Olimpiada z Bonjour de France


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z OIF


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przypominamy, iż na naszej stronie internetowej w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY można dokonać rejestracji udziału uczniów w tegorocznej edycji OJF.
Rejestracja będzie możliwa do 11 października 2019 r. do północy i może być zrobiona wyłącznie przez dyrektorów szkół lub upoważnionych przez nich nauczycieli. Dyrektor lub upoważniony nauczyciel dokonuje zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, podając informację o liczbie uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach. Organizatorzy nie przyjmą żadnych zgłoszeń po 11 października 2019. Etap szkolny Olimpiady odbędzie się środę, 30 października, w szkołach, które dokonają terminowej rejestracji.

HARMONOGRAM i PROGRAM OJF na rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w zakładkach o nazwie PROGRAM i HARMONOGRAM, zostały zamieszczone dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020. Zachęcamy do zapoznania się z terminami poszczególnych etapów Olimpiady oraz z wymaganiami programowymi.

Rennes. Francja. fot. MPS

Rennes. Francja. fot. MPS

WARSZTATY DYDAKTYCZNO-KULTUROWE dla nauczycieli

Nauczycieli towarzyszących uczestnikom etapu centralnego zapraszamy na warsztaty dydaktyczno-kulturowe pt. La francophonie en classe de français – cas d’Amérique.

Zostaną przedstawione propozycje ćwiczeń językowych oraz materiałów autentycznych i pedagogicznych, za pomocą których można pokazać uczniom, że nauka języka może być ciekawa i pozwala na poznanie świata.

Warsztaty odbędą się 4 kwietnia 2019 r. w godz. 15.30 – 17.00 (w czasie egzaminu pisemnego uczestników) w sali 008 (parter) Instytutu Filologii Romańskiej UŁ.

Inukshuk de Quebec, fot.EK

Inukshuk de Quebec, fot.EK

WAŻNE!!! Dotyczy ZAKWATEROWANIA DLA UCZESTNIKÓW ETAPU CENTRALNEGO OJF

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem noclegi dla uczestników są zarezerwowane w dwóch miejscach:

Schronisko Młodzieżowe
ul. Zamenhofa 13, Łódź
tel. 42 6366599

Schronisko Młodzieżowe
ul. Legionów 27, Łódź
tel.  42 6306680

Po rezygnacji znacznej liczby uczestników z noclegów zapewnionych przez organizatorów konieczne było dokonanie korekty przydziału miejsc w obu wymienionych hostelach. Staraliśmy się zminimalizować te zmiany, lecz w kilku przypadkach nie dało się tego uniknąć. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Aktualna lista uczestników (wg kodów) – wg miejsc zakwaterowania – znajduje się TUTAJ.

Uczestnicy etapu centralnego XLII OJF!!!

Zawody etapu centralnego XLII Olimpiady Języka Francuskiego odbędą się w Łodzi, w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, przy ulicy Pomorskiej 171/173 (dojazd z dworców Łódź-Kaliska oraz Łódź-Fabryczna tramwajem nr 12 w kierunku Stoki, wysiąść na przystanku Radiostacja).

Część pisemna odbędzie się dnia 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) w godzinach 15.00 – 18.00 w Auli A-1, na poziomie -1 budynku. Rejestracja uczestników i wejście do auli od godz. 14.15.

Część ustna odbędzie się dnia 5 kwietnia 2019 r. (piątek) w Instytucie Romanistyki UŁ w godzinach 9.00 – 16.55 w czterech komisjach w salach na II piętrze: 2.43, 2.45, 2.51 i 2.52.

Harmonogram zawodów ustnych – z listą uczestników, godzinami, numerami sal i komisji – można pobrać TUTAJ. Czas trwania części ustnej dla każdego z uczestników to 25 minut.

Dnia 6 kwietnia (sobota) o godz. 11.00 rozpocznie się uroczystość finałowa XLII OJF, podczas której zostaną ogłoszone wyniki i będzie podana lista laureatów i finalistów. Uroczystość odbędzie się w Auli A-1 , na poziomie -1 budynku.

Uwaga!
Zwrot kosztów podróży (wg zasad podanych we wcześniejszym komunikacie) :
5 kwietnia (piątek) w godz. 10.30 – 12.30 oraz 14.30-16.00, gab. 4.62 (IV piętro).

Szatnia znajduje się na poziomie -1.

