (piątek), w godzinach od 10.00 do 13.00, w gabinecie 4.62, czwarte piętro Wydziału Filologicznego UŁ, ul Pomorska 171/173, na podstawie kompletu przedłożonych i uprzednio wypełnionych przez uczestnika dokumentów. Brak któregokolwiek dokumentu (np. kserokopii biletu na podróż powrotną) uniemożliwi uczestnikowi otrzymanie zwrotu całości kwoty za przejazd.

W celu usprawnienia zwrotu kosztów prosimy zgłaszać się z wypełnionym wnioskiem zwrotu kosztów.

Komentarze zamknięte