Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


WAŻNY KOMUNIKAT KG OJF

W związku z rozporządzeniem ministerialnym, jak poniżej -

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2047
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2047

Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego dokonał zmian w Regulaminie Olimpiady Języka Francuskiego, odbywającej się w roku szkolnym 2021/2022.

Aktualny Regulamin znajduje się pod zakładką REGULAMIN.
Prosimy o bardzo uważną lekturę.

KG XLV OJF

Próg punktowy po etapie szkolnym XLV OJF

Komitet Główny OJF informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 70 punktów.

Testy z etapu szkolnego, sprawdzone w komisjach szkolnych, zostały poddane weryfikacji w Komitetach Okręgowych OJF: zweryfikowane wyniki stanowiły podstawę do ustalenia podanego progu, umożliwiającego kwalifikację uczestników do etapu okręgowego bieżącej edycji OJF.

Zgodnie z harmonogramem XLV OJF szkoły zostaną zawiadomione o kwalifikacji uczniów do dnia 26 listopada br.
Jeżeli do 26 listopada szkoła nie otrzyma wiadomości od odpowiedniego Komitetu Okręgowego, oznacza to, że uczniowie z danej szkoły nie zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego XLV OJF.

Komitet Główny OJF

BARDZO WAŻNE PRZYPOMNIENIE

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego

28 października br. (czwartek), w godzinach 9.00 – 12.00 odbędzie się etap szkolny XLV OJF w formie pisemnej.

Każda Szkoła, która terminowo zarejestrowała udział swoich uczniów w Olimpiadzie, otrzymała wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację wraz z adresem strony internetowej, loginem i hasłem, które będą niezbędne do pobrania testów i innych dokumentów zw. z przeprowadzeniem etapu szkolnego OJF.

Prosimy o upewnienie się, że są Państwo w posiadaniu tych danych.

W razie wątpliwości, należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem strony OJF admin@ojf.org.pl i Komitetem Głównym OJF ojf@ojf.org.pl

Przy kontaktach z Administratorem i KG OJF należy zawsze podawać dane szkoły (nazwa i adres) oraz używać adresu elektronicznego wpisanego w formularzu rejestracyjnym.

Komitet Główny OJF

Formularz zgłoszeniowy

Przypominamy, że udział uczniów w Olimpiadzie zgłasza nauczyciel wskazany przez Dyrekcję szkoły. Zgłoszenie jest możliwe do 15 października poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Harmonogram OJF w roku szkolnym 2021-2022

Uprzejmie informujemy, że terminarz olimpiad przeprowadzanych w roku szkolnym 2021/2022 został zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w związku z powyższym publikujemy harmonogram XLV edycji zawodów OJF.
Dodatkowo zamieszczamy link do strony MEiN z terminarzem wszystkich olimpiad https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-na-rok-szkolny-20212022

Wakacyjny obóz naukowy dla finalistów i laureatów olimpiad

Drodzy Olimpijczycy, Drogie Olimpijki,

chcielibyśmy zaprosić Was do wzięcia udziału w rekrutacji na tegoroczną edycję Wioski Olimpijskiej – wakacyjnego obozu naukowego dla finalistów_ek i laureatów_ek olimpiad szkół średnich. Inicjatywa organizowana jest od 2008 roku przez członków stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibile – wyróżniających się studentów i doktorantów uczelni polskich i zagranicznych.
Wioska Olimpijska odbędzie się w terminie 15 – 22.08.2021 roku. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w tym roku wyjątkowo obóz przyjmie formę zdalną – zarówno warsztaty, jak i pozostałe wydarzenia, odbędą się za pośrednictwem platform wideokonferencyjnych.
W rekrutacji mogą wziąć udział osoby posiadające tytuł laureata lub finalisty jednej z olimpiad szkół średnich, otrzymany w latach 2018–2021 oraz niebędące czynnymi studentami/-kami uczelni wyższych. Ponadto, wymagany jest dostęp do sprzętu umożliwiającego udział w obozie prowadzonym w formie zdalnej.
Wysyłanie aplikacji na Wioskę możliwe będzie do 13.06.2021 za pomocą poniższego formularza: https://forms.gle/8ki4H9xKYvSV82vv7
W ramach formularza należy m.in. przesłać list motywacyjny (450–500 słów), opisujący co udział w Wiosce Olimpijskiej będzie dla Was znaczył i jak Wam pomoże w samorozwoju. Wymagane są również skany zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej.
Szczegółowe informacje na temat tegorocznego obozu, oferowanych warsztatów, oraz procedury rekrutacyjnej można znaleźć w folderze informacyjnym Wioski Olimpijskiej 2021: https://bit.ly/33LKOhe
Udział w Wiosce jest bezpłatny. Członkowie Collegium Invisibile działają pro publico bono. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jacka Popiela.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji!
Kinga Szczepaniak i Rafał Kłosek
koordynatorzy Wioski Olimpijskiej

Wyniki etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Komitet Główny OJF ogłasza niniejszym wyniki zawodów etapu centralnego w roku szkolnym 2020-2021. Gratulujemy! Życzymy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji satysfakcji z osiągniętych wyników i podejmowania dalszych wyzwań służących doskonaleniu umiejętności językowych.
Jednocześnie informujemy, że papierowe zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty będą wysłane do szkół w przyszłym tygodniu.