Informacja dotycząca części ustnej etapu centralnego OJF

W celu zachowania przejrzystości przebiegu poszczególnych części etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje szczegółowe:

 • uczestnik odpowiada na temat JEDNEGO z wybranych tekstów i prezentuje analizę JEDNEGO fragmentu (pochodzącego z prezentowanego tekstu); wyboru dokonuje komisja;
 • uczestnik powinien mieć przy sobie teksty/fragmenty tekstów wybrane do pogłębionej analizy; na wydrukach/kserokopiach tekstów nie mogą widnieć żadne notatki;
 • uczestnik może mieć przy sobie plan wypowiedzi – w postaci bardzo zwięzłej, w punktach, bez żadnych treści szczegółowych;
 • jeżeli uczestnik uzna to za potrzebne i wzbogacające wypowiedź, może posłużyć się zdjęciami lub reprodukcjami, natomiast KG nie dopuszcza możliwości użycia prezentacji multimedialnej;
 • czas przewidziany na odpowiedź każdego uczestnika to 25 minut; czas trwania poszczególnych elementów, sposób ich oceniania i inne szczegóły są zamieszczone w kryteriach oceny wypowiedzi ustnej, które można pobrać TUTAJ.

Informacja dotycząca części pisemnej etapu centralnego OJF

W celu zachowania przejrzystości przebiegu poszczególnych części etapu centralnego OJF, Komitet Główny podaje następujące informacje:

 • część pisemna składa się z 2 wyodrębnionych elementów: testu kulturoznawczego oraz wypowiedzi pisemnej;
 • wypowiedź pisemna daje możliwość zdobycia 35 punktów, a test kulturoznawczy – 20 punktów; maksymalny wynik możliwy do zdobycia za całą część pisemną to 55 punktów;
 • całość trwa 3 godziny, uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania testu kulturoznawczego oraz pracują nad wypowiedzią pisemną w dowolnej,wybranej przez siebie kolejności;
 • wypowiedź pisemna polega na przedstawieniu analizy tekstu (wybranego dowolnie spośród dwóch) oraz wyrażeniu własnej opinii na temat problemu zawartego w tekście. Szczegółowe kryteria oceny wypowiedzi pisemnej można pobrać TUTAJ.

Zasady zwrotu kosztów podróży dla uczestników etapu centralnego

 1. Uczniowie ubiegający się o zwrot kosztów podróży na etap centralny XLII Olimpiady Języka Francuskiego proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
  • biletów (oryginał biletu dojazdu do Łodzi oraz ksero biletu powrotnego)
  • wypełnionego wniosku zwrotu kosztów podróży (prosimy o wpisanie w nim kosztów przejazdu w dwie strony).
 2. O zwrot kosztów mogą się ubiegać wyłącznie uczniowie, którzy dojeżdżają spoza miasta, w którym odbywa się finał OJF. „Dojazd” rozumiany jest jako „dojazd z” lub „powrót do” miejsca zamieszkania, bądź też innego miejsca w Polsce, w którym przebywa uczeń ubiegający się o zwrot kosztów.
 3. Zwrot kosztów przejazdu będzie dokonywany tylko na podstawie biletów datowanych na dzień rozpoczęcia i zakończenia Olimpiady. Zwracane mogą być wyłącznie koszty zakupu biletów autobusowych, kolejowych oraz przejazdu samochodem.

  a) W przypadku biletów kolejowych zwroty będą dokonywane wyłącznie za:

  • przejazd II klasą TLK i Intercity (IC),
  • w przypadku zakupu biletu w transporcie innym niż II klasa Intercity (IC) lub TLK np. w transporcie EIP, EIC, EC, EN, MP, niezbędne jest oświadczenie od przewoźnika, iż kwota za bilety nie przewyższa kosztu II klasy Intercity (IC) lub TLK. Koszt kwalifikowalny jest maksymalnie do wysokości II klasy PKP Intercity (IC) lub TLK. Do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą ceny biletu w dniu rozpoczęcia i zakończenia Olimpiady znajdującą się na oficjalnej stronie przewoźnika.
 4. Bilety zakupione przez Internet muszą zostać dostarczone w wersji wydrukowanej.

  b) W przypadku dojazdu samochodem zwroty będą dokonywane na podstawie rozliczenia przejazdu. Kwota zwrotu za przejazd samochodem będzie należna do wysokości kosztów przejazdu II klasą TLK lub Intercity (IC). Prosimy o dołączenie zaświadczenia z PKP o koszcie podróży w obie strony lub wydruku ceny biletu z oficjalnego adresu PKP: https://rozklad-pkp.pl/

UWAGA: Bez właściwych dokumentów wnioski nie będą rozpatrywane. Kserokopii biletów nie będzie można wykonać na miejscu zawodów, dlatego prosimy o wcześniejszy zakup biletów i przygotowanie kserokopii we własnym zakresie.

