TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

Lista laureatów i finalistów

Drodzy Uczestnicy, Nauczyciele, Rodzice,
W ostatnią sobotę, 15 marca, zakończyła się XXXVII Olimpiada Języka Francuskiego – ogłoszono listę laureatów (wg uzyskanych wyników) oraz listę finalistów (w porządku alfabetycznym). Z listami można zapoznać się TUTAJ.
Uczestnikom życzymy spełnienia planów na przyszłość, nauczycieli zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

Komitet Główny OJF

Jardin du Musée du Quai Branly, fot. EK

Jardin du Musée du Quai Branly, fot. EK

Warsztaty dla nauczycieli podczas finału OJF

Zapraszamy nauczycieli czekających na swoich uczniów piszących etap pisemny na warsztaty pt. „Du papier au numérique – apprendre et enseigner le français avec les méthodes Hachette”
Warsztaty rozpoczną się w czwartek, 13 marca, o godz. 16.30, w sali 6A, na parterze i poprowadzi je Pani Dominika Ostrowska: http://www.hachettefle.pl/

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU CENTRALNEGO XXXVII OJF

I. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem OJF (4.2.5) podczas zawodów pisemnych III. stopnia (etap centralny) uczestnicy mają zakaz posiadania przy sobie telefonów komórkowych. Telefony należy zostawić pod opieką osoby towarzyszącej (rodzina, nauczyciel). Jeśli nie będzie innego wyjścia, telefony – po ich WYŁĄCZENIU (samo wyciszenie nie wystarczy) – trzeba będzie złożyć w miejscu do tego przewidzianym, przy stole komisji egzaminacyjnej.

II. Zgodnie z Regulaminem OJF (§ 7) podczas zawodów ustnych III. stopnia (etap centralny) w salach będą obecni obserwatorzy zewnętrzni w celu zabezpieczenia organizatora przed podejrzeniem o nierzetelność realizacji zawodów w części ustnej.

Uczestnicy etapu centralnego XXXVII OJF!!!

Zawody etapu centralnego XXXVII Olimpiady Języka Francuskiego odbędą się w Poznaniu, w dniach 13 – 15 marca 2014 roku.
Część pisemna odbędzie się dnia 13 marca, w godzinach 15.30 – 18.30, w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, budynek Collegium Novum, al. Niepodległości 4, w dwóch salach – 513 A (V piętro, blok A) oraz 317 A (III piętro, blok A). Lista uczestników z przydziałem do sal znajduje się TUTAJ.

Część ustna odbędzie się dnia 14 marca, w godzinach 9.00 – 16.40, pod tym samym adresem – w czterech komisjach, w salach na V piętrze.
Harmonogram zawodów ustnych – z listą uczestników, godzinami, numerami sal i komisji – można pobrać TUTAJ. Czas trwania części ustnej dla każdego z uczestników to 25 minut.

Dnia 15 marca, o godz. 11.15 rozpocznie się uroczystość ogłoszenia wyników XXXVII OJF podczas której zostaną ogłoszone wyniki i będzie podana lista laureatów i finalistów.
Uroczystość odbędzie się w Sali Lubrańskiego, w budynku Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1.

ZAPROSZENIE NA KONCERT BERNARDA ADAMUSA

Z okazji zawodów finałowych XXXVII edycji OJF Ambasada Francji w Polsce zaprasza wszystkich uczestników olimpiady, ich rodziców i nauczycieli 14 marca 2014 r. (piątek) na koncert kanadyjskiego artysty Bernarda Adamusa.
Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o potwierdzenie udziału w koncercie u p. Anny Grzegorowskiej z KG OJF (annagrzegorowska@gmail.com).
Zgłoszenia niezbędne do rezerwacji stosownej liczby miejsc na koncercie przyjmowane są do 28 lutego br.
Z góry bardzo dziękujemy za współpracę!

Informacja dotycząca zakwaterowania podczas finału oraz zwrotu kosztów podróży

Mili Uczestnicy finału Olimpiady, Szanowni Państwo Nauczyciele i Rodzice Finalistów,
A) Noclegi dla uczestników finału
Zarezerwowaliśmy dla finalistów noclegi ze śniadaniem od czwartku 13 marca do soboty 15 marca w sympatycznym poznańskim hostelu znajdującym się w centrum miasta, a więc zarówno blisko Instytutu Filologii Romańskiej UAM, gdzie odbędą się eliminacje pisemne i ustne, jak i różnych atrakcji, które oferuje Poznańska Starówka, należąca do najbardziej urokliwych w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Hostelu Very-Berry http://www.very-berry.pl
Uczestnicy mają opłacony pobyt w hostelu, natomiast towarzyszący im rodzice/opiekunowie prawni lub/i nauczyciele rezerwują i opłacają swój pobyt z własnych środków. W przypadku braku miejsc noclegowych w Hostelu Very Berry, można w nim uzyskać informację o najbliżej położonych innych hostelach i hotelach.

