Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Komunikat nr 11 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 27 stycznia 2021 r. – dot. dostępu do testu pisemnego oraz harmonogramu części ustnej dla poszczególnych uczestników

Komitety Okręgowego OJF rozesłały drogą mailową do wszystkich uczniów kody dostępu do testu, które będą aktywne w piątek, 29 stycznia, od godz. 9.00. Wraz z kodami została wysłana również informacja o dacie i godzinie części ustnej dla każdego uczestnika. Prosimy uczniów o sprawdzenie czy posiadają ww. informacje, a w razie problemów z ich uzyskaniem o pilny kontakt z właściwym Komitetem Okręgowym.

Komentarze zamknięte