Koszty podróży będą zwracane w gotówce wyłącznie w dn. 5 kwietnia (piątek), w godzinach od 10.30 do 12.30 oraz od 14.30 do 16.00, w gabinecie 4.62, czwarte piętro Wydziału Filologicznego UŁ, ul Pomorska 171/173 na podstawie kompletu przedłożonych i uprzednio wypełnionych przez uczestnika dokumentów. Brak któregokolwiek dokumentu (np. kserokopii biletu na podróż powrotną) uniemożliwi uczestnikowi otrzymanie zwrotu całości kwoty za przejazd.

W celu usprawnienia zwrotu kosztów prosimy zgłaszać się z wypełnionym wnioskiem zwrotu kosztów.

Jeśli chodzi o dojazd PKP na czwartkowe zawody pisemne, to najłatwiej jest wysiąść na Dworcu PKP Łódź Fabryczna, a stamtąd udać się tramwajem nr 12 w kierunku Stoki i wysiąść na przystanku Radiostacja. Wydział Filologii znajduje się naprzeciwko przystanku.

ZAKWATEROWANIE DLA UCZESTNIKÓW ETAPU CENTRALNEGO OJF

Noclegi dla uczestników są zarezerwowane w dwóch miejscach:

Schronisko Młodzieżowe (nr rez. 38891)
ul. Zamenhofa 13
Łódź
tel. 42 6366599

Schronisko Młodzieżowe (nr rez. 38890)
ul. Legionów 27
Łódź
tel.  42 6306680

Lista uczestników (wg kodów) – wg 2 miejsc zakwaterowania – znajduje się TUTAJ.

Komitet Główny OJF zobowiązuje uczestników, którzy zadecydują, że nie będą korzystać z noclegów zapewnionych przez organizatorów do zawiadomienia o rezygnacji do dnia 22 marca najpóźniej.

Ważna informacja dla uczestników etapu centralnego OJF

Przypominamy o obowiązku przesłania przez każdego uczestnika informacji dot. tekstów literackich wybranych do lektury i analizy podczas części ustnej.

Zgodnie z Programem XLII Olimpiady Języka Francuskiego zawodnicy przygotowują dwie dowolnie wybrane lektury, z dwóch różnych grup tekstów literackich – pełna lista możliwych do wybrania autorów/utworów znajduje się w Programie OJF – punkt III.3

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem XLII OJF, uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach Olimpiady już brali udział w etapie centralnym, nie mogą przygotować tych samych tekstów co w poprzednim roku (lub wcześniej), ale że powinni wybrać nowe.

W nieprzekraczalnym terminie, do dnia 25 marca należy przesłać na adres mailowy KG OJF ojf@ojf.org.pl:

 • pełną listę wybranych utworów: należy zwrócić na to szczególną uwagę przy wyborze 10 wierszy, lub 5 nowel lub innych grup tekstów;
 • wersje elektroniczne (Word, PDF lub inny format) 2 fragmentów wybranych do dokładniejszej analizy (jednego wiersza, sceny teatralnej lub jej fragmentu, fragmentu powieści – w zależności od wybranych przez uczestnika lektur).

Fragmenty/teksty przeznaczone do analizy należy przesyłać w plikach opisanych nazwiskiem uczestnika, np. <Kowalski_Balzac> oraz <Kowalski_Ionesco>.

Rozmiar obu załączonych plików nie może przekraczać w żadnym razie 1 MB łącznie. Pliki o większych rozmiarach nie będą przyjmowane.

Przypominamy, że teksty na etap centralny mogą być czytane po francusku lub po polsku; tym samym, fragmenty tekstów do analizy mogą być przesyłane bądź po francusku, bądź po polsku.

Etap centralny odbędzie się w dn. 4 – 6 kwietnia (od czwartku od ok. godz. 15.30 do soboty do ok. godz. 14.00) w Łodzi. W dn. 4 kwietnia (czwartek) odbędzie się część pisemna, a dn. 5 kwietnia (piątek) odbędą się zawody ustne. Ogłoszenie wyników i rozdanie zaświadczeń będzie miało miejsce podczas uroczystego zakończenia etapu centralnego, w sobotę 6 kwietnia ok. godz. 11.00.

Dokładne informacje dot. sposobu, godzin i miejsc odbywania się poszczególnych części etapu centralnego, jak też zakwaterowania dla uczestników będą się ukazywać w najkrótszych możliwych terminach.