TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

Próg punktowy po etapie szkolnym XLI OJF

Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 72 punkty dla klas dwujęzycznych
i nie dwujęzycznych.

Testy z etapu szkolnego, sprawdzone w komisjach szkolnych, zostały poddane weryfikacji
w Komitetach Okręgowych OJF: zweryfikowane wyniki stanowiły podstawę do ustalenia podanego progu, umożliwiającego kwalifikację uczestników do etapu okręgowego bieżącej edycji OJF.

Zgodnie z harmonogramem XLI OJF szkoły zostaną zawiadomione o kwalifikacji uczniów
do dnia 12 grudnia br.
Jeżeli do 12 grudnia szkoła nie otrzyma wiadomości od odpowiednigo Komitetu Okręgowego, to oznacza, że uczniowie z danej szkoły nie zostali zakwalifikowani do etapu okręgowgo XLI OJF.

Termin ogłoszenia o zakwalifikowaniu uczestników do etapu okręgowego OJF

O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów II etapu Szkoły są zawiadamiane drogą mailową przez Komitety Okręgowe w terminie do 12 grudnia 2017 r. Uwaga: osiągnięcie przez uczniów wyniku 60 punktów i wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów (okręgowych). Próg warunkujący kwalifikację do zawodów II stopnia nie jest stały – jest określany corocznie przez Komitet Główny po weryfikacji prac z etapu szkolnego oraz sporządzeniu protokołów zbiorczych przez wszystkie Komitety Okręgowe.

Prawidłowe podsumowanie I etapu OJF przez szkoły

Prosimy o bardzo dokładne sporządzenie protokołów, zgodnie z zamieszczonymi uwagami, oraz o zastosowanie się do wszystkich wskazówek dot. terminu i sposobu przesyłania protokołów – w wersji elektronicznej oraz papierowej (wraz z testami). Do protokołu należy wpisać wyniki wszystkich uczestników, niezależnie od osiągniętych rezultatów.

Przypominamy, że protokoły przesyłają Państwo do odpowiednich Komitetów Okręgowych w dwojakiej formie: na adres pocztowy (protokoły podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły) oraz na adres elektroniczny (dopuszczalne formaty wersji elektronicznej – doc./docx./rtf.).

Adresy pocztowe i elektroniczne Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie OJF w zakładce Komitety Okręgowe.

Wraz z protokołami w wersji papierowej Szkoły są zobowiązane do przesłania sprawdzonych testów o wyniku co najmniej 60 punktów. Komplet dokumentów należy przesłać do swojego Komitetu Okręgowego do 21 listopada br.

Osiągnięcie przez uczniów wyniku 60 punktów i wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów. Próg warunkujący kwalifikację do zawodów II stopnia nie jest stały – jest określany corocznie przez Komitet Główny po weryfikacji prac z etapu szkolnego oraz sporządzeniu protokołów zbiorczych przez wszystkie Komitety Okręgowe.

O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów II etapu Szkoły są zawiadamiane przez Komitety Okręgowe w terminie do 12 grudnia br.

Komitet Główny OJF

Etap szkolny XLI Olimpiady Języka Francuskiego, wtorek, 7 listopada, godz. 9.00-12.00

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

7 listopada br. w godzinach 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny XLI OJF w formie pisemnej, w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się na oficjalnej stronie Olimpiady. Wspólna godzina rozpoczęcia etapu szkolnego jest obowiązkowa dla wszystkich szkół startujących w OJF. Czas przeznaczony na napisanie testu to 180 minut (3 godziny zegarowe).
Przed przystąpieniem do udziału w zawodach I stopnia uczestnik powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość. Na etapie szkolnym zabrania się wnoszenia do sali i korzystania z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych – m.in. słowników, notatek, itp. Uczestnik zawodów I stopnia ma zakaz posiadania telefonu komórkowego oraz opuszczania sali w czasie trwania zawodów.

W folderze udostępnionym do pobrania przez Szkoły znajdują się:

1. testy (wersja dla klas dwujęzycznych oraz wersja dla klas niedwujęzycznych),
2. klucze do testów,
3. formularze protokołów do wypełnienia.

Prosimy o bardzo dokładne sporządzenie protokołów, zgodnie z zamieszczonymi uwagami, oraz o zastosowanie się do wszystkich wskazówek dot. terminu i sposobu przesyłania protokołów – w wersji elektronicznej oraz papierowej (wraz z testami). Do protokołu należy wpisać wyniki wszystkich uczestników, niezależnie od osiągniętych rezultatów.

Przypominamy, że protokoły przesyłają Państwo do odpowiednich Komitetów Okręgowych w dwojakiej formie:
na adres pocztowy (protokoły podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły) oraz na adres elektroniczny (dopuszczalne formaty wersji elektronicznej – doc./docx./rtf.).
Adresy pocztowe i elektroniczne Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie OJF w zakładce Komitety Okręgowe.
Wraz z protokołami w wersji papierowej Szkoły są zobowiązane do przesłania sprawdzonych testów o wyniku co najmniej 60 punktów. Komplet dokumentów należy przesłać do swojego Komitetu Okręgowego do 21 listopada br.

