TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

 • Wystąpił błąd: kanał prawdopodobnie nie działa. Spróbuj ponownie później.

Drodzy Uczestnicy, Nauczyciele, Rodzice

OJF XXXVIII - plakat

W sobotę, 14 marca, zakończyła się w Lublinie XXXVIII Olimpiada Języka Francuskiego – ogłoszono listę laureatów (wg uzyskanych wyników)
oraz listę finalistów (w porządku alfabetycznym).

W sprawie osiągniętych wyników prosimy o kontakt mailowy z Komitetem Głównym – ojf@ojf.org.pl.

Uczestnikom życzymy spełnienia planów na przyszłość, nauczycieli zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

Komitet Główny OJF

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU CENTRALNEGO XXXVIII OJF

 1. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem OJF (4.2.5) podczas zawodów pisemnych III. stopnia (etap centralny) uczestnicy mają zakaz posiadania przy sobie telefonów komórkowych. Telefony należy zostawić pod opieką osoby towarzyszącej (rodzina, nauczyciel). Jeśli nie będzie innego wyjścia, telefony – po ich WYŁĄCZENIU (samo wyciszenie nie wystarczy) – trzeba będzie złożyć w miejscu do tego przewidzianym, przy stole komisji egzaminacyjnej.
 2. Zgodnie z Regulaminem OJF (§ 7) podczas zawodów ustnych III. stopnia (etap centralny) w salach będą obecni obserwatorzy zewnętrzni w celu zapewnienia niezawodnej rzetelności realizacji zawodów w części ustnej.
 3. W piątek organizatorzy OJF proponują uczestnikom etapu centralnego późnowieczorne/nocne zwiedzanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zbiórka o godzinie 18.00. Prosimy o zabranie ze sobą latarek :)

Zasady zwrotu kosztów podróży dla uczestników etapu centralnego

Lublin.fot.moje.radio.lublin.pl

Lublin.fot.moje.radio.lublin.pl

Uczniowie ubiegający się o zwrot kosztów podróży na etap centralny XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • biletów (oryginał biletu z dojazdu do Lublina oraz ksero biletu powrotnego)
 • wypełnionego formularza zwrotu kosztów podróży (prosimy o wpisanie w nim kosztów przejazdu w dwie strony).

Informujemy, że będą zwracane jedynie koszty biletów drugiej klasy za pociągi osobowe lub pospieszne (z wyłączeniem kosztów przejazdu pociągiem typu Intercity i Pendolino).

Jeśli podróż odbyła się samochodem osobowym, prosimy o dołączenie zaświadczenia z PKP o koszcie jednego biletu pociągiem pospiesznym I klasy w tą i z powrotem (bez względu na liczbę podróżujących osób danym samochodem).

Koszty podróży będą zwracane w gotówce w dn. 13 marca (piątek), w godzinach od 10.30 do 12.30 oraz od 14.30 do 16.00, w sekretariacie Instytutu Filologii Romańskiej Al. Racławickie 14 pokój 345 (gmach główny) na podstawie kompletu przedłożonych i uprzednio wypełnionych przez uczestnika dokumentów. Brak któregokolwiek dokumentu (np. kserokopii biletu na podróż powrotną), uniemożliwi uczestnikowi otrzymanie zwrotu całości kwoty za przejazd.

W celu usprawnienia zwrotu kosztów prosimy zgłaszać się z uprzednio wypełnionym formularzem zwrotu kosztów.

Informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Noclegi dla uczestników są zarezerwowane w dwóch hostelach:

1. FOLK HOSTEL
ul. Krakowskie Przedmieście 23 (wejście od ul. Zielonej 20)
20-002 Lublin
tel. 887 223 887
info@folkhostel.pl
www.folkhostel.pl

2. HOSTEL KRÓLEWSKA
ul. Królewska 6
20-109 Lublin
tel. 885 383 885
info@hostelkrolewska.pl
www.hostelkrolewska.pl

Lista uczestników – wg hosteli – znajduje się TUTAJ.

Polecane miejsca zakwaterowania dla opiekunów – nauczycieli/rodziców – usytuowane w bliskiej odległości od KUL:

1. Hotel Logos (dawny Dom nauczyciela)
ul. Akademicka 4
recepcja@hotellogos.lublin.pl
tel. 81 533 82 85/86

2. Hotel HUZAR
ul. Spadochroniarzy 7
info@hotelhuzar.pl
tel. 81 533 05 36

3. Hotel MŁYN
Al. Racławickie 23a
recepcja@hotel-mlyn.lublin.pl
tel. 81 536 70 20

Uczestnicy etapu centralnego XXXVIII OJF!!!

fot. KUL

fot. KUL

Zawody etapu centralnego XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego odbędą się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14 w Lublinie, w dniach 12 – 14 marca 2015 roku.

Część pisemna odbędzie się dnia 12 marca w godzinach 15.30 – 18.30 w sali C-603 (budynek Collegium Jana Pawła – najwyższy, wejście od ul. Łopacińskiego, piętro szóste).

