TAGI OJF

Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z Institutfrancais.pl


Olimpiada z TV5MONDE

Protokoły z etapu szkolnego XXXVIII OJF

Devant le Musée d’Orsay (fot.EK)

Devant le Musée d’Orsay (fot.EK)

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego, do 22 listopada 2014 roku Szkoły są zobowiązane przesłać do właściwych Komitetów Okręgowych protokoły dot. przebiegu etapu szkolnego – w wersji papierowej oraz elektronicznej. Protokoły winny zawierać dane WSZYSTKICH uczestników etapu szkolnego z danej Szkoły, niezależnie od osiągniętego wyniku.

Wraz z protokołami będą przesłane sprawdzone prace, które uzyskały wynik minimum 60% liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym. Przypominamy, że osiągnięcie wyniku 60 % NIE OZNACZA kwalifikacji do etapu okręgowego.

Adresy pocztowe i elektroniczne Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie OJF pod odpowiednią zakładką.

Uwaga: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że prace oraz protokoły muszą być wysłane najpóźniej w dniu 22 listopada 2014 r.

Przesłane przez Szkoły prace uczestników etapu szkolnego będą zweryfikowane przez wszystkie Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac, Komitet Główny ustali tegoroczny PRÓG, UMOŻLIWIAJĄCY KWALIFIKACJĘ do zawodów stopnia okręgowego OJF.

Zgodnie z Harmonogramem XXXVIII OJF, ostateczny termin powiadomienia Szkół o kwalifikacji uczniów do etapu okręgowego to 12 grudnia 2014 r.

Etap szkolny XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego

Souvenirs de Paris, fot. EK

Souvenirs de Paris, fot. EK

W przyszłym tygodniu, dnia 7 listopada 2014 r. odbędą się zawody etapu szkolnego OJF, rozpoczną się o godz. 9.00, a zakończą o 11.00.

Przypominamy wszystkim szkołom, które zgłosiły udział uczniów w XXXVIII OJF, że do pobrania testów i innych dokumentów związanych z etapem szkolnym Olimpiady konieczne jest posiadanie loginu i hasła dostępu.

Te dane były wysyłane do każdej Szkoły w mailu potwierdzającym rejestrację Szkoły.

Prosimy o sprawdzenie, że wszystkie Szkoły otrzymały te dane.

Szkoły, które tych danych nie posiadają powinny jak najszybciej zgłosić to do Komitetu Głównego OJF i Administratora strony internetowej OJF admin@ojf.org.pl.

Uprzejmie prosimy Dyrektorów Szkół i Nauczycieli Języka Francuskiego
zajmujących się organizacja etapu szkolnego OJF o zapoznanie się ze wskazówkami Komitetu Głównego OJF, które można pobrać TUTAJ.

ETAP SZKOLNY XXXVIII OJF

325 szkół z całej Polski zgłosiło 2528 uczestników, którzy w piątek, 7 listopada, o godzinie 9.00 wezmą udział w etapie szkolnym XXXVIII OJF. Życzymy wszystkim: BONNE CHANCE!

Paryż. fot. MPS

Paryż. fot. MPS

Rejestracja udziału szkół w XXXVIII OJF 2014-2015

W bieżącym roku szkolnym, już po raz trzydziesty ósmy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych mają okazję stanąć w szranki o miano najlepiej władających językiem francuskim.

W związku z tym, zapraszamy dyrekcje szkół i/lub nauczycieli języka francuskiego do zarejestrowania szkoły i uczniów poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który będzie dostępny do piątku 10 października 2014 włącznie. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Życzmy wszystkim udanego startu w nowy rok szkolny, wielu ciekawych wyzwań, wytrwałości i zapału w realizacji różnych zadań.

Źródło: http://www.delaseigneurie-csdps.ca/

Źródło: http://www.delaseigneurie-csdps.ca/

Harmonogram i Program XXXVIII OJF 2014-2015

Rennes. Francja. Fot. MPS

Rennes. Francja. Fot. MPS

Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM i PROGRAMEM kolejnej edycji Olimpiady, która odbędzie się w roku szkolnym 2014-2015. Szczególnie ważną kwestią jest terminowa rejestracja przez szkołę wszystkich chętnych uczestników. Termin rejestracji jest długi, gdyż trwa od 1 września do 10 października 2014. Uwaga: po upływie podanego terminu, nie ma możliwości rejestracji i tym samym udziału w Olimpiadzie. Życząc udanego końca wakacji, zapraszamy do stałego czytania komunikatów, które ukazują się regularnie na naszej stronie internetowej.

