TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

 • Wystąpił błąd: kanał prawdopodobnie nie działa. Spróbuj ponownie później.

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej. Zgodnie z Programem XXXIX Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie dowolnie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do wybrania autorów/utworów znajduje się w Programie OJF – punkt III.3

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem XXXIX OJF, uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach Olimpiady już brali udział w etapie centralnym, nie mogą przygotować tych samych tekstów co w poprzednim roku (lub wcześniej), ale że powinni wybrać nowe.

W nieprzekraczalnym terminie – do dnia 1 marca należy przesłać na adres mailowy KG OJF ojf@ojf.org.pl:

 • listę wybranych utworów: należy zwrócić na to szczególną uwagę przy wyborze 10 wierszy, lub 5 nowel lub innych grup tekstów;
 • wersje elektroniczne (Word, PDF lub inny format) 2 fragmentów wybranych do dokładniejszej analizy (jednego wiersza, sceny teatralnej lub jej fragmentu, fragmentu powieści – w zależności od wybranych przez uczestnika lektur).

Fragmenty/teksty przeznaczone do analizy należy przesyłać w plikach opisanych nazwiskiem uczestnika, np. <Kowalski_Balzac> oraz <Kowalski_Ionesco>.

Rozmiar obu załączonych plików nie może przekraczać w żadnym razie 1 MB łącznie. Pliki o większych rozmiarach nie będą przyjmowane.

Przypominamy, że teksty na etap centralny mogą być czytane po francusku lub po polsku; tym samym, fragmenty tekstów do analizy mogą być przesyłane bądź po francusku, bądź po polsku.

Etap centralny odbędzie się w dn. 17 – 19 marca (od czwartku od ok. godz. 15.00 do soboty do ok. godz. 14.00) w Lublinie. W dn. 17 marca (czwartek) odbędzie się część pisemna, a dn. 18 marca (piątek) odbędą się zawody ustne. Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów będzie miało miejsce podczas uroczystego zakończenia etapu centralnego, w sobotę 19 marca ok. godz. 11.00.

Dokładne informacje dot. godzin i miejsc odbywania się poszczególnych części etapu centralnego, jak też zakwaterowania dla uczestników będą się ukazywać w najkrótszych możliwych terminach.

Kwalifikacja do etapu centralnego XXXIX OJF

Niniejszym Komitet Główny publikuje listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego znajduje się TUTAJ.

Wyniki etapu okręgowego XXXIX OJF

Komitet Główny udostępnia wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego – wyniki (części pisemnej, ustnej oraz wynik końcowy) są podane wg indywidualnych kodów, jakie uczestnicy otrzymali przystępując do zawodów etapu okręgowego w poszczególnych okręgach.

KO Gdańsk
KO Kraków
KO Lublin
KO Łódź
KO Poznań
KO Śląsk
KO Warszawa
KO Wrocław

Termin ogłoszenia wyników etapu okręgowego XXXIX OJF

Zgodnie z Harmonogramem XXXIX OJF w dniu 14 lutego (najpóźniej) zostanie ogłoszona lista uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego XXXIX Olimpiady Języka Francuskiego.

Tego samego dnia zostaną udostępnione wyniki wszystkich uczestników etapu okręgowego – wyniki (części pisemnej, ustnej oraz wynik końcowy) będą podane wg indywidualnych kodów, jakie uczestnicy otrzymali przystępując do zawodów etapu okręgowego w poszczególnych okręgach. Jeżeli uczestnik zgubił/zapomniał swój kod, powinien zwrócić się do odpowiedniego Komitetu Okręgowego.

Un pigeon de Paris (fot. EK)

Un pigeon de Paris (fot. EK)

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU OKRĘGOWEGO XXXIX OJF

 1. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem OJF (4.2.4.) podczas zawodów pisemnych II. stopnia (etap okręgowy) uczestnicy mają zakaz posiadania przy sobie telefonów komórkowych. Telefony należy zostawić pod opieką osoby towarzyszącej (rodzina, nauczyciel). Jeśli nie będzie innego wyjścia, telefony – po ich WYŁĄCZENIU (samo wyciszenie nie wystarczy) – trzeba będzie złożyć w miejscu do tego przewidzianym przez komisję egzaminacyjną.
 2. Zgodnie z Regulaminem OJF (§ 7) podczas zawodów ustnych II stopnia (etap okręgowy) w salach będą obecni obserwatorzy zewnętrzni w celu zapewnienia rzetelności realizacji zawodów w części ustnej.