LAUREACI

FINALIŚCI

WYNIKI

Obraz Med Ahabchane z Pixabay

Obraz Med Ahabchane z Pixabay

Komunikat KG OJF w sprawie terminu ogłoszenia wyników etapu centralnego

Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowny Panie Dyrektorze,

jako przewodnicząca Komitetu Głównego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie uczennicom i uczniom Pani Dyrektor/Pana Dyrektora szkoły, a tegorocznym uczestnikom etapu centralnego OJF, uzupełnienia i złożenia Wniosku zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty/laureata olimpiady w terminie do dnia 23 kwietnia br.

Uzasadniając moją prośbę pozwolę sobie nadmienić, iż ze względu na obowiązujące w placówkach edukacyjnych wszystkich szczebli obostrzenia sanitarne, centralny etap tegorocznych zawodów odbywał się w dn. 15-16 kwietnia br. w trybie zdalnym (zarówno część ustna jak i pisemna). Taka organizacja zawodów III stopnia wymaga od KG OJF nie tylko wnikliwego sprawdzenia i oceny wyników, lecz także rozpoznania problemów technicznych zgłaszanych przez część uczestników, a które mogły wpłynąć na jakość udzielonych – zwłaszcza w części pisemnej – odpowiedzi.

Mając na uwadze dobro uczniów oraz zasadę równych szans, KG OJF podjął decyzję o opublikowaniu ostatecznych wyników etapu centralnego OJF 2020/2021, a tym samym o upowszechnieniu informacji o przyznanych tytułach laureata i finalisty XLIV Olimpiady Języka Francuskiego w dniu 23 kwietnia br. (najbliższy piątek). Będę więc niezwykle zobowiązana za pomoc uczestnikom etapu centralnego OJF w dopełnieniu niezbędnych formalności związanych z organizacją egzaminu maturalnego z uwzględnieniem podanej powyżej daty ogłoszenia listy finalistów i laureatów.

Wierzę głęboko, że nasze wspólne działania pomogą tegorocznym maturzystom w harmonijnym przygotowaniu i złożeniu egzaminu dojrzałości w tych jakże trudnych dla nas wszystkich warunkach.

Łączę wyrazy szacunku

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Pismo Przewodniczącej do pobrania TUTAJ

Organizacja etapu centralnego XLIV Olimpiady Języka Francuskiego

Komitet Główny OJF podaje niniejszym informacje dot. przebiegu etapu centralnego:

 1. Obie części etapu centralnego – ustna i pisemna – będą przeprowadzone w trybie zdalnym.
 2. Dnia 15 kwietnia (czwartek) odbędzie się część ustna – w godzinach od 9.00 do 18.20. Uczestnicy będą odpowiadać w czterech komisjach – czas odpowiedzi każdego uczestnika to 25 minut. Tabela (wg loginów) z podanymi godzinami i numerami komisji znajduje się TUTAJ.
 3. Dnia 16 kwietnia (piątek) odbędzie się część pisemna – w godzinach 10.00-13.30.
  O godz. 10.00 uczestnicy przystąpią do rozwiązywania testu kulturoznawczego (w języku polskim), który potrwa do godz. 10.45. Test składa się z 20 pytań – w formie wielokrotnego wyboru.
  W godzinach 11.15-13.30 odbędzie się druga część tj. zredagowanie wypowiedzi pisemnej.
 4. Wypowiedź pisemna będzie redagowana w języku francuskim. Jest zatem niezbędne, aby uczestnicy wcześniej dostosowali swój sprzęt do pisania w tym języku (klawiatura francuska – z akcentami oraz poprawną interpunkcją francuską).
 5. Szczegółowe informacje z danymi do logowania (część pisemna) i linkami (część ustna) zostaną przesłane każdemu uczestnikowi na jego adres mailowy podany w protokołach szkolnych – najpóźniej na 7 dni przed dniem
  zawodów centralnych (tj. 15 kwietnia).

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej.

Zgodnie z Programem XLIV Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do wybrania autorów/utworów znajduje się w Programie OJF – punkt III.3

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem XLIV OJF, uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach Olimpiady brali udział w etapie centralnym, nie mogą przygotować tych samych tekstów co w poprzednim roku (lub wcześniej), ale że powinni wybrać nowe.

W nieprzekraczalnym terminie, do dnia 5 kwietnia należy przesłać na adres mailowy KG OJF ojf@ojf.org.pl:

 • pełną listę wybranych utworów: należy zwrócić na to szczególną uwagę przy wyborze 10 wierszy, lub 5 nowel lub innych grup tekstów;
 • wersje elektroniczne (Word, PDF lub inny format) 2 fragmentów wybranych do dokładniejszej analizy (jednego wiersza, sceny teatralnej lub jej fragmentu, fragmentu powieści – w zależności od wybranych przez uczestnika lektur).

Fragmenty/teksty przeznaczone do analizy należy przesyłać w 2 plikach opisanych nazwiskiem uczestnika, np. <Kowalski_Balzac> oraz <Kowalski_Ionesco>.

Rozmiar obu załączonych plików nie może przekraczać w żadnym razie 1 MB łącznie. Pliki o większych rozmiarach nie będą przyjmowane.

Przypominamy, że teksty na etap centralny mogą być czytane po francusku lub po polsku; tym samym, fragmenty tekstów do analizy mogą być przesyłane bądź po francusku, bądź po polsku.

Przebieg części ustnej, wraz ze szczegółową punktacją, jest opisany w Kryteriach oceny wypowiedzi ustnej podczas etapu centralnego OJF (do pobrania pod zakładką Kryteria oceny.)

Etap centralny odbędzie się w dn. 15 – 16 kwietnia. Dokładne informacje dot. przebiegu poszczególnych części etapu centralnego, będą się ukazywać w najkrótszych możliwych terminach.