Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


Próg punktowy po etapie szkolnym XLII OJF

Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 72 punkty dla klas dwujęzycznych i nie dwujęzycznych.

Testy z etapu szkolnego, sprawdzone w komisjach szkolnych, zostały poddane weryfikacji w Komitetach Okręgowych OJF: zweryfikowane wyniki stanowiły podstawę do ustalenia podanego progu, umożliwiającego kwalifikację uczestników do etapu okręgowego bieżącej edycji OJF.

Zgodnie z harmonogramem XLI OJF szkoły zostaną zawiadomione o kwalifikacji uczniów do dnia 11 grudnia br.

Jeżeli do 11 grudnia szkoła nie otrzyma wiadomości od odpowiedniego Komitetu Okręgowego, to oznacza, że uczniowie z danej szkoły nie zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego XLII OJF.

BARDZO WAŻNE PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

8 listopada br. (czwartek), w godzinach 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny XLII OJF w formie pisemnej.

Każda Szkoła, która terminowo zarejestrowała udział swoich uczniów w Olimpiadzie, otrzymała wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację wraz z adresem strony internetowej, loginem i hasłem, które będą niezbędne do pobrania testów i innych dokumentów związanych z przeprowadzeniem etapu szkolnego OJF.

Prosimy o upewnienie się, że są Państwo w posiadaniu tych danych.

W razie wątpliwości, należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem strony OJF admin@ojf.org.pl i Komitetem Głównym OJF ojf@ojf.org.pl

Przy kontaktach z Administratorem i KG OJF należy zawsze podawać dane szkoły (nazwa i adres) oraz używać adresu elektronicznego wpisanego w formularzu rejestracyjnym.

Komitet Główny OJF

Od 15 września do 15 października 2018 – obowiązek zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie

Zgodnie z HARMONOGRAMEM do 15 października 2018, do północy, dyrektor lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel może dokonać zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie, podając informację o liczbie uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach.
Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie: www.ojf.org.pl. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.
UWAGA: prawidłowa rejestracja jest potwierdzana automatycznym mailem zwrotnym do Dyrektora szkoły. Jeśli adresat nie otrzymał potwierdzenia rejestracji to oznacza, że szkoła nie została zapisana w bazie uczestników Olimpiady i należy jak najszybciej mailowo powiadomić o tym fakcie administratora strony OJF: admin@ojf.org.pl
8 listopada 2018 odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrują się na oficjalnej stronie Olimpiady.
Przystąpienie uczestnika do Olimpiady jest traktowane jako wyrażenie przez niego lub (w przypadku uczestników małoletnich) jego opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Komitet Główny i Komitety Okręgowe Olimpiady Języka Francuskiego dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników Olimpiady. Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją REGULAMINU OJF, podanego do publicznej wiadomości na stronie: www.ojf.org.pl

Fotoreportaż z finału XLI Olimpiady Języka Francuskiego

Kliknij tutaj by przejść do galerii zdjęć

Kliknij tutaj by przejść do galerii zdjęć

Szanowni Państwo – Drodzy Uczestnicy, Rodzice Uczestników, Nauczyciele

XLI Olimpiada Jezyka Francuskiego została zakończona. W dniach 15-16 marca w Gdańsku odbyły się zawody etapu centralnego – pisemne i ustne, a 17 marca miała miejsce uroczystość końcowa podczas której ogłoszono listy Finalistów i Laureatów XLI OJF.

Życzymy wszystkim Uczestnikom dalszych sukcesów na drodze doskonalenia znajomości języka francuskiego oraz poznawania różnorodnych kultur krajów i regionów frankofońskich!
Organizatorzy OJF

Zwykle biorę galaretkę Kamagra doustnie, ponieważ nie jest to aż tak gorzkie (weekendowcy są oczywiście lepsi, ponieważ smakują jak mleko w proszku), ale normalni też mi nie przeszkadzają. Przeżuwam i po prostu spłukuję małą ilością wody.

WARSZTATY DYDAKTYCZNO-KULTUROWE dla nauczycieli

Nauczycieli towarzyszących uczestnikom etapu centralnego zapraszamy na warsztaty dydaktyczno-kulturowe pt. Faire entrer l’Afrique en classe de français. Zostaną przedstawione konkretne (w tym niestandardowe) propozycje materiałów autentycznych i pedagogicznych, za pomocą których jest możliwe ukazanie uczniom bogactwa kulturowego najbardziej zróżnicowanego językowo regionu świata.

Warsztaty odbędą się 15 marca 2018 r. w godz. 16.00-18.00.
Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o spotkanie przed Sekretariatem Instystutu Filologii Romańskiej UG, p. 279 (II piętro) o godz. 15.55.

Baobab Senghora, Dakar (fot.EK)

Baobab Senghora, Dakar (fot.EK)

Uczestnicy etapu centralnego XLI OJF!!!