Etap okręgowy XXXIX Olimpiady Języka Francuskiego

Drugi etap OJF – okręgowy – odbędzie się 15 stycznia (piątek) 2016 roku. Część pisemna będzie odbywać się we wszystkich okręgach w godzinach 11.30 – 14.30.
Uczestnicy powinni zgłosić się z wyprzedzeniem co najmniej 15 minut (lub 30 minut – w dużych okręgach, takich jak Kraków, Warszawa, Śląsk), ponieważ egzamin rozpocznie się punktualnie o godz. 11.30, a pierwszą część testu stanowi ćwiczenie na rozumienie ze słuchu (podczas którego nie wolno wejść do sali).
Należy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość – dowód osobisty i/lub legitymacja szkolna, jak też wypełnione i podpisane oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Część ustna rozpocznie się około godz. 15.00 (określenie dokładnej godziny leży w gestii danego Komitetu Okręgowego i liczby uczestników). W pierwszej kolejności do tej części egzaminu przystępują uczniowie zamiejscowi.

W okręgach, w których do etapu okręgowego została zakwalifikowana duża liczba uczestników, egzaminy ustne będą się odbywać również w sobotę, 16 stycznia.

Podajemy dane adresowe wszystkich Komitetów Okręgowych OJF:

 1. KO Gdańsk – Katedra Filologii Romańskiej, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 51, 80-952 Gdańsk; częśc pisemna: sala nr 024; część ustna: sale 377 – 381;
 2. KO Śląski – Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec; aula 0.2 (na poziomie -1);
 3. KO Kraków – Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, budynek główny – część pisemna: Audytorium  im. Prof. Danka (I piętro), część ustna – sale 245-252, Instytut Neofilologii, filologia romańska (II p.)
  (dojazd z dworców PKP/PKS: tramwaje w kierunku Bronowic, przystanek – Uniwersytet Pedagogiczny);
 4. KO Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Romańskiej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: część pisemna  – w sali 219 CTW (II piętro) w nowym budynku Centrum Transferu Wiedzy (wejście od ul. Łopacińskiego, budynek  prostopadły do ul. Łopacińskiego); część ustna – sale 345 i 348, Instytut Filologii Romańskiej,  Gmach Główny KUL (najstarszy budek KUL, wejście główne od Al. Racławickich, z holu głównego schodami po prawej stronie wejść na 3. piętro i korytarzem prosto do końca).
 5. KO Łódź – Alliance Française Manufaktura, ul. Drewnowska 58A, 91-002 Łódź; wejście od ul. Zachodniej za żółtymi literami tworzącymi napis „Manufaktura”, windą na II piętro (na którym znajduje się tylko Alliance Française): sale Molière, Piaf i Coco;
 6. KO Poznań – Instytut Filologii Romańskiej UAM, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. Część pisemna odbędzie się w sali C2 (parter); a część ustna w salach na V piętrze bloku A – szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom na miejscu, w dniu egzaminu;
 7. KO Wrocław – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Romańskiej, Pl. Biskupa Nankiera 4, 50-140 Wrocław, sala 4.1 ;
 8. KO Warszawa –Uniwersyteckie  Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Uniwersytet Warszawski, Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa. Część pisemna w salach 109 (I piętro), 217 (II piętro) i 04 (poziom -1) – wg tablicy ogłoszeń na I piętrze. Część ustna (15.01 – po południu oraz 16.01 – przez cały dzień) – w salach na I piętrze.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia, wiary w swoje możliwości, pogody ducha i dobrych wrażeń!

Ważna informacja dla uczestników etapu okręgowego XXXIX OJF

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu okręgowego Olimpiady powinni złożyć oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Języka Francuskiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników olimpiady, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Ww. oświadczenie podpisuje osobiście uczeń pełnoletni lub też prawny opiekun ucznia niepełnoletniego.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Tak przygotowane oświadczenia należy dostarczyć organizatorom przystępując do części pisemnej etapu okręgowego.

Złożenie oświadczenia jest OBOWIĄZKOWE.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU OKRĘGOWEGO XXXIX OJF

Zgodnie z Programem OJF zawody II stopnia (etap okręgowy) przebiegają dwuetapowo:
wszyscy zakwalifikowani uczestnicy przystępują do części pisemnej i ustnej zawodów.
I. W części pisemnej uczestnicy wykonują pracę testową złożoną z trzech elementów:

 • testu gramatyczno-leksykalnego (30 pkt.);
 • dłuższej wypowiedzi pisemnej typu list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny (20 pkt.);
 • rozumienia ze słuchu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytania do nagrania w języku francuskim dwukrotnie odtworzonego z nośnika audio (10 pkt.).

