TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

Etap okręgowy XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego

Drugi etap OJF – okręgowy – odbędzie się 9 stycznia (piątek) 2015 roku. Część pisemna będzie odbywać się we wszystkich okręgach w godzinach 11.00 – 14.00. Prosimy uczestników o zgłaszanie się z wyprzedzeniem co najmniej 15 minut (lub 30 minut – w dużych okręgach, takich jak Kraków, Warszawa, Śląsk), ponieważ egzamin rozpocznie się punktualnie o godz. 11.00, a pierwszą część testu stanowi ćwiczenie na rozumienie ze słuchu (podczas którego nie wolno wejść do sali).

Część ustna rozpocznie się około godz. 15.00 (określenie dokładnej godziny leży w gestii danego Komitetu Okręgowego i liczby uczestników). W pierwszej kolejności do tej części egzaminu przystępują uczniowie z odległych miejscowości.

W okręgach, w których do etapu okręgowego została zakwalifikowana duża liczba uczestników, egzaminy ustne będą się odbywać również w sobotę, 10 stycznia.

Podajemy dane adresowe wszystkich Komitetów Okręgowych OJF:
1. KO Gdańsk – Uniwersytet Gdański, Katedra Filologii Romańskiej, ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk, TUTAJ można pobrać mapkę z zaznaczonym miejscem; numery sal będą podane w wyraźnie oznaczonym miejscy przy wejściu do budynku;

2. KO Śląski – Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec; aule 0.1 i 0.2 (na poziomie -1);

3. KO Kraków – Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, budynek główny – część pisemna: Audytorium im. Danka (I piętro), część ustna – sale 245-252, Instytut Neofilologii, filologia romańska (II p.)
(dojazd z dworców PKP/PKS: tramwaje w kierunku Bronowic, przystanek – Uniwersytet Pedagogiczny);

4. KO Lublin – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Romańskiej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin: część pisemna – sala C-603 w budynku Collegium Jana Pawła (najwyższy budynek prostopadły do Al. Racławickich, wejście od ul. Łopacińskiego; windą wjechać na 6. piętro); część ustna – sale GG-345 i GG-346 w gmachu głównym KUL (najstarszy budek KUL, wejście główne od Al. Racławickich, z holu głównego schodami po prawej stronie wejść na 3. piętro i korytarzem prosto do końca).

5. KO Łódź – Alliance Française Manufaktura, ul. Drewnowska 58A, 91-002 Łódź; wejście od ul. Zachodniej za żółtymi literami tworzącymi napis „Manufaktura”, windą na II piętro (na którym znajduje się tylko Alliance Française): sale Molière, Piaf i Mediateka;

6. KO Poznań – Instytut Filologii Romańskiej UAM, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. Część pisemna odbędzie się w sali C2 (parter); a część ustna w salach na V piętrze bloku A – szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom przed egzaminem pisemnym;

7. KO Wrocław – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Romańskiej, Pl. Biskupa Nankiera 4, 50-140 Wrocław, sala 2.2 ;

8. KO Warszawa – Uniwersytet Warszawski, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa. Część pisemna w salach nr 109 (I piętro) i 04 (poziom -1) – wg tablicy ogłoszeń na I piętrze. Część ustna (9.01 – po południu oraz 10.01 – przez cały dzień) – w salach na I piętrze.

Próg punktowy po etapie szkolnym XXXVIII OJF

Komitet Główny OJF uprzejmie informuje, iż tegoroczny próg punktowy kwalifikujący uczestników OJF do udziału w etapie okręgowym wynosi 72 punkty dla klas dwujęzycznych oraz niedwujęzycznych. Testy z etapu szkolnego, sprawdzone w komisjach szkolnych, zostały poddane weryfikacji w Komitetach Okręgowych OJF: zweryfikowane wyniki stanowiły podstawę do ustalenia podanego progu, umożliwiającego kwalifikację uczestników do etapu okręgowego bieżącej edycji OJF. Zgodnie z harmonogramem XXXVIII OJF szkoły zostaną zawiadomione o kwalifikacji uczniów do dnia 12 grudnia br.

Pieds de la Tour Eiffel (fot. EK)

Pieds de la Tour Eiffel (fot. EK)

Protokoły z etapu szkolnego XXXVIII OJF

Devant le Musée d’Orsay (fot.EK)

Devant le Musée d’Orsay (fot.EK)

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego, do 22 listopada 2014 roku Szkoły są zobowiązane przesłać do właściwych Komitetów Okręgowych protokoły dot. przebiegu etapu szkolnego – w wersji papierowej oraz elektronicznej. Protokoły winny zawierać dane WSZYSTKICH uczestników etapu szkolnego z danej Szkoły, niezależnie od osiągniętego wyniku.

Wraz z protokołami będą przesłane sprawdzone prace, które uzyskały wynik minimum 60% liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym. Przypominamy, że osiągnięcie wyniku 60 % NIE OZNACZA kwalifikacji do etapu okręgowego.

Adresy pocztowe i elektroniczne Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie OJF pod odpowiednią zakładką.

Uwaga: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że prace oraz protokoły muszą być wysłane najpóźniej w dniu 22 listopada 2014 r.

