Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Etap okręgowy OJF – pierwsze informacje

Gratulujemy uczestnikom zakwalifikowanym do etapu okręgowego i przypominamy, iż zawody okręgowe (II stopnia) odbędą się w styczniu.
Zgodnie z HARMONOGRAMEM 12 stycznia 2024 r. rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna i część ustna. W uzasadnionych przypadkach, związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu, zawody te mogą trwać dwa dni tj. 12 i 13 stycznia. Za organizację zawodów odpowiedzialny jest właściwy KOMITET OKRĘGOWY.
Obydwie części zawodów okręgowych odbędą się w trybie zdalnym:
  • część pisemna w szkole, pod nadzorem nauczyciela;
  • do części ustnej uczestnicy przystępują w szkole lub w swoim miejscu zamieszkania.
Prosimy o śledzenie informacji mailowych wysyłanych przez właściwy dla regionu uczestnika Komitet Okręgowy.

Komentarze zamknięte