Zawody etapu centralnego XLI Olimpiady Języka Francuskiego odbędą się w Gdańsku, w budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, przy ulicy Wita Stwosza 51:
https://tinyurl.com/yaflf8vj

Część pisemna odbędzie się dnia 15 marca w godzinach 15.30 – 18.30 w auli 019 (sala teatralna), na parterze budynku.

Część ustna odbędzie się dnia 16 marca w Instytucie Filologii Romańskiej UG w godzinach 9.00 – 16.30 w czterech komisjach w salach 374, 375, 376 i 377 (III piętro).

Harmonogram zawodów ustnych – z listą uczestników, godzinami, numerami sal i komisji – można pobrać TUTAJ. Czas trwania części ustnej dla każdego z uczestników to 25 minut.

Dnia 17 marca o godz. 10.30 rozpocznie się uroczystość finałowa XLI OJF, podczas której zostaną ogłoszone wyniki i będzie podana lista laureatów i finalistów.
Uroczystość odbędzie się w auli 022, na parterze budynku.

Zasady zwrotu kosztów podróży dla uczestników etapu centralnego

Uczniowie ubiegający się o zwrot kosztów podróży na etap centralny XLI Olimpiady Języka Francuskiego proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

  • biletów (oryginał biletu z dojazdu do Gdańska oraz ksero biletu powrotnego)
  • wypełnionego wniosku zwrotu kosztów podróży (prosimy o wpisanie w nim kosztów przejazdu w dwie strony).

Jeśli chodzi o dojazd PKP to najłatwiej jest wysiąść na stacji Gdańsk Wrzeszcz lub Gdańsk Oliwa i podjechać na stację Przymorze-Uniwersytet kolejką SKM lub tramwajem/autobusem na przystanek Bażyńskiego (mapka w załączniku).

Informujemy, że będą zwracane jedynie koszty biletów drugiej klasy za pociągi osobowe lub pospieszne (z wyłączeniem kosztów przejazdu pociągiem typu Intercity i Pendolino).

Jeśli podróż odbyła się samochodem osobowym, prosimy o dołączenie zaświadczenia z PKP o koszcie jednego biletu pociągiem pospiesznym I klasy w obie strony (bez względu na liczbę podróżujących osób danym samochodem).

Koszty podróży będą zwracane w gotówce w dn. 16 marca (piątek), w godzinach od 10.30 do 12.30 oraz od 14.30 do 16.00, w Sali 378, trzecie piętro budynku Neofilologii UG, ul. Wita Stwosza 51 na podstawie kompletu przedłożonych i uprzednio wypełnionych przez uczestnika dokumentów. Brak któregokolwiek dokumentu (np. kserokopii biletu na podróż powrotną), uniemożliwi uczestnikowi otrzymanie zwrotu całości kwoty za przejazd.

W celu usprawnienia zwrotu kosztów prosimy zgłaszać się z wypełnionym wnioskiem zwrotu kosztów.

ZAKWATEROWANIE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU CENTRALNEGO OJF

Noclegi dla uczestników są zarezerwowane w dwóch miejscach:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel.  58 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl
http://ssm.gda.pl/ssm-grunwaldzka.php

HOSTEL 100 TEN
ul. Polanki 110C
80-306 Gdańsk
tel. 601 055 007
BIURO@100TEN.PL
https://100ten.pl/pl/

Lista uczestników – wg miejsc zakwaterowania – znajduje się TUTAJ.

Prosimy uczestników, którzy zadecydują, że nie będą korzystać z noclegów zapewnionych przez organizatorów zawiadomili o tym JAK NAJSZYBCIEJ Komitet Główny OJF: ojf@ojf.org.pl.

Uczestnicy mają zagwarantowane noclegi od czwartku 15 marca do soboty 17 marca. Organizatorzy zapewniają nocleg tylko uczniom. Opiekunowie (tj. rodzice, nauczyciele itp.) rezerwują nocleg dla siebie i pokrywają jego koszty we własnym zakresie.

Informacja dotycząca części ustnej etapu centralnego OJF

W celu zachowania przejrzystości przebiegu poszczególnych części etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje szczegółowe:

  • uczestnik odpowiada na temat JEDNEGO z wybranych tekstów i prezentuje analizę JEDNEGO fragmentu (pochodzącego z prezentowanego tekstu); wyboru dokonuje komisja;
  • uczestnik powinien mieć przy sobie teksty/fragmenty tekstów wybrane do pogłębionej analizy; na wydrukach/kserokopiach tekstów nie mogą widnieć żadne notatki;
  • uczestnik może mieć przy sobie plan wypowiedzi – w postaci bardzo zwięzłej, w punktach, bez żadnych treści szczegółowych;
  • jeżeli uczestnik uzna to za potrzebne i wzbogacające wypowiedź, może posłużyć się zdjęciami lub reprodukcjami, natomiast KG nie dopuszcza możliwości użycia prezentacji multimedialnej;
  • czas przewidziany na odpowiedź każdego uczestnika to 25 minut; czas trwania poszczególnych elementów, sposób ich oceniania i inne szczegóły są zamieszczone w kryteriach oceny wypowiedzi ustnej, które można pobrać TUTAJ.