TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

 • Wystąpił błąd: kanał prawdopodobnie nie działa. Spróbuj ponownie później.

XXXIX Olimpiada Języka Francuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

29 października br. w godzinach 9.00 – 11.00 odbędzie się etap szkolny XXXIX OJF w formie pisemnej, w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się na oficjalnej stronie Olimpiady. Wspólna godzina rozpoczęcia etapu szkolnego jest obowiązkowa dla wszystkich szkół startujących w OJF.
Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań testowych przewidzianych na etapie zawodów I stopnia wynosi 120 minut.

Przed przystąpieniem do udziału w zawodach I stopnia uczestnik powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość. Na etapie szkolnym zabrania się wnoszenia do sali i korzystania z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych – m.in. słowników, notatek, itp. Uczestnik zawodów I stopnia ma zakaz posiadania telefonu komórkowego oraz opuszczania sali w czasie trwania zawodów.

W folderze udostępnionym do pobrania przez Szkoły na kilka dni przed etapem szkolnym znajdują się:

 1. testy (wersja dla klas dwujęzycznych oraz wersja dla klas niedwujęzycznych),
 2. klucze do testów,
 3. formularze protokołów do wypełnienia.

Prosimy o bardzo dokładne sporządzenie protokołów, zgodnie z zamieszczonymi uwagami, oraz o zastosowanie się do wszystkich wskazówek dot. terminu i sposobu przesyłania protokołów – w wersji elektronicznej oraz papierowej (wraz z testami). Do protokołu należy wpisać wyniki wszystkich uczestników, niezależnie od osiągniętych wyników.

Przypominamy, że protokoły przesyłają Państwo do odpowiednich Komitetów Okręgowych w dwojakiej formie:

 • na adres pocztowy (protokoły podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły)
 • oraz na adres elektroniczny (dopuszczalne formaty wersji elektronicznej – doc./docx./rtf.).

Adresy pocztowe i elektroniczne Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie OJF pod zakładką „Komitety Okręgowe”.

Wraz z protokołami w wersji papierowej Szkoły są zobowiązane do przesłania sprawdzonych testów o wyniku co najmniej 60 punktów.

Osiągnięcie przez uczniów wyniku 60 punktów i wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów. Próg warunkujący kwalifikację do zawodów II stopnia nie jest stały – jest określany corocznie przez Komitet Główny po weryfikacji prac z etapu szkolnego oraz sporządzeniu protokołów zbiorczych przez wszystkie Komitety Okręgowe.

O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów II etapu Szkoły są zawiadamiane przez Komitety Okręgowe w terminie do 5 grudnia 2015 r.

Uczestnikom życzymy powodzenia!
Komitet Główny OJF

XXXIX Olimpiada Języka Francuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

29 października br., w czwartek,  w godzinach 9.00 – 11.00 odbędzie się etap szkolny XXXIX OJF w formie pisemnej.

Każda Szkoła, która terminowo zarejestrowała udział swoich uczniów w Olimpiadzie, otrzymała wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację wraz z adresem strony internetowej, loginem i hasłem, które będą niezbędna do pobrania testów i innych dokumentów zw. z przeprowadzeniem etapu szkolnego OJF.

Prosimy o upewnienie się, że są Państwo w posiadaniu tych danych.

W razie wątpliwości, należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem strony OJF admin@ojf.org.pl i Komitetem Głównym OJF ojf@ojf.org.pl

Przy kontaktach z Administratorem i KG OJF należy zawsze podawać dane szkoły (nazwa i adres) oraz używać adresu elektronicznego podanego w formularzu rejestracyjnym.

Komitet Główny OJF

Termin etapu szkolnego tegorocznej OJF

29 października (czwartek) o godz. 9.00 odbędzie się etap szkolny w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się poprzez formularz na oficjalnej stronie Olimpiady. Wspólna godzina rozpoczęcia etapu szkolnego jest obowiązkowa dla wszystkich szkół startujących w OJF. Bonne chance!

