Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


XXXIII Olimpiada Języka Francuskiego

21 października 2009 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej powtórnie ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację ogólnopolskich Olimpiad: języka białoruskiego, języka francuskiego  i języka niemieckiego w roku szkolnym 2009/2010. Oferty należało złożyć w MEN do dnia 4 listopada  2009 r., do godziny 15.00. Każda oferta została oceniona pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotacje zostały przyznane na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ostateczna informacja o rozstrzygnięciu konkursu została podana do wiadomości publicznej w dniu 26 listopada 2009 r.

Organizacja Olimpiady Języka Francuskiego w roku szkolnym 2009/2010 została powierzona Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE.

Komentarze zamknięte