TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

Fotoreportaż z finału XLI Olimpiady Języka Francuskiego

Kliknij tutaj by przejść do galerii zdjęć

Kliknij tutaj by przejść do galerii zdjęć

Szanowni Państwo – Drodzy Uczestnicy, Rodzice Uczestników, Nauczyciele

XLI Olimpiada Jezyka Francuskiego została zakończona. W dniach 15-16 marca w Gdańsku odbyły się zawody etapu centralnego – pisemne i ustne, a 17 marca miała miejsce uroczystość końcowa podczas której ogłoszono listy Finalistów i Laureatów XLI OJF.

Życzymy wszystkim Uczestnikom dalszych sukcesów na drodze doskonalenia znajomości języka francuskiego oraz poznawania różnorodnych kultur krajów i regionów frankofońskich!
Organizatorzy OJF

WARSZTATY DYDAKTYCZNO-KULTUROWE dla nauczycieli

Nauczycieli towarzyszących uczestnikom etapu centralnego zapraszamy na warsztaty dydaktyczno-kulturowe pt. Faire entrer l’Afrique en classe de français. Zostaną przedstawione konkretne (w tym niestandardowe) propozycje materiałów autentycznych i pedagogicznych, za pomocą których jest możliwe ukazanie uczniom bogactwa kulturowego najbardziej zróżnicowanego językowo regionu świata.

Warsztaty odbędą się 15 marca 2018 r. w godz. 16.00-18.00.
Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o spotkanie przed Sekretariatem Instystutu Filologii Romańskiej UG, p. 279 (II piętro) o godz. 15.55.

Baobab Senghora, Dakar (fot.EK)

Baobab Senghora, Dakar (fot.EK)

Uczestnicy etapu centralnego XLI OJF!!!

Zawody etapu centralnego XLI Olimpiady Języka Francuskiego odbędą się w Gdańsku, w budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, przy ulicy Wita Stwosza 51:
https://tinyurl.com/yaflf8vj

Część pisemna odbędzie się dnia 15 marca w godzinach 15.30 – 18.30 w auli 019 (sala teatralna), na parterze budynku.

Część ustna odbędzie się dnia 16 marca w Instytucie Filologii Romańskiej UG w godzinach 9.00 – 16.30 w czterech komisjach w salach 374, 375, 376 i 377 (III piętro).

Harmonogram zawodów ustnych – z listą uczestników, godzinami, numerami sal i komisji – można pobrać TUTAJ. Czas trwania części ustnej dla każdego z uczestników to 25 minut.

Dnia 17 marca o godz. 10.30 rozpocznie się uroczystość finałowa XLI OJF, podczas której zostaną ogłoszone wyniki i będzie podana lista laureatów i finalistów.
Uroczystość odbędzie się w auli 022, na parterze budynku.

Zasady zwrotu kosztów podróży dla uczestników etapu centralnego

Uczniowie ubiegający się o zwrot kosztów podróży na etap centralny XLI Olimpiady Języka Francuskiego proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • biletów (oryginał biletu z dojazdu do Gdańska oraz ksero biletu powrotnego)
 • wypełnionego wniosku zwrotu kosztów podróży (prosimy o wpisanie w nim kosztów przejazdu w dwie strony).

Jeśli chodzi o dojazd PKP to najłatwiej jest wysiąść na stacji Gdańsk Wrzeszcz lub Gdańsk Oliwa i podjechać na stację Przymorze-Uniwersytet kolejką SKM lub tramwajem/autobusem na przystanek Bażyńskiego (mapka w załączniku).

Informujemy, że będą zwracane jedynie koszty biletów drugiej klasy za pociągi osobowe lub pospieszne (z wyłączeniem kosztów przejazdu pociągiem typu Intercity i Pendolino).

Jeśli podróż odbyła się samochodem osobowym, prosimy o dołączenie zaświadczenia z PKP o koszcie jednego biletu pociągiem pospiesznym I klasy w obie strony (bez względu na liczbę podróżujących osób danym samochodem).

Koszty podróży będą zwracane w gotówce w dn. 16 marca (piątek), w godzinach od 10.30 do 12.30 oraz od 14.30 do 16.00, w Sali 378, trzecie piętro budynku Neofilologii UG, ul. Wita Stwosza 51 na podstawie kompletu przedłożonych i uprzednio wypełnionych przez uczestnika dokumentów. Brak któregokolwiek dokumentu (np. kserokopii biletu na podróż powrotną), uniemożliwi uczestnikowi otrzymanie zwrotu całości kwoty za przejazd.

W celu usprawnienia zwrotu kosztów prosimy zgłaszać się z wypełnionym wnioskiem zwrotu kosztów.

ZAKWATEROWANIE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU CENTRALNEGO OJF

Noclegi dla uczestników są zarezerwowane w dwóch miejscach:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel.  58 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl
http://ssm.gda.pl/ssm-grunwaldzka.php

HOSTEL 100 TEN
ul. Polanki 110C
80-306 Gdańsk
tel. 601 055 007
BIURO@100TEN.PL
https://100ten.pl/pl/

Lista uczestników – wg miejsc zakwaterowania – znajduje się TUTAJ.