Rejestracja uczestników OJF w roku szkolnym 2015-2016

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy,
informujemy, iż trwa rejestracja uczestników tegorocznej edycji Olimpiady Języka Francuskiego. Już po raz szósty szkoły rejestrują uczniów poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który jest otwarty do środy 30 września. Po tym terminie rejestracja będzie niemożliwa. Zapraszamy wszystkich chętnych!

fot. http://vk.com/jaimelefr

fot. http://vk.com/jaimelefr

Rusza nowy rok szkolny

Organizatorzy Olimpiady życzą wspaniałego roku szkolnego dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

Drodzy Uczestnicy, Nauczyciele, Rodzice

OJF XXXVIII - plakat

W sobotę, 14 marca, zakończyła się w Lublinie XXXVIII Olimpiada Języka Francuskiego – ogłoszono listę laureatów (wg uzyskanych wyników)
oraz listę finalistów (w porządku alfabetycznym).

W sprawie osiągniętych wyników prosimy o kontakt mailowy z Komitetem Głównym – ojf@ojf.org.pl.

Uczestnikom życzymy spełnienia planów na przyszłość, nauczycieli zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

Komitet Główny OJF

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU CENTRALNEGO XXXVIII OJF

 1. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem OJF (4.2.5) podczas zawodów pisemnych III. stopnia (etap centralny) uczestnicy mają zakaz posiadania przy sobie telefonów komórkowych. Telefony należy zostawić pod opieką osoby towarzyszącej (rodzina, nauczyciel). Jeśli nie będzie innego wyjścia, telefony – po ich WYŁĄCZENIU (samo wyciszenie nie wystarczy) – trzeba będzie złożyć w miejscu do tego przewidzianym, przy stole komisji egzaminacyjnej.
 2. Zgodnie z Regulaminem OJF (§ 7) podczas zawodów ustnych III. stopnia (etap centralny) w salach będą obecni obserwatorzy zewnętrzni w celu zapewnienia niezawodnej rzetelności realizacji zawodów w części ustnej.
 3. W piątek organizatorzy OJF proponują uczestnikom etapu centralnego późnowieczorne/nocne zwiedzanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zbiórka o godzinie 18.00. Prosimy o zabranie ze sobą latarek :)

Zasady zwrotu kosztów podróży dla uczestników etapu centralnego

Lublin.fot.moje.radio.lublin.pl

Lublin.fot.moje.radio.lublin.pl

Uczniowie ubiegający się o zwrot kosztów podróży na etap centralny XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

 • biletów (oryginał biletu z dojazdu do Lublina oraz ksero biletu powrotnego)
 • wypełnionego formularza zwrotu kosztów podróży (prosimy o wpisanie w nim kosztów przejazdu w dwie strony).

Informujemy, że będą zwracane jedynie koszty biletów drugiej klasy za pociągi osobowe lub pospieszne (z wyłączeniem kosztów przejazdu pociągiem typu Intercity i Pendolino).

Jeśli podróż odbyła się samochodem osobowym, prosimy o dołączenie zaświadczenia z PKP o koszcie jednego biletu pociągiem pospiesznym I klasy w tą i z powrotem (bez względu na liczbę podróżujących osób danym samochodem).

Koszty podróży będą zwracane w gotówce w dn. 13 marca (piątek), w godzinach od 10.30 do 12.30 oraz od 14.30 do 16.00, w sekretariacie Instytutu Filologii Romańskiej Al. Racławickie 14 pokój 345 (gmach główny) na podstawie kompletu przedłożonych i uprzednio wypełnionych przez uczestnika dokumentów. Brak któregokolwiek dokumentu (np. kserokopii biletu na podróż powrotną), uniemożliwi uczestnikowi otrzymanie zwrotu całości kwoty za przejazd.

W celu usprawnienia zwrotu kosztów prosimy zgłaszać się z uprzednio wypełnionym formularzem zwrotu kosztów.