II. Część ustna przebiega następująco:

 • uczestnicy przygotowują wypowiedzi na 3 tematy wybrane z listy (każdy temat z osobnej grupy tematycznej – pełna lista znajduje się w Programie Olimpiady);
 • po wejściu do sali uczestnik informuje komisję jakie tematy przygotował, a komisja wybiera jeden z podanych tematów i ten temat jest przedstawiany przez uczestnika;
 • podczas odpowiedzi można mieć przy sobie plan wypowiedzi – w punktach, bez notatek i bez treści szczegółowych;
 • nie dopuszcza się możliwości przedstawienia tematu za pomocą prezentacji multimedialnej;
 • w przypadku wyboru tematu związanego ze sztukami plastycznymi (malarstwo, grafika, rzeźba, moda) lub architekturą, uczestnik może mieć przy sobie odpowiednie reprodukcje/zdjęcia – o czym informuje komisję i upewnia się, czy może ich użyć;
 • mapek nie należy przynosić, ponieważ geografia Francji jest na tyle znana wszystkim członkom komisji, że posługiwanie się mapkami nie jest konieczne;
 • przedstawienie danego tematu przez uczestnika winno trwać maksymalnie 8 minut; Komisja będzie przerywać prezentacje trwające dłużej;
 • odpowiedź podczas części ustnej będzie oceniana według określonych kryteriów; kryteria można pobrać tutaj.

Życzymy wszystkim uczestnikom owocnych przygotowań.

Próg punktowy po etapie szkolnym XXXIX OJF

Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 71 punktów dla klas dwujęzycznych oraz nie dwujęzycznych. Testy z etapu szkolnego, sprawdzone w komisjach szkolnych, zostały poddane weryfikacji w Komitetach Okręgowych OJF: zweryfikowane wyniki stanowiły podstawę do ustalenia podanego progu, umożliwiającego kwalifikację uczestników do etapu okręgowego bieżącej edycji OJF. Zgodnie z harmonogramem XXXIX OJF szkoły zostaną zawiadomione o kwalifikacji uczniów do dnia 5 grudnia br.

XXXIX Olimpiada Języka Francuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

29 października br. w godzinach 9.00 – 11.00 odbędzie się etap szkolny XXXIX OJF w formie pisemnej, w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się na oficjalnej stronie Olimpiady. Wspólna godzina rozpoczęcia etapu szkolnego jest obowiązkowa dla wszystkich szkół startujących w OJF.
Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań testowych przewidzianych na etapie zawodów I stopnia wynosi 120 minut.

Przed przystąpieniem do udziału w zawodach I stopnia uczestnik powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość. Na etapie szkolnym zabrania się wnoszenia do sali i korzystania z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych – m.in. słowników, notatek, itp. Uczestnik zawodów I stopnia ma zakaz posiadania telefonu komórkowego oraz opuszczania sali w czasie trwania zawodów.

W folderze udostępnionym do pobrania przez Szkoły na kilka dni przed etapem szkolnym znajdują się:

 1. testy (wersja dla klas dwujęzycznych oraz wersja dla klas niedwujęzycznych),
 2. klucze do testów,
 3. formularze protokołów do wypełnienia.

Prosimy o bardzo dokładne sporządzenie protokołów, zgodnie z zamieszczonymi uwagami, oraz o zastosowanie się do wszystkich wskazówek dot. terminu i sposobu przesyłania protokołów – w wersji elektronicznej oraz papierowej (wraz z testami). Do protokołu należy wpisać wyniki wszystkich uczestników, niezależnie od osiągniętych wyników.

Przypominamy, że protokoły przesyłają Państwo do odpowiednich Komitetów Okręgowych w dwojakiej formie:

 • na adres pocztowy (protokoły podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły)
 • oraz na adres elektroniczny (dopuszczalne formaty wersji elektronicznej – doc./docx./rtf.).

Adresy pocztowe i elektroniczne Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie OJF pod zakładką „Komitety Okręgowe”.

Wraz z protokołami w wersji papierowej Szkoły są zobowiązane do przesłania sprawdzonych testów o wyniku co najmniej 60 punktów.

Osiągnięcie przez uczniów wyniku 60 punktów i wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów. Próg warunkujący kwalifikację do zawodów II stopnia nie jest stały – jest określany corocznie przez Komitet Główny po weryfikacji prac z etapu szkolnego oraz sporządzeniu protokołów zbiorczych przez wszystkie Komitety Okręgowe.

O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów II etapu Szkoły są zawiadamiane przez Komitety Okręgowe w terminie do 5 grudnia 2015 r.

Uczestnikom życzymy powodzenia!
Komitet Główny OJF