Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Organizacja etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Komitet Główny OJF podaje niniejszym informacje dot. przebiegu etapu centralnego:

 1. Obie części etapu centralnego – ustna i pisemna – będą przeprowadzone w trybie zdalnym.
 2. Dnia 15 kwietnia (czwartek) odbędzie się część ustna – w godzinach od 9.00 do 18.20. Uczestnicy będą odpowiadać w czterech komisjach – czas odpowiedzi każdego uczestnika to 25 minut. Tabela (wg loginów) z podanymi godzinami i numerami komisji znajduje się TUTAJ.
 3. Dnia 16 kwietnia (piątek) odbędzie się część pisemna – w godzinach 10.00-13.30.
  O godz. 10.00 uczestnicy przystąpią do rozwiązywania testu kulturoznawczego (w języku polskim), który potrwa do godz. 10.45. Test składa się z 20 pytań – w formie wielokrotnego wyboru.
  W godzinach 11.15-13.30 odbędzie się druga część tj. zredagowanie wypowiedzi pisemnej.
 4. Wypowiedź pisemna będzie redagowana w języku francuskim. Jest zatem niezbędne, aby uczestnicy wcześniej dostosowali swój sprzęt do pisania w tym języku (klawiatura francuska – z akcentami oraz poprawną interpunkcją francuską).
 5. Szczegółowe informacje z danymi do logowania (część pisemna) i linkami (część ustna) zostaną przesłane każdemu uczestnikowi na jego adres mailowy podany w protokołach szkolnych – najpóźniej na 7 dni przed dniem
  zawodów centralnych (tj. 15 kwietnia).

Komentarze zamknięte