Lista laureatów i finalistów

Drodzy Uczestnicy, Nauczyciele, Rodzice,
W ostatnią sobotę, 15 marca, zakończyła się XXXVII Olimpiada Języka Francuskiego – ogłoszono listę laureatów (wg uzyskanych wyników) oraz listę finalistów (w porządku alfabetycznym). Z listami można zapoznać się TUTAJ.
Uczestnikom życzymy spełnienia planów na przyszłość, nauczycieli zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

Komitet Główny OJF

Jardin du Musée du Quai Branly, fot. EK

Jardin du Musée du Quai Branly, fot. EK

Warsztaty dla nauczycieli podczas finału OJF

Zapraszamy nauczycieli czekających na swoich uczniów piszących etap pisemny na warsztaty pt. „Du papier au numérique – apprendre et enseigner le français avec les méthodes Hachette”
Warsztaty rozpoczną się w czwartek, 13 marca, o godz. 16.30, w sali 6A, na parterze i poprowadzi je Pani Dominika Ostrowska: http://www.hachettefle.pl/

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU CENTRALNEGO XXXVII OJF

I. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem OJF (4.2.5) podczas zawodów pisemnych III. stopnia (etap centralny) uczestnicy mają zakaz posiadania przy sobie telefonów komórkowych. Telefony należy zostawić pod opieką osoby towarzyszącej (rodzina, nauczyciel). Jeśli nie będzie innego wyjścia, telefony – po ich WYŁĄCZENIU (samo wyciszenie nie wystarczy) – trzeba będzie złożyć w miejscu do tego przewidzianym, przy stole komisji egzaminacyjnej.

II. Zgodnie z Regulaminem OJF (§ 7) podczas zawodów ustnych III. stopnia (etap centralny) w salach będą obecni obserwatorzy zewnętrzni w celu zabezpieczenia organizatora przed podejrzeniem o nierzetelność realizacji zawodów w części ustnej.

Uczestnicy etapu centralnego XXXVII OJF!!!

Zawody etapu centralnego XXXVII Olimpiady Języka Francuskiego odbędą się w Poznaniu, w dniach 13 – 15 marca 2014 roku.
Część pisemna odbędzie się dnia 13 marca, w godzinach 15.30 – 18.30, w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, budynek Collegium Novum, al. Niepodległości 4, w dwóch salach – 513 A (V piętro, blok A) oraz 317 A (III piętro, blok A). Lista uczestników z przydziałem do sal znajduje się TUTAJ.

Część ustna odbędzie się dnia 14 marca, w godzinach 9.00 – 16.40, pod tym samym adresem – w czterech komisjach, w salach na V piętrze.
Harmonogram zawodów ustnych – z listą uczestników, godzinami, numerami sal i komisji – można pobrać TUTAJ. Czas trwania części ustnej dla każdego z uczestników to 25 minut.

Dnia 15 marca, o godz. 11.15 rozpocznie się uroczystość ogłoszenia wyników XXXVII OJF podczas której zostaną ogłoszone wyniki i będzie podana lista laureatów i finalistów.
Uroczystość odbędzie się w Sali Lubrańskiego, w budynku Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1.

ZAPROSZENIE NA KONCERT BERNARDA ADAMUSA

Z okazji zawodów finałowych XXXVII edycji OJF Ambasada Francji w Polsce zaprasza wszystkich uczestników olimpiady, ich rodziców i nauczycieli 14 marca 2014 r. (piątek) na koncert kanadyjskiego artysty Bernarda Adamusa.
Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o potwierdzenie udziału w koncercie u p. Anny Grzegorowskiej z KG OJF (annagrzegorowska@gmail.com).
Zgłoszenia niezbędne do rezerwacji stosownej liczby miejsc na koncercie przyjmowane są do 28 lutego br.
Z góry bardzo dziękujemy za współpracę!