Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Drugi Komunikat KG w sprawie organizacji etapu centralnego OJF (17.03.2020)

Uprzejmie informujemy, iż 16 marca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło wytyczne w sprawie organizacji trzeciego etapu olimpiad i turniejów edycji 2019-2020.
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.

Wytyczne MEN w sprawie organizacji trzeciego etapu olimpiad i turniejów

W związku z decyzją o zamknięciu szkół i uczelni wyższych od poniedziałku 16 marca br., Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że:
1. Należy odwołać trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad i turniejów przy jednoczesnym zagwarantowaniu tytułu finalisty wszystkim uczniom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju. Przyznanie wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej (zawodowej) oraz turnieju tytułu finalisty, zagwarantuje im możliwość skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom ww. olimpiad i turniejów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w systemie egzaminów zewnętrznych, a w przypadku finalistów olimpiad interdyscyplinarnych zapewni możliwość rekrutacji do szkół wyższych na warunkach określonych przez porozumienia z tymi szkołami.
[...]
Powyższe rozwiązania będą wymagały zmian w regulaminach olimpiad i turniejów. Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło już prace nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwią taki sposób postępowania w tej wyjątkowej sytuacji.

Komitet Główny OJF pragnie zapewnić, że na bieżąco informować będziemy uczestników zawodów III stopnia o kolejnych rozwiązaniach prawnych proponowanych przez MEN.

Komitet Główny OJF

Komentarze zamknięte