Przesłane przez Szkoły prace uczestników etapu szkolnego będą zweryfikowane przez wszystkie Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac, Komitet Główny ustali tegoroczny PRÓG, UMOŻLIWIAJĄCY KWALIFIKACJĘ do zawodów stopnia okręgowego OJF.

Zgodnie z Harmonogramem XXXVIII OJF, ostateczny termin powiadomienia Szkół o kwalifikacji uczniów do etapu okręgowego to 12 grudnia 2014 r.

Etap szkolny XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego

Souvenirs de Paris, fot. EK

Souvenirs de Paris, fot. EK

W przyszłym tygodniu, dnia 7 listopada 2014 r. odbędą się zawody etapu szkolnego OJF, rozpoczną się o godz. 9.00, a zakończą o 11.00.

Przypominamy wszystkim szkołom, które zgłosiły udział uczniów w XXXVIII OJF, że do pobrania testów i innych dokumentów związanych z etapem szkolnym Olimpiady konieczne jest posiadanie loginu i hasła dostępu.

Te dane były wysyłane do każdej Szkoły w mailu potwierdzającym rejestrację Szkoły.

Prosimy o sprawdzenie, że wszystkie Szkoły otrzymały te dane.

Szkoły, które tych danych nie posiadają powinny jak najszybciej zgłosić to do Komitetu Głównego OJF i Administratora strony internetowej OJF admin@ojf.org.pl.

Uprzejmie prosimy Dyrektorów Szkół i Nauczycieli Języka Francuskiego
zajmujących się organizacja etapu szkolnego OJF o zapoznanie się ze wskazówkami Komitetu Głównego OJF, które można pobrać TUTAJ.

ETAP SZKOLNY XXXVIII OJF

325 szkół z całej Polski zgłosiło 2528 uczestników, którzy w piątek, 7 listopada, o godzinie 9.00 wezmą udział w etapie szkolnym XXXVIII OJF. Życzymy wszystkim: BONNE CHANCE!

Paryż. fot. MPS

Paryż. fot. MPS

Rejestracja udziału szkół w XXXVIII OJF 2014-2015

W bieżącym roku szkolnym, już po raz trzydziesty ósmy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych mają okazję stanąć w szranki o miano najlepiej władających językiem francuskim.

W związku z tym, zapraszamy dyrekcje szkół i/lub nauczycieli języka francuskiego do zarejestrowania szkoły i uczniów poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który będzie dostępny do piątku 10 października 2014 włącznie. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Życzmy wszystkim udanego startu w nowy rok szkolny, wielu ciekawych wyzwań, wytrwałości i zapału w realizacji różnych zadań.

Źródło: http://www.delaseigneurie-csdps.ca/

Źródło: http://www.delaseigneurie-csdps.ca/

Harmonogram i Program XXXVIII OJF 2014-2015

Rennes. Francja. Fot. MPS

Rennes. Francja. Fot. MPS

Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM i PROGRAMEM kolejnej edycji Olimpiady, która odbędzie się w roku szkolnym 2014-2015. Szczególnie ważną kwestią jest terminowa rejestracja przez szkołę wszystkich chętnych uczestników. Termin rejestracji jest długi, gdyż trwa od 1 września do 10 października 2014. Uwaga: po upływie podanego terminu, nie ma możliwości rejestracji i tym samym udziału w Olimpiadzie. Życząc udanego końca wakacji, zapraszamy do stałego czytania komunikatów, które ukazują się regularnie na naszej stronie internetowej.

Lista laureatów i finalistów

Drodzy Uczestnicy, Nauczyciele, Rodzice,
W ostatnią sobotę, 15 marca, zakończyła się XXXVII Olimpiada Języka Francuskiego – ogłoszono listę laureatów (wg uzyskanych wyników) oraz listę finalistów (w porządku alfabetycznym). Z listami można zapoznać się TUTAJ.
Uczestnikom życzymy spełnienia planów na przyszłość, nauczycieli zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

Komitet Główny OJF

Jardin du Musée du Quai Branly, fot. EK

Jardin du Musée du Quai Branly, fot. EK

Warsztaty dla nauczycieli podczas finału OJF

Zapraszamy nauczycieli czekających na swoich uczniów piszących etap pisemny na warsztaty pt. „Du papier au numérique – apprendre et enseigner le français avec les méthodes Hachette”
Warsztaty rozpoczną się w czwartek, 13 marca, o godz. 16.30, w sali 6A, na parterze i poprowadzi je Pani Dominika Ostrowska: http://www.hachettefle.pl/

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU CENTRALNEGO XXXVII OJF

I. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem OJF (4.2.5) podczas zawodów pisemnych III. stopnia (etap centralny) uczestnicy mają zakaz posiadania przy sobie telefonów komórkowych. Telefony należy zostawić pod opieką osoby towarzyszącej (rodzina, nauczyciel). Jeśli nie będzie innego wyjścia, telefony – po ich WYŁĄCZENIU (samo wyciszenie nie wystarczy) – trzeba będzie złożyć w miejscu do tego przewidzianym, przy stole komisji egzaminacyjnej.

II. Zgodnie z Regulaminem OJF (§ 7) podczas zawodów ustnych III. stopnia (etap centralny) w salach będą obecni obserwatorzy zewnętrzni w celu zabezpieczenia organizatora przed podejrzeniem o nierzetelność realizacji zawodów w części ustnej.