Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Praktyczne informacje dla uczestników dotyczące przebiegu etapu okręgowego

W razie potrzeby uczestnik możne robić notatki własne podczas części pisemnej, w tym podczas odsłuchu. Pytania w teście pisemnym są typu zamkniętego, więc nie ma potrzeby używania klawiatury francuskiej. Po zakończeniu przez uczestnika testu pisemnego wcześniej niż przewiduje to harmonogram, uczestnik może się rozłączyć. W razie nieprzewidzianych problemów technicznych podczas wykonywania testu na

Więcej na ten temat Praktyczne informacje dla uczestników dotyczące przebiegu etapu okręgowego

Komunikat nr 11 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 27 stycznia 2021 r. – dot. dostępu do testu pisemnego oraz harmonogramu części ustnej dla poszczególnych uczestników

Komitety Okręgowego OJF rozesłały drogą mailową do wszystkich uczniów kody dostępu do testu, które będą aktywne w piątek, 29 stycznia, od godz. 9.00. Wraz z kodami została wysłana również informacja o dacie i godzinie części ustnej dla każdego uczestnika. Prosimy uczniów o sprawdzenie czy posiadają ww. informacje, a w razie problemów z

Więcej na ten temat Komunikat nr 11 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 27 stycznia 2021 r. – dot. dostępu do testu pisemnego oraz harmonogramu części ustnej dla poszczególnych uczestników

Komunikat nr 10 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 23 stycznia 2021 r. – dot. zmiany godziny części ustnej etapu okręgowego

Szanowni Państwo – Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

W komunikacie nr 8 KG XLIV OJF z dn. 13.12.2020 r. informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu części ustnej zawodów okręgowych o godz. 13.00, co miało pozwolić uczniom na napisanie części pisemnej w szkole i powrót do domu na przystąpienie do części ustnej. W związku z faktem, że

Więcej na ten temat Komunikat nr 10 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 23 stycznia 2021 r. – dot. zmiany godziny części ustnej etapu okręgowego

KOMUNIKAT nr 9 KOMITETU GŁÓWNEGO XLIV OJF 2020/2021 dot. części ustnej etapu okręgowego

Część ustna będzie składać się z dwóch elementów:

jak w poprzednich edycjach OJF (40 pkt): przygotowanie 3 (trzech) dowolnie wybranych tematów, po jednym z każdego z proponowanych zakresów tematycznych (pełna lista tematów znajduje się w Programie OJF) oraz prezentacja jednego z 3 przygotowanych tematów, wybranego przez komisję. Kryteria oceny tej części znajdują

Więcej na ten temat KOMUNIKAT nr 9 KOMITETU GŁÓWNEGO XLIV OJF 2020/2021 dot. części ustnej etapu okręgowego

Komunikat nr 8 KG OJF z dn.13.12.2020 w sprawie daty i przebiegu etapu okręgowego XLIV OJF

Zgodnie z decyzją władz państwowych i edukacyjnych zmieniającą daty ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021, Komitet Główny OJF wyznaczył nową datę etapu okręgowego XLIV na dzień 29.01.2021 r. (w okręgach o wysokiej liczbie uczestników część ustna może odbywać się również 30.01.2021 r.)

Ze względu na konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie etapu okręgowego w trybie

Więcej na ten temat Komunikat nr 8 KG OJF z dn.13.12.2020 w sprawie daty i przebiegu etapu okręgowego XLIV OJF

Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 7 w sprawie zmian przebiegu XLIV Olimpiady Języka Francuskiego (3.12.2020)

Szanowni Państwo – uczniowie, nauczyciele, rodzice!

Zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniami MEN w sprawie reorganizacji przebiegu etapu okręgowego olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2020 / 2021, a związanymi ze stanem epidemii, Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż zostały przyjęte następujące dokumenty dotyczące etapu okręgowego:

1) Aneks nr 3 do

Więcej na ten temat Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 7 w sprawie zmian przebiegu XLIV Olimpiady Języka Francuskiego (3.12.2020)

Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 6 dot. progu punktowego po etapie szkolnym XLIV OJF (2.12.2020)

Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 78 punktów.

Zgodnie z Harmonogramem XLIV OJF szkoły zostaną zawiadomione o kwalifikacji uczniów do dnia 10 grudnia br. Jeżeli do 10 grudnia szkoła nie otrzyma wiadomości od odpowiedniego Komitetu Okręgowego, oznacza

Więcej na ten temat Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 6 dot. progu punktowego po etapie szkolnym XLIV OJF (2.12.2020)

Komunikat nr 5

W celu zapewnienia maksymalnie sprawnego przebiegu bieżącej edycji Olimpiady, po doświadczeniach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem etapu szkolnego, Komitet Główny OJF uprzejmie przypomina o kilku prostych zasadach i apeluje o ich przestrzeganie:

zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dot. organizacji OJF – Harmonogramem, Regulaminem i Programem; częste i dokładne zapoznawanie się ze wszystkimi

Więcej na ten temat Komunikat nr 5

Zmiana komunikatu nr 2 KG OJF w części dot. sposobu pobierania przez szkoły loginów i haseł dla uczniów

W celu ułatwienia szkołom organizacji etapu szkolnego i zapewnienia skutecznego dostępu do platformy z testami, ustala się co następuje:

W mailu potwierdzającym rejestrację udziału w OJF każda szkoła otrzymała informację z adresem strony wewnętrznej OJF wraz z loginem i hasłem. Po zalogowaniu się, szkoły mogą pobrać indywidualne kody i loginy dla uczniów, które umożliwią

Więcej na ten temat Zmiana komunikatu nr 2 KG OJF w części dot. sposobu pobierania przez szkoły loginów i haseł dla uczniów

Komunikat nr 4 w sprawie postępowania w przypadku problemów technicznych w trakcie rozwiązywania testu przez ucznia

Jeśli uczeń, z przyczyn różnych, zostanie „wyrzucony” z platformy z testami podczas wykonywania zadań, powinien na nowo się zalogować i kontynuować wykonywanie zadań klikając na ikonkę z napisem „WZNÓW TEST”.

System przywróci ucznia do zadania, na którym zakończył wykonywanie testu.