Osiągnięcie przez uczniów wyniku 60 punktów i wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów. Próg warunkujący kwalifikację do zawodów II stopnia nie jest stały – jest określany corocznie przez Komitet Główny po weryfikacji prac z etapu szkolnego oraz sporządzeniu protokołów zbiorczych przez wszystkie Komitety Okręgowe.

O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów II etapu Szkoły są zawiadamiane przez Komitety Okręgowe w terminie do 12 grudnia br.

Uczestnikom życzymy powodzenia!
Komitet Główny OJF

BARDZO WAŻNE PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

7 listopada br., we wtorek, w godzinach 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny XLI OJF w formie pisemnej.

Każda Szkoła, która terminowo zarejestrowała udział swoich uczniów w Olimpiadzie, otrzymała wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację wraz z adresem strony internetowej, loginem i hasłem, które będą niezbędne do pobrania testów i innych dokumentów zw. z przeprowadzeniem etapu szkolnego OJF.

Prosimy o upewnienie się, że są Państwo w posiadaniu tych danych.

W razie wątpliwości, należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem strony OJF admin@ojf.org.pl i Komitetem Głównym OJF ojf@ojf.org.pl

Przy kontaktach z Administratorem i KG OJF należy zawsze podawać dane szkoły (nazwa i adres) oraz używać adresu elektronicznego podanego w formularzu rejestracyjnym.

Komitet Główny OJF

Zawody I. stopnia (szkolne), 7 listopada, godz. 9.00

Zawody I. stopnia (etap szkolny) polegają na wykonaniu przez uczestnika pisemnej pracy testowej. Na etap szkolny Olimpiady przygotowane są dwa rodzaje testów pisemnych: jeden dla klas dwujęzycznych (zadania testowe na poziomie B2), drugi dla pozostałych klas (zadania testowe na poziomie B1).

Test gramatyczno-leksykalny wymaga od uczestników znajomości języka francuskiego na poziomie wystarczającym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu.
Proponowany na tym etapie test gramatyczno-leksykalny zawiera, oprócz zadań sprawdzających znajomość gramatyki i słownictwa, ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemną, którą może być tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej, wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów. W zależności od rodzaju wypowiedzi pisemnej podana jest w teście następująca wymagana liczba słów: wypowiedź pisemna krótsza to 80–120 słów (dla klas o profilu non-bilingue), natomiast wypowiedź pisemna dłuższa to 200-250 słów (dla klas o profilu bilingue).

Na wykonanie całości testu podczas zawodów I stopnia (zawody szkolne) uczestnicy mają 180 minut (3 godziny zegarowe).

Od 4 września do 16 października trwa rejestracja udziału w XLI Olimpiadzie

Zapraszamy już dziś nauczycieli języka francuskiego do rejestracji szkół, z których uczniowie chcą wziąć udział w tegorocznej edycji Olimpiady Języka Francuskiego.

Zgodnie z HARMONOGRAMEM do 16 października 2017 do północy dyrektor lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel może dokonać zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów, którzy wyrazili chęć startu w zawodach językowych. Rejestracja odbywa się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Ponadto uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów technicznych związanych z rejestracją szkoły bezpośrednio do Administratora: admin@ojf.org.pl.
Dotyczy to nie tylko problemów z rejestracją, brakiem informacji zwrotnej potwierdzającej prawidłowość rejestracji, ale również zmiany liczby uczniów biorących udział w Olimpiadzie.

Inscrivez-vous

Harmonogram XLI Olimpiady Języka Francuskiego 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem zawodów szkolnych, okręgowych i centralnych kolejnej edycji Olimpiady.

Calendrier-2017-2018-Paysage

Zdjęcia z finału XL OJF, marzec 2017, Lublin

​W dn. 16 – 18 marca 2017 r. odbył się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II finał czterdziestej edycji OJF. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

https://drive.google.com/open?id=0B6z45eetjErWajZrZlFKNnpwWnc

 

Lista laureatów i finalistów XL Olimpiady Języka Francuskiego

Szanowni Państwo – Drodzy Uczestnicy, Rodzice Uczestników, Nauczyciele
XL Olimpiada Języka Francuskiego została zakończona. W dniach 16-17 marca w Lublinie odbyły się zawody etapu centralnego – pisemne i ustne, a 18 marca miała miejsce uroczystość końcowa podczas której ogłoszono listy Finalistów i Laureatów XL OJF.

Życzymy wszystkim Uczestnikom dalszych sukcesów na drodze doskonalenia znajomości języka francuskiego oraz poznawania różnorodnych kultur krajów i regionów frankofońskich!

Organizatorzy OJF