Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Pierwszy Komunikat Komitetu Głównego OJF w sprawie organizacji etapu centralnego XLIII Olimpiady Języka Francuskiego (13.03.2020)

Szanowni Państwo! Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w konkursie oraz organizacji trzeciego etapu XLIII OJF, w związku ogłoszeniem przez Rząd RP stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Komitet Główny OJF podjął decyzję o reorganizacji

Więcej na ten temat

ZAKWATEROWANIE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU CENTRALNEGO OJF

Organizator OJF zapewnia uczestnikom etapu centralnego zakwaterowanie. Noclegi są zarezerwowane pod adresem:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi ul. Legionów 27 91-069 Łódź tel. 42 6306680

Dojazd: http://www.yhlodz.pl/pl/hostel-legionow/dojazd

Komitet Główny OJF zobowiązuje uczestników, którzy zadecydują, że nie będą korzystać z noclegów zapewnionych przez organizatorów do zawiadomienia o rezygnacji

Więcej na ten temat

Informacje dotyczące części pisemnej oraz części ustnej etapu centralnego OJF

W celu zachowania przejrzystości przebiegu poszczególnych części etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje szczegółowe:

I. Część pisemna

część pisemna składa się z 2 wyodrębnionych elementów: testu kulturoznawczego oraz wypowiedzi pisemnej; wypowiedź pisemna daje możliwość zdobycia 35 punktów, a

Więcej na ten temat

Zasady zwrotu kosztów podróży dla uczestników etapu centralnego

1. Uczniowie ubiegający się o zwrot kosztów podróży na etap centralny proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

biletów (oryginał biletu dojazdu do Łodzi oraz ksero biletu powrotnego) wypełnionego wniosku zwrotu kosztów podróży (prosimy o wpisanie w nim kosztów przejazdu w dwie strony).

2. O

Więcej na ten temat

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej.

Zgodnie z Programem XLIII Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie dowolnie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do

Więcej na ten temat

Kwalifikacja do etapu centralnego XLIII OJF

Niniejszym Komitet Główny podaje wynik kwalifikacji do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista zakwalifikowanych do etapu centralnego wg indywidualnych kodów, jakie uczestnicy otrzymali przystępując do zawodów etapu okręgowego znajduje się TUTAJ.

Więcej na ten temat

Wkrótce ogłoszenie wyników etapu okręgowego Do 3 lutego Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego. Zawody centralne odbędą się w dniach: 2 – 4 kwietnia. Miejsce: Instytut Romanistyki. Wydział Filologiczny. Uniwersytet Łódzki.

Fot. Claire

Więcej na ten temat

Ważna informacja dla uczestników etapu okręgowego XLIII OJF

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu okręgowego Olimpiady powinni złożyć oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Języka Francuskiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników olimpiady, zgodnie z Ustawą z dnia 10

Więcej na ten temat

Etap okręgowy XLIII Olimpiady Języka Francuskiego Adresy

Drugi etap OJF – okręgowy – odbędzie się 10 stycznia (piątek) 2020 roku. Część pisemna będzie odbywać się we wszystkich okręgach w godzinach 11.00 – 14.00.

Uczestnicy powinni zgłosić się z wyprzedzeniem co najmniej 15 minut, a w okręgach z wysoką liczbą uczestników

Więcej na ten temat

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU OKRĘGOWEGO XLIII OJF

Zgodnie z Programem OJF zawody II stopnia (etap okręgowy) przebiegają dwuetapowo: wszyscy zakwalifikowani uczestnicy przystępują do części pisemnej i ustnej zawodów.

I. W części pisemnej uczestnicy wykonują pracę testową złożoną z trzech elementów:

testu gramatyczno-leksykalnego, w tym ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego (30 pkt.) ; dłuższej wypowiedzi pisemnej:

Więcej na ten temat