Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Komunikat nr 5

W celu zapewnienia maksymalnie sprawnego przebiegu bieżącej edycji Olimpiady, po doświadczeniach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem etapu szkolnego, Komitet Główny OJF uprzejmie przypomina o kilku prostych zasadach i apeluje o ich przestrzeganie:

  • zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dot. organizacji OJF – Harmonogramem, Regulaminem i Programem;
  • częste i dokładne zapoznawanie się ze wszystkimi wiadomościami i komunikatami ukazującymi się na stronie internetowej OJF;
  • kierowanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i problemów do odpowiednich instancji OJF – Komitetów Okręgowych lub Komitetu Głównego lub Administratora strony internetowej;
  • zwracając się do organizatorów OJF należy zawsze i bez wyjątku podawać imię i nazwisko, status (uczeń, uczestnik OJF, rodzic, nauczyciel, dyrektor), nazwę szkoły i miejscowość;
  • kierowanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i problemów jak najwcześniej to możliwe, bez zbędnej zwłoki, a nie na tzw. ostatnią chwilę.

Komitet Główny życzy wszystkim osobom związanym z Olimpiadą Języka Francuskiego cierpliwości, wzajemnej życzliwości i wspólnego podejmowania działań, tak aby bieżąca edycja Olimpiady została przeprowadzona skutecznie w trudnych i nowych dla wszystkich warunkach.

Komentarze zamknięte