TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

Informacja dotycząca części ustnej etapu centralnego OJF

W celu zachowania przejrzystości przebiegu poszczególnych części etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje szczegółowe:

uczestnik odpowiada na temat JEDNEGO z wybranych tekstów i prezentuje analizę JEDNEGO fragmentu (pochodzącego z prezentowanego tekstu); wyboru dokonuje komisja; uczestnik powinien mieć przy sobie teksty/fragmenty tekstów wybrane do pogłębionej analizy;

Więcej na ten temat

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Bibliothèque africaine, fot. EK

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej.

Zgodnie z Programem XL Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie dowolnie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych

Więcej na ten temat

Wyniki etapu okręgowego XL OJF

Komitet Główny udostępnia wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego – wyniki (części pisemnej, ustnej oraz wynik końcowy) są podane wg indywidualnych kodów, jakie uczestnicy otrzymali przystępując do zawodów etapu okręgowego w poszczególnych okręgach.

KO Gdańsk KO Kraków KO Lublin KO Łódź KO Poznań KO Śląsk KO Warszawa KO

Więcej na ten temat

Kwalifikacja do etapu centralnego XL OJF

Niniejszym Komitet Główny publikuje listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego znajduje się TUTAJ.

Po zawodach okręgowych

Za nami zawody okręgowe OJF. Zgodnie z Harmonogramem Olimpiady, do 3 lutego 2017, Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.

fot.AJ_Gdańsk

Ważna informacja dla uczestników etapu okręgowego XL OJF

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu okręgowego Olimpiady powinni złożyć oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Języka Francuskiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników olimpiady, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29

Więcej na ten temat

Etap okręgowy XL Olimpiady Języka Francuskiego

Drugi etap OJF – okręgowy – odbędzie się 13 stycznia (piątek) 2017 roku. Część pisemna będzie odbywać się we wszystkich okręgach w godzinach 11.00 – 14.00. Uczestnicy powinni zgłosić się z wyprzedzeniem co najmniej 15 minut (lub 30 minut – w dużych okręgach, takich jak Kraków, Warszawa, Śląsk),

Więcej na ten temat

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU OKRĘGOWEGO XL OJF

Zgodnie z Programem OJF zawody II stopnia (etap okręgowy) przebiegają dwuetapowo: wszyscy zakwalifikowani uczestnicy przystępują do części pisemnej i ustnej zawodów.

I. W części pisemnej uczestnicy wykonują pracę testową złożoną z trzech elementów:

testu gramatyczno-leksykalnego (30 pkt.); dłuższej wypowiedzi pisemnej typu list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny (20 pkt.);

Więcej na ten temat

Po etapie szkolnym XL OJF

Zgodnie z Harmonogramem XL Olimpiady Języka Francuskiego, 20 listopada 2016 roku minął termin przesłania przez Szkoły protokołów z przebiegu etapu szkolnego – w wersji papierowej oraz elektronicznej

Wraz z protokołami zostały przesłane sprawdzone prace, które uzyskały wynik minimum 60% liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym. Przypominamy, że

Więcej na ten temat

XL Olimpiada Języka Francuskiego Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

4 listopada br. w godzinach 9.00 – 11.00 odbędzie się etap szkolny XL OJF w formie pisemnej, w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się na oficjalnej stronie Olimpiady. Wspólna godzina rozpoczęcia etapu szkolnego jest obowiązkowa dla wszystkich szkół startujących w OJF. Czas przeznaczony

Więcej na ten temat