Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


PARTNERZY

Ambasada Francji www.ambafrance-pl.org
Ambasada Belgii Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii Walonia-Bruksela www.wbi.be
Alliance Française de Łódź www.aflodz.pl
Instytut Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II http://www.kul.lublin.pl/
Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu http://neo.amu.edu.pl/ifrom/
Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego www.ifr.uni.wroc.pl
Instytut Języków Romańskich i Translatorski Uniwersytetu Śląskiego http://ifr.us.edu.pl
Instytut Neofilologii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie http://www.wsp.krakow.pl/neofil/
Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego www.irom.uw.edu.pl
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Uniwersytet Warszawski www.ukknjf.uw.edu.pl
Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego www.fil.ug.edu.pl
Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej www.umcs.pl/pl/zaklad-lingwistyki-stosowanej.htm