TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

  • Wystąpił błąd: kanał prawdopodobnie nie działa. Spróbuj ponownie później.

Po etapie szkolnym XL OJF

Zgodnie z Harmonogramem XL Olimpiady Języka Francuskiego, 20 listopada 2016 roku minął termin przesłania przez Szkoły protokołów z przebiegu etapu szkolnego – w wersji papierowej oraz elektronicznej

Wraz z protokołami zostały przesłane sprawdzone prace, które uzyskały wynik minimum 60% liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym. Przypominamy, że osiągnięcie wyniku 60 % NIE OZNACZA kwalifikacji do etapu okręgowego.

Przesłane przez Szkoły prace uczestników etapu szkolnego są obecnie weryfikowane przez Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac, Komitet Główny ustali i poda do wiadomości tegoroczny próg, umożliwiający kwalifikację do zawodów stopnia okręgowego OJF.

Zgodnie z Harmonogramem XL OJF, ostateczny termin powiadomienia Szkół o kwalifikacji uczniów do etapu okręgowego to 10 grudnia 2016 r.

XL Olimpiada Języka Francuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

4 listopada br. w godzinach 9.00 – 11.00 odbędzie się etap szkolny XL OJF w formie pisemnej, w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się na oficjalnej stronie Olimpiady. Wspólna godzina rozpoczęcia etapu szkolnego jest obowiązkowa dla wszystkich szkół startujących w OJF.
Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań testowych przewidzianych na etapie zawodów I stopnia wynosi 120 minut.

Przed przystąpieniem do udziału w zawodach I stopnia uczestnik powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość. Na etapie szkolnym zabrania się wnoszenia do sali i korzystania z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych – m.in. słowników, notatek, itp. Uczestnik zawodów I stopnia ma zakaz posiadania telefonu komórkowego oraz opuszczania sali w czasie trwania zawodów.

W folderze udostępnionym do pobrania przez Szkoły na kilka dni przed etapem szkolnym znajdują się:
1. testy (wersja dla klas niedwujęzycznych oraz wersja dla klas dwujęzycznych),
2. klucze do testów,
3. formularze protokołów do wypełnienia.

Prosimy o bardzo dokładne sporządzenie protokołów, zgodnie z zamieszczonymi uwagami, oraz o zastosowanie się do wszystkich wskazówek dot. terminu i sposobu przesyłania protokołów – w wersji elektronicznej oraz papierowej (wraz z testami). Do protokołu należy wpisać wyniki wszystkich uczestników, niezależnie od osiągniętych wyników.

Przypominamy, że protokoły przesyłają Państwo do odpowiednich Komitetów Okręgowych w dwojakiej formie:
na adres pocztowy (protokoły podpisane i opatrzone pieczęcią szkoły)
oraz na adres elektroniczny (dopuszczalne formaty wersji elektronicznej – doc./docx./rtf.).
Adresy pocztowe i elektroniczne Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie OJF pod zakładką „Komitety Okręgowe”.

Wraz z protokołami w wersji papierowej Szkoły są zobowiązane do przesłania sprawdzonych testów o wyniku co najmniej 60 punktów.

Osiągnięcie przez uczniów wyniku 60 punktów i wysłanie prac do Komitetu Okręgowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem uczestnika do II etapu zawodów. Próg warunkujący kwalifikację do zawodów II stopnia nie jest stały – jest określany corocznie przez Komitet Główny po weryfikacji prac z etapu szkolnego oraz sporządzeniu protokołów zbiorczych przez wszystkie Komitety Okręgowe.

O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów II etapu Szkoły są zawiadamiane przez Komitety Okręgowe w terminie do 10 grudnia 2016 r.

Uczestnikom życzymy powodzenia!
Komitet Główny OJF

BARDZO WAŻNE PRZYPOMNIENIE!!!

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele Języka Francuskiego,

4 listopada br., w piątek, w godzinach 9.00 – 11.00 odbędzie się etap szkolny XL OJF w formie pisemnej.

