Olimpiada z TV5MONDE


Olimpiada z FRANҪAIS PRÉSENT


Olimpiada z FDLM


Olimpiada z OIF


Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na daną sesję egzaminacyjną na stronie www.cke.edu.pl, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady z przedmiotu obowiązkowego nauczanego dwujęzycznie, zwolnienie nie

Więcej na ten temat Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego

FINALIŚCI XXXIII OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Lista w porządku alfabetycznym

L.p.

Nazwisko i imię ucznia

Adres szkoły

Nauczyciel

1

BACHULSKA Alicja II. LO

ul. Sobieskiego 9   31-136 Kraków p. Dorota Loos

2

BATOR Berenika XIII. LO im. M. Piotrowiczowej

ul. Zuli Pacanowskiej 4    91-430 Łódź p. Renata Konopka

FINALIŚCI XXXIII OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO