Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Zmiana terminu etapu centralnego

Etap centralny odbędzie się w dn. 15-16 kwietnia. Komitet Główny OJF zastrzega sobie prawo ewentualnego wydłużenia zawodów do 17.04.

Kwalifikacja do etapu centralnego XLIV OJF

Niniejszym Komitet Główny podaje wynik kwalifikacji do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista zakwalifikowanych do etapu centralnego wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl znajduje się TUTAJ.

Wyniki etapu okręgowego XLIV OJF

Komitet Główny udostępnia wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego – wyniki (części pisemnej, ustnej oraz wynik końcowy) są podane wg indywidualnych loginów, za pomocą których uczestnicy logowali się na platformie itesty.edu.pl.

KO Gdańsk KO Poznań KO Kraków KO Śląsk KO Lublin KO Warszawa KO Łódź KO

Więcej na ten temat Wyniki etapu okręgowego XLIV OJF

Praktyczne informacje dla uczestników dotyczące przebiegu etapu okręgowego

W razie potrzeby uczestnik możne robić notatki własne podczas części pisemnej, w tym podczas odsłuchu. Pytania w teście pisemnym są typu zamkniętego, więc nie ma potrzeby używania klawiatury francuskiej. Po zakończeniu przez uczestnika testu pisemnego wcześniej niż przewiduje to harmonogram, uczestnik może się rozłączyć. W razie nieprzewidzianych problemów technicznych podczas wykonywania testu na

Więcej na ten temat Praktyczne informacje dla uczestników dotyczące przebiegu etapu okręgowego

Komunikat nr 11 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 27 stycznia 2021 r. – dot. dostępu do testu pisemnego oraz harmonogramu części ustnej dla poszczególnych uczestników

Komitety Okręgowego OJF rozesłały drogą mailową do wszystkich uczniów kody dostępu do testu, które będą aktywne w piątek, 29 stycznia, od godz. 9.00. Wraz z kodami została wysłana również informacja o dacie i godzinie części ustnej dla każdego uczestnika. Prosimy uczniów o sprawdzenie czy posiadają ww. informacje, a w razie problemów z

Więcej na ten temat Komunikat nr 11 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 27 stycznia 2021 r. – dot. dostępu do testu pisemnego oraz harmonogramu części ustnej dla poszczególnych uczestników

Komunikat nr 10 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 23 stycznia 2021 r. – dot. zmiany godziny części ustnej etapu okręgowego

Szanowni Państwo – Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

W komunikacie nr 8 KG XLIV OJF z dn. 13.12.2020 r. informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu części ustnej zawodów okręgowych o godz. 13.00, co miało pozwolić uczniom na napisanie części pisemnej w szkole i powrót do domu na przystąpienie do części ustnej. W związku z faktem, że

Więcej na ten temat Komunikat nr 10 Komitetu Głównego XLIV OJF 2021/21 z dn. 23 stycznia 2021 r. – dot. zmiany godziny części ustnej etapu okręgowego

KOMUNIKAT nr 9 KOMITETU GŁÓWNEGO XLIV OJF 2020/2021 dot. części ustnej etapu okręgowego

Część ustna będzie składać się z dwóch elementów:

jak w poprzednich edycjach OJF (40 pkt): przygotowanie 3 (trzech) dowolnie wybranych tematów, po jednym z każdego z proponowanych zakresów tematycznych (pełna lista tematów znajduje się w Programie OJF) oraz prezentacja jednego z 3 przygotowanych tematów, wybranego przez komisję. Kryteria oceny tej części znajdują

Więcej na ten temat KOMUNIKAT nr 9 KOMITETU GŁÓWNEGO XLIV OJF 2020/2021 dot. części ustnej etapu okręgowego

Komunikat nr 8 KG OJF z dn.13.12.2020 w sprawie daty i przebiegu etapu okręgowego XLIV OJF

Zgodnie z decyzją władz państwowych i edukacyjnych zmieniającą daty ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021, Komitet Główny OJF wyznaczył nową datę etapu okręgowego XLIV na dzień 29.01.2021 r. (w okręgach o wysokiej liczbie uczestników część ustna może odbywać się również 30.01.2021 r.)

Ze względu na konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie etapu okręgowego w trybie

Więcej na ten temat Komunikat nr 8 KG OJF z dn.13.12.2020 w sprawie daty i przebiegu etapu okręgowego XLIV OJF

Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 7 w sprawie zmian przebiegu XLIV Olimpiady Języka Francuskiego (3.12.2020)

Szanowni Państwo – uczniowie, nauczyciele, rodzice!

Zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniami MEN w sprawie reorganizacji przebiegu etapu okręgowego olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2020 / 2021, a związanymi ze stanem epidemii, Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż zostały przyjęte następujące dokumenty dotyczące etapu okręgowego:

1) Aneks nr 3 do

Więcej na ten temat Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 7 w sprawie zmian przebiegu XLIV Olimpiady Języka Francuskiego (3.12.2020)

Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 6 dot. progu punktowego po etapie szkolnym XLIV OJF (2.12.2020)

Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 78 punktów.

Zgodnie z Harmonogramem XLIV OJF szkoły zostaną zawiadomione o kwalifikacji uczniów do dnia 10 grudnia br. Jeżeli do 10 grudnia szkoła nie otrzyma wiadomości od odpowiedniego Komitetu Okręgowego, oznacza

Więcej na ten temat Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 6 dot. progu punktowego po etapie szkolnym XLIV OJF (2.12.2020)