Każda Szkoła, która terminowo zarejestrowała udział swoich uczniów w Olimpiadzie, otrzymała wiadomość elektroniczną potwierdzającą rejestrację wraz z adresem strony internetowej, loginem i hasłem, które będą niezbędne do pobrania testów i innych dokumentów zw. z przeprowadzeniem etapu szkolnego OJF.

Prosimy o upewnienie się, że są Państwo w posiadaniu tych danych.

W razie wątpliwości, należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem strony OJF admin@ojf.org.pl i Komitetem Głównym OJF ojf@ojf.org.pl

Przy kontaktach z Administratorem i KG OJF należy zawsze podawać dane szkoły (nazwa i adres) oraz używać adresu elektronicznego podanego w formularzu rejestracyjnym.

Komitet Główny OJF

Problemy z rejestracją szkoły? Brak potwierdzenia rejestracji? …

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów technicznych związanych z rejestracją szkoły bezpośrednio do Administratora: admin@ojf.org.pl.
Dotyczy to nie tylko problemów z rejestracją, braku informacji zwrotnej potwierdzającej prawidłowość rejestracji, ale również zmiany liczby uczniów biorących udział w Olimpiadzie.
Równocześnie przypominamy, że termin rejestracji mija jutro tj. 15 października 2016 r.

fot.studiotomcom.pl

fot.studiotomcom.pl

Przypominamy o terminie zgłoszenia udziału w XL OJF

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Nauczycieli języka francuskiego do rejestracji szkół oraz uczniów do udziału w tegorocznej edycji Olimpiady Języka Francuskiego.

Do 15 października 2016 do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele mogą dokonać zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach.

Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez FORMULARZ elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej www.ojf.org.pl.

Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszą rejestrację.

Zapraszamy Dyrekcje i/lub Nauczycieli j. francuskiego do rejestracji szkół oraz uczniów do udziału w OJF

Do 15 października 2016 do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach.
Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez FORMULARZ na stronie internetowej www.ojf.org.pl.
Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie. Prosimy o jak najszybszą rejestrację.

fot. Internet

fot. Internet

Program i Regulamin OJF 2016-2019

Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM i REGULAMINEM Olimpiady Języka Francuskiego na lata 2016-2019.

Olimpiada Języka Francuskiego 2016-2019

Miło nam poinformować, że organizacja i przeprowadzenie kolejnych trzech edycji OJF zostały powierzone PROF-EUROPE Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Francuskiego. Będziemy stopniowo uaktualniać na stronie internetowej informacje dotyczące realizacji Olimpiady. Jako pierwszy podajemy HARMONOGRAM OJF w roku szkolnym 2016-2017. Ponadto w celu dobrego rozplanowania udziału w pozostałych olimpiadach, podajemy Państwu bezpośredni link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej z harmonogramem wszystkich typów olimpiad: https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/uczen-zdolny/olimpiady/terminy-olimpiad-roku-szkolnym-20162017.html

Giverny - dom i ogród malarza C. Monet'a. fot. MPS

Giverny - dom i ogród malarza C. Monet'a. fot. MPS

Drodzy Uczestnicy finału XXXIX Olimpiady Języka Francuskiego

Pod zamieszczonym linkiem znajdziecie zdjęcia z uroczystego zakończenia tegorocznej edycji OJF, co zapewne przyczyni się do przyjemnych wspomnień:
https://picasaweb.google.com/teresaj49/FinaXXXIXOJFLublin19Marca2016?authuser=0&authkey=Gv1sRgCK7SlP-w9paJPw&feat=directlink

Drodzy Uczestnicy, Nauczyciele, Rodzice,

W sobotę, 19 marca, zakończyła się w Lublinie XXXIX Olimpiada Języka Francuskiego – ogłoszono listę laureatów (wg uzyskanych wyników) oraz listę finalistów (w porządku alfabetycznym).

Uczestnikom życzymy spełnienia planów na przyszłość, nauczycieli zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

Komitet Główny OJF