Część ustna odbędzie się dnia 13 marca w Instytucie Filologii Romańskiej KUL w godzinach 9.00 – 16.55 w czterech komisjach w salach 346, 347, 348, 411 (Gmach Główny) na trzecim piętrze (wejście od Al. Racławickich, z holu głównego prawymi schodami na samą górę i korytarzem do końca).

Harmonogram zawodów ustnych – z listą uczestników, godzinami, numerami sal i komisji – można pobrać TUTAJ. Czas trwania części ustnej dla każdego z uczestników to 25 minut.

Dnia 14 marca o godz. 11.00 rozpocznie się uroczystość finałowa XXXVIII OJF podczas której zostaną ogłoszone wyniki i będzie podana lista laureatów i finalistów.
Uroczystość odbędzie się w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w głównym gmachu KUL, Aleje Racławickie 14, piętro pierwsze.

Informacja dotycząca części ustnej etapu centralnego OJF

W związku z pytaniami uczestników etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje szczegółowe:

 • uczestnik odpowiada na temat JEDNEGO z wybranych tekstów i prezentuje analizę JEDNEGO fragmentu (pochodzącego z prezentowanego tekstu); wyboru dokonuje komisja;
 • uczestnik powinien mieć przy sobie teksty/fragmenty tekstów wybrane do pogłębionej analizy; na wydrukach/kserokopiach tekstów nie mogą widnieć żadne notatki;
 • uczestnik może mieć przy sobie plan wypowiedzi – w postaci bardzo zwięzłej, w punktach, bez żadnych treści szczegółowych;
 • jeżeli uczestnik uzna to za potrzebne i wzbogacające wypowiedź, może posłużyć się zdjęciami lub reprodukcjami, natomiast KG nie dopuszcza możliwości użycia prezentacji multimedialnej;
 • czas przewidziany na odpowiedź każdego uczestnika to 25 minut; czas trwania poszczególnych elementów, sposób ich oceniania i inne szczegóły są zamieszczone w kryteriach oceny wypowiedzi ustnej, które można pobrać TUTAJ.

Informacja dotycząca części pisemnej etapu centralnego OJF

W związku z pytaniami nauczycieli oraz uczestników etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje:

 • część pisemna składa się z 2 wyodrębnionych elementów: testu kulturoznawczego oraz wypowiedzi pisemnej;
 • wypowiedź pisemna daje możliwość zdobycia 35 punktów, a test kulturoznawczy – 20 punktów; maksymalny wynik możliwy do zdobycia za całą część pisemną to 55 punktów;
 • całość trwa 3 godziny, uczestnicy rozpoczynają od odpowiedzi na pytania testu kulturoznawczego, w dalszej kolejności pracują nad wypowiedzią pisemną;
 • wypowiedź pisemna polega na przedstawieniu analizy tekstu (wybranego dowolnie spośród trzech), odpowiedzi na postawione pytania oraz wyrażeniu własnej opinii na temat problemu zawartego w tekście. Szczegółowe kryteria oceny wypowiedzi pisemnej można pobrać TUTAJ.

  Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

  À vos lectures! (fot. EK)

  À vos lectures! (fot. EK)

  Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej. Zgodnie z Programem XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie dowolnie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do wybrania autorów/utworów znajduje się w Programie OJF – punkt III.3

  Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem XXXVIII OJF, uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach Olimpiady już brali udział w etapie centralnym, nie mogą przygotować tych samych tekstów co w poprzednim roku (lub wcześniej), ale że powinni wybrać nowe.

  W nieprzekraczalnym terminie – do dnia 28 lutego należy przesłać na adres mailowy KG OJF ojf@ojf.org.pl:

  • listę wybranych utworów: należy zwrócić na to szczególną uwagę przy wyborze 10 wierszy, lub 5 nowel lub innych grup tekstów;
  • wersję elektroniczną (Word, PDF lub inny format) 2 fragmentów wybranych do dokładniejszej analizy (jednego wiersza, sceny teatralnej lub jej fragmentu, fragmentu powieści – w zależności od wybranych przez uczestnika lektur).

  Fragmenty/teksty przeznaczone do analizy należy przesyłać w plikach opisanych nazwiskiem uczestnika, np. <Kowalski_Balzac> oraz <Kowalski_Ionesco>.

  Rozmiar obu załączonych plików nie może przekraczać w żadnym razie 1 MB (łącznie). Pliki o większych rozmiarach nie będą przyjmowane.

  Przypominamy, że teksty na etap centralny mogą być czytane po francusku lub po polsku; tym samym, fragmenty tekstów do analizy mogą być przesyłane bądź po francusku, bądź po polsku.

  Etap centralny odbędzie się w dn. 12 – 14 marca (od czwartku od ok. godz. 15.00 do soboty do ok. godz. 14.00) w Lublinie. W dn. 12 marca (czwartek) odbędzie się część pisemna, a dn. 13 marca (piątek) odbędą się zawody ustne. Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów będzie miało miejsce podczas uroczystego zakończenia etapu centralnego, w sobotę 14 marca ok. godz. 11.00.

  Dokładne informacje dot. godzin i miejsc odbywania się poszczególnych części etapu centralnego, jak też zakwaterowania dla uczestników będą się ukazywać w najkrótszych możliwych terminach.