Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


KOMUNIKAT nr 9 KOMITETU GŁÓWNEGO XLIV OJF 2020/2021 dot. części ustnej etapu okręgowego

Część ustna będzie składać się z dwóch elementów:

 1. jak w poprzednich edycjach OJF (40 pkt): przygotowanie 3 (trzech) dowolnie wybranych tematów, po jednym z każdego z proponowanych zakresów tematycznych (pełna lista tematów znajduje się w Programie OJF) oraz prezentacja jednego z 3 przygotowanych tematów, wybranego przez komisję. Kryteria oceny tej części znajdują się pod zakładką „Kryteria oceny”: plik XLIV_OJF_ e.okręgowy_ ustny01_ kryteria

 2. nowy element części ustnej (20 pkt): ustna, spontaniczna wypowiedź uczestnika, polegająca na wyrażeniu uzasadnionej opinii na temat podany przez komisję. Zakres tematyczny jest zgodny z wymaganiami podstawy programowej dla poziomu rozszerzonego nauczania języka obcego: Podstawa programowa – wariant III.1.R
  https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Jezyk-obcy-nowozytny
  Przykłady tematów:
  a) Une connaissance en ligne peut-elle se transformer en véritable amitié ? Donnez
  votre opinion à ce sujet, en formulant des arguments pour et contre.

  b) Les jeunes préfèrent de plus en plus souvent vivre longtemps avec leurs parents
  que devenir indépendants. Analysez les avantages et les inconvénients de ce phénomène.

  Kryteria oceny tej części znajdują się pod zakładką „Kryteria oceny”:
  plik XLIV_OJF_ e.okręgowy_ ustny02_ kryteria

 3. Całość części ustnej dla jednego uczestnika to ok.20 minut:
  a. prezentacja wybranego tematu – maks.7 min.
  b. pytania komisji dot. prezentacji, odpowiedzi uczestnika – ok. 7-8
  min,
  c. pozostały czas, tj. 5-6 minut, to exposé, czyli wypowiedź uczestnika
  na temat podany przez komisję (przykłady tematów exposé – jak wyżej).
  Uczestnik może zastanowić się nad treścią exposé przez nie dłużej niż 1
  - 1,5 min.

Komitet Główny
Olimpiady Języka Francuskiego

Komentarze zamknięte