Prosimy uczestników, którzy zadecydują, że nie będą korzystać z noclegów zapewnionych przez organizatorów zawiadomili o tym JAK NAJSZYBCIEJ Komitet Główny OJF: ojf@ojf.org.pl.

Uczestnicy mają zagwarantowane noclegi od czwartku 15 marca do soboty 17 marca. Organizatorzy zapewniają nocleg tylko uczniom. Opiekunowie (tj. rodzice, nauczyciele itp.) rezerwują nocleg dla siebie i pokrywają jego koszty we własnym zakresie.

Informacja dotycząca części ustnej etapu centralnego OJF

W celu zachowania przejrzystości przebiegu poszczególnych części etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje szczegółowe:

 • uczestnik odpowiada na temat JEDNEGO z wybranych tekstów i prezentuje analizę JEDNEGO fragmentu (pochodzącego z prezentowanego tekstu); wyboru dokonuje komisja;
 • uczestnik powinien mieć przy sobie teksty/fragmenty tekstów wybrane do pogłębionej analizy; na wydrukach/kserokopiach tekstów nie mogą widnieć żadne notatki;
 • uczestnik może mieć przy sobie plan wypowiedzi – w postaci bardzo zwięzłej, w punktach, bez żadnych treści szczegółowych;
 • jeżeli uczestnik uzna to za potrzebne i wzbogacające wypowiedź, może posłużyć się zdjęciami lub reprodukcjami, natomiast KG nie dopuszcza możliwości użycia prezentacji multimedialnej;
 • czas przewidziany na odpowiedź każdego uczestnika to 25 minut; czas trwania poszczególnych elementów, sposób ich oceniania i inne szczegóły są zamieszczone w kryteriach oceny wypowiedzi ustnej, które można pobrać TUTAJ.

Informacja dotycząca części pisemnej etapu centralnego OJF

W celu zachowania przejrzystości przebiegu poszczególnych części etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje :

 • część pisemna składa się z 2 wyodrębnionych elementów: testu kulturoznawczego oraz wypowiedzi pisemnej;
 • wypowiedź pisemna daje możliwość zdobycia 35 punktów, a test kulturoznawczy – 20 punktów; maksymalny wynik możliwy do zdobycia za całą część pisemną to 55 punktów;
 • całość trwa 3 godziny, uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania testu kulturoznawczego oraz pracują nad wypowiedzią pisemną w dowolnej,wybranej przez siebie kolejności;
 • wypowiedź pisemna polega na przedstawieniu analizy tekstu (wybranego dowolnie spośród trzech), odpowiedzi na postawione pytania oraz wyrażeniu własnej opinii na temat problemu zawartego w tekście. Szczegółowe kryteria oceny wypowiedzi pisemnej można pobrać TUTAJ.

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej.

Zgodnie z Programem XLI Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie dowolnie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do wybrania autorów/utworów znajduje się w Programie OJF – punkt III.3

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem XLI OJF, uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach Olimpiady już brali udział w etapie centralnym, nie mogą przygotować tych samych tekstów co w poprzednim roku (lub wcześniej), ale że powinni wybrać nowe.

W nieprzekraczalnym terminie, do dnia 4 marca należy przesłać na adres mailowy KG OJF ojf@ojf.org.pl:

 • pełną listę wybranych utworów: należy zwrócić na to szczególną uwagę przy wyborze 10 wierszy, lub 5 nowel lub innych grup tekstów;
 • wersje elektroniczne (Word, PDF lub inny format) 2 fragmentów wybranych do dokładniejszej analizy (jednego wiersza, sceny teatralnej lub jej fragmentu, fragmentu powieści – w zależności od wybranych przez uczestnika lektur).

Fragmenty/teksty przeznaczone do analizy należy przesyłać w plikach opisanych nazwiskiem uczestnika, np. <Kowalski_Balzac> oraz <Kowalski_Ionesco>.

Rozmiar obu załączonych plików nie może przekraczać w żadnym razie 1 MB łącznie. Pliki o większych rozmiarach nie będą przyjmowane.

Przypominamy, że teksty na etap centralny mogą być czytane po francusku lub po polsku; tym samym, fragmenty tekstów do analizy mogą być przesyłane bądź po francusku, bądź po polsku.

Etap centralny odbędzie się w dn. 15 – 17 marca (od czwartku od ok. godz. 15.30 do soboty do ok. godz. 14.00) w Gdańsku. W dn. 15 marca (czwartek) odbędzie się część pisemna, a dn. 16 marca (piątek) odbędą się zawody ustne. Ogłoszenie wyników i rozdanie zaświadczeń będzie miało miejsce podczas uroczystego zakończenia etapu centralnego, w sobotę 17 marca ok. godz. 11.00.

Dokładne informacje dot. sposobu, godzin i miejsc odbywania się poszczególnych części etapu centralnego, jak też zakwaterowania dla uczestników będą się ukazywać w najkrótszych możliwych terminach.

Kwalifikacja do etapu centralnego XLI OJF

Niniejszym Komitet Główny publikuje listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego bieżącej edycji OJF. Lista została ustalona zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie OJF, zaakceptowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego znajduje się TUTAJ.