Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 7 w sprawie zmian przebiegu XLIV Olimpiady Języka Francuskiego (3.12.2020)

Szanowni Państwo – uczniowie, nauczyciele, rodzice!

Zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniami MEN w sprawie reorganizacji przebiegu etapu okręgowego olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2020 / 2021, a związanymi ze stanem epidemii, Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż zostały przyjęte następujące dokumenty dotyczące etapu okręgowego:

1) Aneks nr 3 do

Więcej na ten temat Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 7 w sprawie zmian przebiegu XLIV Olimpiady Języka Francuskiego (3.12.2020)

Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 6 dot. progu punktowego po etapie szkolnym XLIV OJF (2.12.2020)

Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 78 punktów.

Zgodnie z Harmonogramem XLIV OJF szkoły zostaną zawiadomione o kwalifikacji uczniów do dnia 10 grudnia br. Jeżeli do 10 grudnia szkoła nie otrzyma wiadomości od odpowiedniego Komitetu Okręgowego, oznacza

Więcej na ten temat Komunikat Komitetu Głównego OJF nr 6 dot. progu punktowego po etapie szkolnym XLIV OJF (2.12.2020)

Komunikat nr 5

W celu zapewnienia maksymalnie sprawnego przebiegu bieżącej edycji Olimpiady, po doświadczeniach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem etapu szkolnego, Komitet Główny OJF uprzejmie przypomina o kilku prostych zasadach i apeluje o ich przestrzeganie:

zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dot. organizacji OJF – Harmonogramem, Regulaminem i Programem; częste i dokładne zapoznawanie się ze wszystkimi

Więcej na ten temat Komunikat nr 5

Zmiana komunikatu nr 2 KG OJF w części dot. sposobu pobierania przez szkoły loginów i haseł dla uczniów

W celu ułatwienia szkołom organizacji etapu szkolnego i zapewnienia skutecznego dostępu do platformy z testami, ustala się co następuje:

W mailu potwierdzającym rejestrację udziału w OJF każda szkoła otrzymała informację z adresem strony wewnętrznej OJF wraz z loginem i hasłem. Po zalogowaniu się, szkoły mogą pobrać indywidualne kody i loginy dla uczniów, które umożliwią

Więcej na ten temat Zmiana komunikatu nr 2 KG OJF w części dot. sposobu pobierania przez szkoły loginów i haseł dla uczniów

Komunikat nr 4 w sprawie postępowania w przypadku problemów technicznych w trakcie rozwiązywania testu przez ucznia

Jeśli uczeń, z przyczyn różnych, zostanie „wyrzucony” z platformy z testami podczas wykonywania zadań, powinien na nowo się zalogować i kontynuować wykonywanie zadań klikając na ikonkę z napisem „WZNÓW TEST”.

System przywróci ucznia do zadania, na którym zakończył wykonywanie testu.

Komunikat nr 3 KG OJF z dn. 29.10.2020 w sprawie przebiegu etapu szkolnego

Etap szkolny OJF będzie przeprowadzony poprzez platformę: www.itesty.edu.pl Każdy uczeń otrzyma indywidualny login (w formie wygenerowanego specjalnie na tę okazję adresu e-mail) oraz indywidualne hasło. Po otrzymaniu przez Państwa maila z loginami i hasłami uczniów, należy je przesłać osobno każdemu uczniowi, na przykład, poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy, aby uczniowie potwierdzili Państwu otrzymanie loginu

Więcej na ten temat Komunikat nr 3 KG OJF z dn. 29.10.2020 w sprawie przebiegu etapu szkolnego

Komunikat nr 2 KG OJF z dn. 26.10.2020 w sprawie przebiegu etapu szkolnego

Ze względu na konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających wykonanie testu etapu szkolnego online, zmianie ulega również forma udostępnienia testu:

Indywidualne loginy dla każdego ucznia do platformy z testem zostaną przesłane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy mailowe dyrektora szkoły i nauczyciela, którzy zostali podani do kontaktu, najpóźniej do poniedziałku 2 listopada 2020. Platforma z testami

Więcej na ten temat Komunikat nr 2 KG OJF z dn. 26.10.2020 w sprawie przebiegu etapu szkolnego

Pierwszy Komunikat Komitetu Głównego OJF w sprawie zmian przebiegu XLIV Olimpiady Języka Francuskiego (19.10.2020)

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wytycznymi i rozporządzeniami MEN w sprawie reorganizacji przebiegu szkolnego etapu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021, a związanymi ze stanem epidemii, Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż zostały przyjęte następujące dokumenty dotyczące etapu szkolnego: 1) Aneks do Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego 2020/21. 2) Aneks do Programu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego

Więcej na ten temat Pierwszy Komunikat Komitetu Głównego OJF w sprawie zmian przebiegu XLIV Olimpiady Języka Francuskiego (19.10.2020)

Zmiana terminu etapu szkolnego

Ze względu na nakładające się terminy trzech olimpiad językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej, informujemy, iż przesunęliśmy termin Olimpiady Języka Francuskiego na środę 4 listopada 2020.

Harmonogram i program XLIV Olimpiady Języka Francuskiego 2020-2021

Uprzejmie informujemy, że w zakładkach o nazwie PROGRAM i HARMONOGRAM, zostały zamieszczone dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się z terminami poszczególnych etapów Olimpiady oraz z wymaganiami programowymi. Jednocześnie zastrzegamy możliwość zmian w HARMONOGRAMIE i w PROGRAMIE w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością bieżącego dostosowywania działań do

Więcej na ten temat Harmonogram i program XLIV Olimpiady Języka Francuskiego 2020-2021