Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Komunikat KG OJF w sprawie terminu ogłoszenia wyników etapu centralnego

Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowny Panie Dyrektorze,

jako przewodnicząca Komitetu Głównego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie uczennicom i uczniom Pani Dyrektor/Pana Dyrektora szkoły, a tegorocznym uczestnikom etapu centralnego OJF, uzupełnienia i złożenia Wniosku zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty/laureata olimpiady w terminie do dnia 23 kwietnia br.

Uzasadniając moją prośbę pozwolę sobie nadmienić, iż ze względu na obowiązujące w placówkach edukacyjnych wszystkich szczebli obostrzenia sanitarne, centralny etap tegorocznych zawodów odbywał się w dn. 15-16 kwietnia br. w trybie zdalnym (zarówno część ustna jak i pisemna). Taka organizacja zawodów III stopnia wymaga od KG OJF nie tylko wnikliwego sprawdzenia i oceny wyników, lecz także rozpoznania problemów technicznych zgłaszanych przez część uczestników, a które mogły wpłynąć na jakość udzielonych – zwłaszcza w części pisemnej – odpowiedzi.

Mając na uwadze dobro uczniów oraz zasadę równych szans, KG OJF podjął decyzję o opublikowaniu ostatecznych wyników etapu centralnego OJF 2020/2021, a tym samym o upowszechnieniu informacji o przyznanych tytułach laureata i finalisty XLIV Olimpiady Języka Francuskiego w dniu 23 kwietnia br. (najbliższy piątek). Będę więc niezwykle zobowiązana za pomoc uczestnikom etapu centralnego OJF w dopełnieniu niezbędnych formalności związanych z organizacją egzaminu maturalnego z uwzględnieniem podanej powyżej daty ogłoszenia listy finalistów i laureatów.

Wierzę głęboko, że nasze wspólne działania pomogą tegorocznym maturzystom w harmonijnym przygotowaniu i złożeniu egzaminu dojrzałości w tych jakże trudnych dla nas wszystkich warunkach.

Łączę wyrazy szacunku

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Pismo Przewodniczącej do pobrania TUTAJ

Komentarze zamknięte