B) Zwrot kosztów podróży
Prosimy, aby uczniowie, ubiegający się o zwrot kosztów przejazdu na etap centralny XXXVII Olimpiady Języka Francuskiego, zabrali ze sobą bilety (zarówno oryginał jak i ich kserokopię) oraz wypełniony formularz zwrotu kosztów podróży w dwie strony.
Informujemy, że będą zwracane jedynie koszty biletów drugiej klasy za pociągi osobowe lub pospieszne (z wyłączeniem kosztów przejazdu pociągiem typu Intercity). Nie jest możliwy zwrot kosztów podróży samochodem.
W dniu 14.03.14 (piątek), w godzinach 10:00 – 14:00, w czasie trwania części ustnej, prosimy o zgłoszenie się do koordynatora finansowego OJF – Aleksandry Jaskólskiej z wyżej wymienionymi dokumentami w celu odbioru gotówki. Niestawienie się w wymienionym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o zwrot kosztów.

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY

Informacja dotycząca części pisemnej etapu centralnego OJF

W związku z pytaniami nauczycieli oraz uczestników etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje:

 • część pisemna składa się z 2 wyodrębnionych elementów: testu kulturoznawczego oraz wypowiedzi pisemnej;
 • każdy z elementów daje możliwość zdobycia 35 punktów, maksymalny wynik możliwy do zdobycia za całą część pisemną to 70 punktów;
 • całość trwa 3 godziny, uczestnicy rozpoczynają od odpowiedzi na pytania testu kulturoznawczego, w dalszej kolejności pracują nad wypowiedzią pisemną;
 • wypowiedź pisemna polega na przedstawieniu analizy tekstu (wybranego dowolnie spośród trzech), odpowiedzi na postawione pytania oraz wyrażeniu własnej opinii na temat problemu zawartego w tekście. Szczegółowe kryteria oceny wypowiedzi pisemnej można pobrać TUTAJ.

Informacja dotycząca części ustnej etapu centralnego OJF

W związku z pytaniami uczestników etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje szczegółowe:

 • uczestnik odpowiada na temat JEDNEGO z wybranych tekstów i prezentuje analizę JEDNEGO fragmentu; wyboru dokonuje komisja;
 • uczestnik powinien mieć przy sobie teksty/fragmenty tekstów wybrane do pogłębionej analizy; na wydrukach/kserokopiach tekstów nie mogą widnieć żadne notatki;
 • uczestnik może mieć przy sobie plan wypowiedzi – w postaci bardzo zwięzłej, w punktach, bez żadnych treści szczegółowych;
 • jeżeli uczestnik uzna to za potrzebne i wzbogacające wypowiedź, może posłużyć się zdjęciami lub reprodukcjami, natomiast KG nie dopuszcza możliwości użycia prezentacji multimedialnej;
 • ogólny czas przewidziany na odpowiedź każdego uczestnika to 25 minut; czas trwania poszczególnych elementów, sposób ich oceniania i inne szczegóły są zamieszczone w Kryteriach oceny wypowiedzi ustnej, możliwych do pobrania na stronie OJF.

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Les cadenas du Pont de l’Archevêché, fot. EK

Les cadenas du Pont de l’Archevêché, fot. EK

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej. Zgodnie z Programem XXXVII Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie dowolnie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do wybrania autorów/utworów znajduje się w Programie OJF – punkt III.3
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem XXXVII OJF, uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach Olimpiady uczestniczyli już w etapie centralnym, nie mogą przygotować tych samych tekstów co w poprzednim roku (lub wcześniej), ale że powinni wybrać nowe.
W nieprzekraczalnym terminie – do dnia 3 marca należy przesłać na adres mailowy KG OJF ojf@ojf.org.pl:

 • dokładną listę wybranych utworów: należy zwrócić na to szczególną uwagę przy wyborze 10 wierszy, lub 5 nowel lub innych grup tekstów;
 • wersję elektroniczną 2 fragmentów wybranych do dokładniejszej analizy (jednego wiersza, sceny teatralnej, fragmentu powieści itd. – w zależności od wybranych przez uczestnika lektur).

Fragmenty/teksty przeznaczone do analizy należy przesyłać w plikach opisanych nazwiskiem uczestnika: <Kowalski_Balzac> oraz <Kowalski_Ionesco>.
Rozmiar obu załączonych plików nie może przekraczać w żadnym razie 1 MB (łącznie).
Kryteria oceny części ustnej zawodów etapu centralnego XXXVII OJF można pobrać TUTAJ.
Etap centralny odbędzie się w dn. 13 – 15 marca (od czwartku od ok. godz. 14.00 do soboty do ok. godz. 14.00) w Poznaniu. W dn. 13 marca (czwartek) odbędzie się część pisemna, a dn. 14 marca (piątek) odbędą się zawody ustne. Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów będzie miało miejsce podczas uroczystego zakończenia etapu centralnego, w sobotę 15 marca ok. godz. 11.00.
Dokładne informacje dot. godzin i miejsc odbywania się poszczególnych części etapu centralnego, jak też zakwaterowania dla uczestników będą się ukazywać w najkrótszych możliwych terminach.

Kwalifikacja do etapu centralnego XXXVII OJF

Niniejszym Komitet Główny publikuje listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi
w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego znajduje się TUTAJ.